Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация


БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF


Декларации по ЗПУКИ

Изтегли файл: Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ


Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

Списък на лицата, които не са подали декларации по ЗПКОНПИ в срок


Декларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
 1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Добромира Пашова
 2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Елисавета Баджакова

Декларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ
 1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Августина Христова
 2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Айрена Дряновска
 3. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Боряна Коцева
 4. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Веселка Христова
 5. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Даниела Иванова
 6. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Даниела Тодорова
 7. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Десислава Димитрова
 8. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Добромира Пашова
 9. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Дора Недялкова
 10. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Екатерина Велчева
 11. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Елена Юмер
 12. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Елисавета Баджакова
 13. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Емилия Стефанова
 14. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Зорница Стефанова
 15. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Ивелина Симеонова
 16. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Красимира Русева
 17. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Красимира Славчева-Костова
 18. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Милена Попова
 19. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Наталия Стефанова
 20. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Нели Крумова
 21. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Рослана Асенова
 22. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Савина Йорданова
 23. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Светла Хилендарова
 24. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Христина Георгиева
 25. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Цветелина Грозданова
 26. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на Цветомира Михова
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ