Интервюта
Министър Екатерина Захариева: Докладът констатира проблемите, които от години наблюдаваме и все още не сме решили
27.01.2016

Екатерина Захариева, министър на правосъдието, в интервю за предаването „Още от деня“ по БНТ

Водещ: „Още от деня“ започваме с Екатерина Захариева – министър на правосъдието. Здравейте, добре дошли в един важен ден с две важни новини. Те са, между другото, взаимосвързани. Първата, естествено е докладът, който вече е публикуван, оповестен, и който вие коментирахте в Министерски съвет. И втората е отказът на Висшия съдебен съвет (ВСС) да се саморазпусне. Но започваме с този доклад. Той не е чак толкова фатален, както предричаха много наблюдатели, ваши колеги, политици, които се упражняваха върху него много преди той да бъде публикуван. Така ли е наистина?
Екатерина Захариева: Добре казахте – упражняваха се доста хора преди да бъде публикуван. Истината е, че докладът констатира проблемите, които от години наблюдаваме, и които все още не сме решили, така че докладът е обективен. Дали е много фатален или не – фактът е, че той ни казва: Да, имате напредък, да, забелязват се стъпки в правилната посока с приемането на двете стратегии, с приемането на стратегия за актуализиране на съдебната реформа, стратегията за борба с корупцията, измененията на Конституцията изрично са споменати. Но в същото време, много са хубави мерките, които са предвидени в тези документи, но очакваме резултати.
Водещ: Тоест, действия.
Екатерина Захариева: Очакваме резултати – те част от действията вече са свързани с приемането на тези документи, но очакваме измененията в конституцията в скоро време да бъдат доразвити в Закон за съдебната власт. Очакваме конкретика и резултати по отношение на корупцията по високите етажи на властта, изобщо корупцията и борбата с организираната престъпност. Очакваме ВСС да започне да действа прозрачно, предвидимо. Очакваме да има ясни правила по отношение на дисциплинарните производства във ВСС, по отношение на кариерното израстване на магистратите, по отношение на атестирането. Очакваме и се надяваме да бъдат създадени, особено Инспекторатът да изпълнява и новите правомощия, които са предвидени в Конституцията. Тоест, нищо, което българските власти не знаят, поне в лицето на правителството, и със сигурност част от мерките вече се изпълняват, особено по изменение на Закона за съдебната власт. Ние не сме чакали докладът да ни го каже, ние сме работили през това време.
Водещ: Готови ли са новите текстове в Закона за съдебната власт, които да бъдат в унисон с приетите промени в Конституцията или още се работи по тях?
Екатерина Захариева: Работи се по тях. Истината е, че законопроектът за Закона за съдебната власт, който беше публично дискутиран, оповестен на сайта на Министерство на правосъдието. Нормално е, все пак Конституцията беше приета в края на годината, но истината е, че в този законопроект ВСС е непостоянно действащ орган – нещо, което не е предвидено нито в т.нар. „исторически компромис“, така че създали сме стройна организация, имаме подработни групи така да се каже, в малък състав, защото създавайки една огромна работна група – това означава работата да не се свърши качеството и в срок по различните глави в Закона за съдебната власт. Това, което също аз разчитам в доклада е, че в измененията в Закона за съдебната власт трябва да залегнат и други изменения не само тези, свързани с измененията в Конституцията. Те са точно посочените като проблемни сфери по отношение на дейността на ВСС – дисциплинарни производства, атестиране, кариерно израстване и много-много важна тема, която правителството много силно подкрепя и е осигурило средства в Програма „Добро управление“ – това е електронното правосъдие. Така както имаме електронно правителство или се надяваме да имаме функциониращо – за съжаление, все още нямаме, но все пак имаме доста електронни услуги, в електронното правосъдие сме в съвсем начална фаза. И това е нещо, което те очакват от нас, а това е ясен план за действие. Но хубавото е, че парите са осигурени и това е един от основните приоритети в Програма „Добро управление“. Там има осигурени средства за това. Така че нека запрятаме ръкави и да вършим работа, защото на хората като че им писна всяка година да има един дебат, много бурен за това, кой е виновен и кой не. Очакват се от нас резултати и действия, и това мисли да направи и правителството – да внесе законопроектите, които се очакват от него.
Водещ: В какви срокове очаквате това да се случи?
Екатерина Захариева: Законът за съдебната власт – най-обективният срок при 24-часова работа буквално на работните групи е в началото на март месец. Защото от една страна, текстовете не са преведени в съответствие с Конституцията, от друга страна, правомощията на Инспектората са доста банкетно разписани в проекта. Сами разбирате, че тогава, когато давате толкова силни правомощия на един орган по отношение на проверки за имущество, проверки за почтеност, е хубаво тези правомощия да бъдат детайлно разписани в законопроекта. Така че този орган не може да си върши работата. Трябва да бъде разписано точно какво проверява, от какви органи има право да изисква информация, какви са стъпките, и да има гаранция, че хората, които са проверявани, техните права ще се спазват. Не може това нещо да бъде оставено на методика, така, както е предвидено в проекта на закона.
Водещ: Къде според вас критиките са най-сериозни, във връзка с борбата с корупцията по високите етажи? Мисля, че там има няколко изречения, които показват, че може би несъвършенството на законодателството или нежеланието по-скоро да се стигне до край при подобни следствия или при установени подобни деяния.
Екатерина Захариева: Знаете ли, в доклада се посочват, по-скоро и в двете посоки има намек. Истината е, че колкото и съвършено законодателство да направим, ако няма желание да се прилага и органите, които го прилагат, го прилагат превратно, то резултатите няма да са видими за хората. Така или иначе това, което зависи от правителството, а именно предложенията в посочените изрично закони, а те не са чак толкова много, те са Законът за съдебната власт, новият антикорупционен закон и в техническия доклад е посочен и Наказателно-процесуалния кодекс и работата по него, която се извършва във ВКС, във Върховна прокуратура и експерти от Народното събрание, са посочени като позитивни стъпки и се очаква от нас да продължат в бързи темпове. По отношение на борбата с корупцията и така да се каже Наказателния кодекс мисля, че имаше предприети стъпки вече за уточнение на престъпленията, подкуп. Така че оттук-нататък трябват резултати и работа.
Водещ: Питам ви, защото има едно сравнение с Румъния, което не е в наша полза. Защо румънците така тръгнаха след нас, после ни изпревариха, стигнаха до нас и сега, според Европейската комисия, са много по-напред в борбата с корупцията, отколкото България?
Екатерина Захариева: Аз не съм имала време днес да се запозная с доклада на Румъния, но истината е, че нито Комисията, многократно е подчертавала, че тя не иска да прави сравнения между двете държави, а по-скоро този механизъм е механизъм за сътрудничество и партньорство и оценка. Със сигурност докладът на Румъния, както се очакваше, е по-позитивен, защото според Комисията имат видими резултати по отношение на целите и препоръките в предишните доклади. Със сигурност обаче докладът не е само негативен. Нека да бъдем обективни, четейки го – там са посочени и няма нито една забележка по отношение на стратегията за борба с корупция, изрично е посочено, че за първи път от години е направен анализ на законодателството и на проблемите в органите. Посочено е позитивно и че е създаден такъв съвет за координация. Има посочено изрично позитивно, че мерките, които са приети от правителството и приети от парламента, след което в стратегията за съдебна реформа, също са изцяло подкрепени от Комисията. Има изрично и позитивно посочване на Съвета за съдебна реформа, който ще подпомогне за координацията и за по-бързо осъществяване на стратегията, но има и негативни оценки. По-скоро има и желание от Комисията да види повече резултати и по-бърза работа. Така че работата на правителството е да направи ясен план и този план ще бъде представен в петък на Съвета за съдебна реформа, защото там са много институциите, които трябва да изпълняват тези неща и в никакъв случай не е само правителството. В крайна сметка правителството може да предложи законодателни инициативи, но голямата роля тук е на самата съдебна власт, голямата роля и на т.нар. „правителство на съдебната власт“, а това е ВСС. Голямата роля е и на самите магистрати. Така че, да, ние ще направим всичко, което зависи от нас, но оттук-нататък има много работа да се върши и в другите институции.
Водещ: Добре, преди да ви питам за ВСС, сегашния или бъдещия, има един текст, който явно предизвика един известен спор, за да излезе прокуратурата с отделно становище и то главно по него. Обяснете какъв е този независим анализ, който произтича от тази стратегия за съдебната реформа, който трябва да бъде проведен спрямо българската прокуратура. Какво влагаме в това съдържание?
Екатерина Захариева: Независим анализ отдавна се иска в докладите и тук става въпрос за нещо, което ние изцяло подкрепяме и министър-председателят, това изрично е споменато в доклада, министър-председателят го поиска, когато беше на съвет в Брюксел декември месец, след което аз отново на срещи, първите срещи, които имах с Европейската комисия, отново ги призовах за експертна, техническа помощ по отношение на реформите, които трябва да се състоят и в прокуратурата, а защо не и във ВСС. Така че това не е нещо ново. За първи път обаче е подчертано, че България сама търси тази експертна помощ и се очаква от Комисията. Не виждам какъв проблем е това нито за прокуратурата, нито за ВСС?
Водещ: Не, той не е проблем за прокуратурата. Напротив, прокуратурата подчертава това, което може би и вие казвате, може би и заради анализи, правени преди публикуването на доклада, където се е говорило за някакъв независим мониторинг върху българската прокуратура.
Екатерина Захариева: Ние сме под мониторинг с всичките органи на съдебната власт, правителството и всичките институции по отношение точно на върховенство на закона и на борба с организираната престъпност, защото точно това представлява този доклад. Означава оценка на Европейската комисия за това дали ние изпълняваме целите, които сами сме си наложили. Аз наистина призовавам този доклад да не се приема като поредното размахване на пръст към България с никакви последици. Крайно време е след бурната реакция преди или около доклада да не се забрави това, което се изисква от нас, а да започнем да го вършим. Не искам да давам оценки и това има пълната подкрепа на правителството, не искам да се връщаме назад какво е било, не всичко започва от новия министър на правосъдието или от новия кабинет. Има вършена работа до момента, но със сигурност има и много да се върши. Така че този доклад най-после нека не се експонира само в първата седмица, когато излезе, а след това всяка институция да си гледа препоръките в него и това до къде е стигнала и какво е изпълнила. Този доклад не е за една седмица. Той ще дойде пак след една година и дай Боже, след една година да има по-позитивен доклад.
Водещ: Най-малко още две или три години остават от срока?
Екатерина Захариева: От нас зависи.
Водещ: Поне до края на мандата на тази Европейска комисия ние ще имаме подобен доклад?
Екатерина Захариева: Да, това е целта на президента. Той в началото обяви, че негова е една от основните цели, до края на неговия мандат този механизъм да приключи за България и за Румъния. Но истината е, че нещата са в нашите ръце и от нас зависи дали ще приключи.
Водещ: Вие подозирате ли, че тук има български емисари, които са имали интерес констатациите в този доклад да бъдат доста по-негативни, отколкото излязоха наяве днес или вчера? От всичките ви пътувания в Брюксел и Страсбург, смятате ли, че е имало два варианта?
Екатерина Захариева: Знаете ли приказката за казана, където няма нужда на българския казан да има пазач. Понякога за съжаление е вярна, но сигурно има такива хора. Аз не искам да правя такива анализи и оценки. Според мен много по-важно е, че докладът все пак е обективен. Кой, каквото и да се е опитвал да направи, това не е било от българското правителство.
Водещ: Някой се е опитвал обаче.
Екатерина Захариева: Не знам дали е така. Нека да не подценяваме Европейската комисия. В крайна сметка тя събира информация от всички институции. В крайна сметка тя събира информация от неправителствен сектор, от професионални организации. Следи какво се случва тук. Ако си мислим, че е много лесно да се влияе на комисията, не е точно така. Със сигурност обаче в доклада част от констатациите са в резултат на скандалите, които стават и които доста често сами си предизвикваме.
Водещ: Кои от скандалите са споменати? „Янева-гейт“ е споменат, доколкото разбрах, и какво друго е споменато като фактор?
Екатерина Захариева: Споменато е по-скоро нежеланието на ВСС, на институцията да започне разследване по скандалите в градски съд. Това е споменато.
Водещ: По разпределението на делата.
Екатерина Захариева: И по разпределението на делата, и неслучайно една от препоръките е, за да се даде оценка на новата система, която беше въведена миналата година дали наистина работи добре, е да се създадат правомощия и експертиза от инспектората, който да наблюдава дали това наистина е така. Тоест дали новата система, която беше въведена от ВСС миналата година наистина не позволява манипулации в случайното разпределение на делата.
Водещ: Вие вчера бяхте къде? В Брюксел?
Екатерина Захариева: Аз вчера бях на неформален съвет на министрите на правосъдието в Амстердам.
Водещ: Добре. В Амстердам ли чухте декларацията на ГЕРБ и на Реформаторския блок с искане за саморазпускане на ВСС?
Екатерина Захариева: Да, в Амстердам бях. Декларацията обаче днес я чух тук, на Реформаторския блок.
Водещ: Да, изненадахте ли се от това, което чухте и разбрахте?
Екатерина Захариева: Знаете ли, политическите партии, още повече, че парламентът назначава 11 от членовете на ВСС, имат право да дават политически оценки. Така че не мога да кажа, че се изненадах, но от друга страна ВСС не мога да разбера защо така бурно реагира, като едва ли не намеса във властите. Народното събрание, ако иска да се намесва наистина във властите, то нямаше да действа с декларация на политическите сили, а щеше да действа със законодателна инициатива, каквато между другото неведнъж се е случвала в българската история – със закон в нарушение на Конституцията да се разпуска ВСС преди мандата му.
Водещ: Да, но сега има все пак един текст в Конституцията, който определя, че този ВСС ще продължи поне още две.
Екатерина Захариева: В Конституцията има мандат, въпреки че законите, с които се е случвало това в годините назад, не са прогласени за противоконституционни, не означава, че са в съответствие с Конституцията. Най-важното в момента в работата на ВСС е той да се стегне и да започне да изпълнява препоръките, защото голяма част от препоръките наистина са към него. големи са очакванията към министъра на правосъдието, независимо кой е той. Това не е оправдание от моя страна и аз неслучайно казах, че несамо има надежда, но знаем какво трябва да се направи, имаме план за действие. Но нека несамо правителството да направи това. Нека всички институции, които са споменати, също да запретнат ръкави и да вършат работа. Няма нужда да се обиждаме. Тук става въпрос за ясни препоръки, които се знаят от години, голяма част от тях, за стратегия, която е приета с план за действие към нея, който просто трябва да се изпълнява. Стига токова сме говорили. Нека да работим. Много приказки се изприказваха.
Водещ: Те ще продължават. Вие знаете много добре, че приказките няма да спрат.
Екатерина Захариева: Лошо няма. Всеки има право да изказва мнение.
Водещ: Може би тук е моментът да кажа резултата до този момент от нашата анкета. „Смятате ли, че законодателната власт се намесва в работата на съдебната?“ 76% казват „да“, „не“ - 24%. Мисля, че този спор ще продължава в публичното пространство дали тези две декларации…
Екатерина Захариева: Виждам едно позитивно нещо в тези декларации…
Водещ: Вие не взимате отношение?
Екатерина Захариева: Рядко ВСС е така обединен в решенията, които взима. Дай Боже, оттук-нататък, когато говорим за реформите и за действията, които трябва да свърши, да бъде така обединен също, както се обединиха в това, че не трябва да подават оставка и че трябва да продължат да работят. Дай Боже, да е така. В декларацията днес, която прочетоха, видях, че има много работа за вършене и те трябва и са решени да я вършат. Дай Боже, да е така. Аз съм готова да съдействам с каквото мога като министър на правосъдието. Знаете, че нито Министерски съвет, нито Министерство на правосъдието нито назначава, нито участва в дисциплинарните производства на магистратите, но той може да предложи законодателни промени. Имам пълната подкрепа от Министерски съвет и от правителството, и от министър-председателя. Днес говорихме за това на Министерски съвет, че тези закони ще се гледат приоритетно. Убедена съм и се надявам да получа такава подкрепа и от Народното събрание. Така че ние ще си свършим нашата работа, предлагайки законодателните изменения, дори ще засилим съдийското самоуправление от това, което се предлага. Имаме още идеи в тази посока. Нека оттук-нататък ВСС наистина да изпълни препоръките. Европейската комисия очаква от нас и т.нар. прословута съдебна карта, изключително важна - много добре ще се усети от всеки един от нас тогава, когато се направи съдебната карта и ясно се посочи има ли нужда от реформи там; всичките ли съдилища са еднакво натоварени; имаме ли нужда от някаква реформа и преструктуриране. Защото това е пряко свързано с бързината и с качеството на правораздаването, което се очаква от всеки един от нас. Днес беше посочено на срещата, която имахме с двамата вицепремиери Томислав Дончев и вицепремиер Румяна Бъчварова и аз с десетте търговски камери, с местни търговски камери. Там нямахме никакви различия.
Водещ: Смятате ли, накрая да завършим с това, че има създаден координационен център в държавата, който се стреми да постигне оставка на правителството, предсрочни парламентарни избори, тоест да постигне нещо, което не е свързано със сегашното статукво във властта в държавата?
Екатерина Захариева: Нонстоп има призиви за оставка. Истината е, че видяхме какво е 3 години да имаме постоянна нестабилност. Аз самата съм участвала в два служебни кабинета. Много добре си спомням какво се случваше в тях и много добре си спомням, когато първият път хората бяха на улицата.
Водещ: Говорите за 2013 г.?
Екатерина Захариева: Няма да коментирам как се стигна до там, имаше ли провокации или не. Въпросът е, че ясно в миналогодишния доклад на Европейската комисия и в този отново се подчертава, че реформите в сферата на правосъдието са се забавили точно заради продължаващата 3 години политическа нестабилност. Нека не го забравяме това. Нека не забравяме, че през тази една година, когато имаме стабилност, позитивите, които са отчетени са в резултат на това, че все пак има парламент, който прие двете стратегии, имаме правителство, което ги предложи, имаме парламент, който прие измененията в Конституцията. Въпреки всякакви критики, които се чуха, бяха свършени доста позитивни неща с тези изменения. Разделянето на ВСС на две, отпадата на тайната вота, засилване на ролята на инспектората, възможност на ВСС да се избира с две трети. Все неща, които не бяха включени в първия компромис. Така че, ако има такива центрове, нека да помислят какво правят с държавата си. Частният интерес не е интерес на обществото.
Водещ: Вие лично плашите ли се от подобни инициативи?
Екатерина Захариева: Не, не се плаша. Аз мисля, че ние с работата ще покажем, че такива инициативи нямат почва и призовавам хората да ни подкрепят, защото тази реформа е за тях. Тя не е, защото този доклад идва. Неслучайно казах, нека не го забравяме след една седмица. Нека да си видим таблицата и да изискваме, аз призовавам хората да го правят от всяка една от институциите какво е свършила.
Водещ: Давайте по-често отчети.
Екатерина Захариева: Да, това ще направим и това се прави на този съвет, точно това сме предвидили – отчет на всяка институция по изпълнение на мерките и доклад пред Министерския съвет кой какво е свършил, що се отнася до министрите, на които Министерският съвет трябва да се отчита.
Водещ: Добре. Успех ви пожелавам. Благодаря ви за това интервю.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ