Достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация


БАНКОВА СМЕТКА НА ЦРОЗ
 
"УНИКРЕДИТ БУЛБАНК" АД
ул. ИВАН ВАЗОВ №1
IBAN:  BG02UNCR76303100111765
BIC:    UNCRBGSF


Декларации по ЗПУКИ

Изтегли файл: Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ


Декларации по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)


Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)
- за подадените през 2019 г. декларации - изтегли оттук

- за подадените през 2018 г. декларации - изтегли оттукСписък на лицата, които не са подали декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ в срок:
- за подадените през 2019 г. декларации - изтегли оттук

- за подадените през 2018 г. декларации - изтегли оттукДекларации за несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ
- подадени през 2019 г.:

1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Любомир Йорданов

- подадени през 2018 г. :
1. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Елисавета Баджакова
2. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Добромира Пашова
3. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗПКОНПИ на Айрена ДряновскаДекларации за имущество и интереси по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ - част II Интереси
- подадени през 2019 г.:
1.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Августина Христова
2.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Айрена Дряновска
3.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Боряна Коцева
4.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Веселка Христова
5.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Даниела Иванова
6.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Даниела Тодорова
7.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Десислава Димитрова
8.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Добромира Пашова
9.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Дора Недялкова
10. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Екатерина Велчева
11. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Елисавета Баджакова
12. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Емилия Стефанова
13. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Зорница Стефанова
14. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Ивелина Симеонова
15. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Красимира Русева
16. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Любомир Йорданов
17. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Милена Попова
18. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Наталия Стефанова
19. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Нели Крумова
20. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Рослана Асенова
21. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Савина Йорданова
22. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Светла Хилендарова
23. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Христина Георгиева
24. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Цветомира Михова

- подадени през 2018 г. :
1.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Августина Христова
2.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Айрена Дряновска
3.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Боряна Коцева
4.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Веселка Христова
5.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Даниела Иванова
6.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Даниела Тодорова
7.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Десислава Димитрова
8.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Добромира Пашова
9.   Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Дора Недялкова
10. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Екатерина Велчева
11. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Елисавета Баджакова
12. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Емилия Стефанова
13. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Зорница Стефанова
14. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Ивелина Симеонова
15. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Красимира Русева
16. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Милена Попова
17. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Наталия Стефанова
18. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Нели Крумова
19. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Рослана Асенова
20. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Савина Йорданова
21. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Светла Хилендарова
22. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Христина Георгиева
23. Декларация по чл. 35, ал. 1, т. 2 - част II. Интереси от ЗПКОНПИ на Цветомира Михова


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ