Новини
************************************************************************************
В периода от  26.03.2018 г. до 30.03.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Враца НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:

• Централната регистърна служба в гр. София с адрес гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.3, тел.: 02/9237-528;
• МРБ-гр. Плевен с адрес гр. Плевен, Съдебна палата, ул.”Дим. Константинов” № 25, стая №111, тел. 064/80-30-94.

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

************************************************************************************

В периода от  26.03.2018 г. до 30.03.2018 г. местното регистърно бюро на ЦРОЗ в гр. Бургас НЯМА ДА РАБОТИ.

Преписки за вписване и издаване на удостоверения и справки може да заявите в най-близките местни регистърни бюра на ЦРОЗ:

• Централната регистърна служба в гр. София с адрес гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.3, тел.: 02/9237-528;
• МРБ-гр. Варна с адрес гр. Варна, Съдебна палата, Районен съд, ул. ”Ангел Кънчев” № 12, етаж 4, стая № 407, тел. 052/60-53-17.

или да изпратите чрез лицензиран пощенски оператор в Централната регистърна служба на адрес: гр.София, ул.”Аксаков”№5, ет.4, деловодство.

При необходимост от допълнителна информация във връзка със заявени преписки за вписване или издаване на удостоверения/справки може да отправяте своите въпроси към Даниела Иванова, директор на дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра” на тел.: 02/9237-459.

************************************************************************************

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ