Интервюта
Приетият закон за съдебната власт ще доведе ли до по-добро правосъдие? Екатерина Захариева, министър на правосъдието
29.07.2016
Водещ: Първият ми гост днес е Екатерина Захариева – министър на правосъдието. Здравейте и добре дошли. 
Екатерина Захариева: Здравейте. 
Водещ: Сега, приехте Закона за съдебната власт – както се казва и какво от това? Кое е най-важното в него, което ще подобри правосъдието, което хората ще усетят наистина на свой гръб? А не само магистратите или не само политиците? 
Екатерина Захариева: Най-важното е, че законът дава гаранции разбира се надявам се да се прилага добре и да се спазва неговия дух и цел за оценка, кариерно развитие и носене на отговорност на магистратите. В крайна сметка те са хората, които постановяват актовете, повдигат обвиненията и съответно носят отговорност за усещането за справедливост у хората. Всяко социологическо изследване показва какво е нивото на доверие, изобщо на чувството за справедливост у хората. 
Водещ: Много ниско. 
Екатерина Захариева: Изключително ниско. Така че независимо, че хората не познават добре съдебната система, много често се обръщат и към министъра на правосъдието, голяма част от жалбите са до министъра на правосъдието. И в президентството беше така. Над две трети от жалбите до президента бяха за недоволни от актовете на съда, въпреки че не знаете, че нито президента, нито министъра на правосъдието може да влияе върху решенията на съда. Надявам се това да се види. Разбира се няма да стане утре, след приемането на закона. Трябва да се приемат и подзаконовите нормативни актове, да се приложат първите правила, инспектората да създаде капацитет за проверките за почтеност, за проверките за конфликт на интереси, за проверките на имущество. За проверките за действия, накърняващи престижа на съдебната власт, за независимостта. Това са все нови правомощия на инспектората, които са изключително важни и съм сигурна, че ще доведат до изчистване на съдебната система, ако се прилагат правилно и ако инспектората създаде наистина капацитет за това.
Водещ: Много често съм чувала тук ваши колеги да казват – не е проблемът в законите, проблемът е в хората. Според вас в какво е проблемът, за да има такова високо недоверие към правосъдието у нас? 
Екатерина Захариева: Имаше проблеми в Закона за съдебната власт. Например съдийското самоуправление изобщо липсваше, имаше само две точки, ако не се лъжа в правомощие на общите събрания. Сега се засилиха доста повече правомощия се дадоха на общите събрания. Разбира се, реформата в прокуратурата, имаше проблеми с конкурсите и с формалното атестиране. Всичките почти магистрати имаха отлични оценки, най-добрата оценка там е петица, но да кажем отлична оценка. А пък виждате колко са недоволни хората. Няма как всичките да са с най-добри оценки, това означава, че атестирането не е обективно. Разбира се, че оценяването трябва да се използва и за посочване на проблемите в работата на инспектората, помощ ако щете за преодоляването на тези проблеми – чрез обучение, чрез други стимули или пък съответно наказания тогава, когато има проблеми съществени и сериозни. Така че имаше проблеми. Но аз донякъде съм съгласна с това – много често се оправдаваме със законите, ако трябва да съм честна. И доста малко пъти това е вярно. 
Водещ: Така е. Колко сме чували за кръга белите покривки, белите якички, за странни взаимоотношения между съдии, между прокурори, следователи и адвокати. Това под някаква форма сега ще може ли да бъде изчистено? Законът дава ли някакви нови механизми, които да могат тези опасни връзки да бъдат разкъсани? 
Екатерина Захариева: Да, доста са повече проверките, които ще се извършват към магистратите. Тяхната отговорност към обществото наистина е висока и привилегиите не са им малко. Те са с доста добри възнаграждения на фона на всички останали държавни служители. Имат несменяемост, имат имунитет, имат обучения, задължения за обучения ако щете, държавата да осигури финансиране, Института по правосъдие. Така че мисля, че да – законът дава пак казвам, дай Боже да се прилага добре. Аз мисля, че това е едно от най-крупните и големи изменения в закона през последните 25 години, въпреки че доста пъти се е изменял Закона за съдебната власт. Те се извършиха знаете за шест месеца две изменения, всъщност са седем хайде, юли е почти в края. Но за по-малко всъщност от седем месеца две изменения съществени. Първото беше свързано с Конституцията, второто вече беше свързано с почти всички останали глави и разпоредби в Закона за съдебната власт. И нещо много важно, което според мен ще се усети от всеки един български гражданин и това е въвеждането на електронното правосъдие. 
Водещ: Какво значи това електронно правосъдие? 
Екатерина Захариева: Електронно правосъдие означава абсолютно нещо като електронното правителство на съдебната власт. Абсолютна прозрачност също обаче означава и отговорност, и отчетност. Защото… 
Водещ: Например разпределение на делата или какво… 
Екатерина Захариева: Електронно и в момента се разпределят делата. Абсолютно всичко, цялото движение на делото, всички документи по делото, всичко това може да се проследява от страните по електронен начин. Няма нужда да отидеш, и адвокатите знаят, и аз съм била юрисконсулт знам – редиш се на опашка, снимаш делата, искаш разрешение от съдията да преснимаш документите, доказателствата по делото и така нататък. Това означава наистина прозрачност и отчетност. То не е свързано само с това, че ще поевтини процеса, ще го направи по-бърз, би трябвало. Но означава отчетност и прозрачност. 
Водещ: Тоест може да бъде проверявано по всяко време и няма да се плащат пари за… 
Екатерина Захариева: Абсолютно. Дистанционно от вкъщи. Няма да се плащат пари и за документи, и за изпращане на призовки, електронна призовка, всичко това. Това ще съкрати и процеса. Много често знаете, понякога доста често се злоупотребява с укриване на страните на адвокатите, така нареченото шиканиране на процеса. 
Водещ: Смятате, че това ще бъде ликвидирано? 
Екатерина Захариева: Да. С електронна призовка, когато си длъжен да посочиш електронен адрес и подпис нямаш оправдание, че не си намерен на адреса, на който си посочил. Само че там срокът за въвеждане е три години, защото няма как това да се случи от днес за утре. Но и в рамките на три години, ако стане и то поетапно може да се въвежда, има осигурено финансиране по оперативните програми, и няма оправдание това да не се случи. Тоест Висшият съдебен съвет (ВСС) и Министерството на правосъдието заедно трябва да се вземем в ръце, вече първия проект се изпълнява по електронно правосъдие. И съвсем така в бързи темпове, най-много срок бих казала до три години да се въведе. 
Водещ: Каква беше ползата от това, че магистратите ще обявяват принадлежност към масонски ложи, тайни общества или както там сте го формулирали? Всъщност въпроса ми е – наистина ли има сериозно присъствие в тези среди на хора, които членуват в тайни общества и вие лично имате ли представа дали взаимовръзките са толкова силни, че те се отразяват на работата им? 
Екатерина Захариева: Аз няма как да знам колко са членове на масонски ложи… 
Водещ: Не, да сте чували… 
Екатерина Захариева: Чуват се всякакви неща. Но по-скоро нека да обясня този текст, то имаше доста бурни дебати по него. То е задължение на магистратите… 
Водещ: Аха да отпадне… 
Екатерина Захариева: Да отпадне, но той не отпадна. Всъщност истината е, че се задължиха магистратите да се декларират, това беше и текст по вносител на Министерски съвет, да декларират членство във всяка една организация, в която членуват. И така, както се редактира текстът и в зала включва и така наречените тайни общества. Тоест не само юридически лица, които са регистрирани от съда, съответно в списък… 
Водещ: Не само Съюза на съдиите… 
Екатерина Захариева: Да, и останалите съюзи, които възразиха срещу това решение да декларират членство в професионални организации. Но като искаме прозрачност и отчетност аз считам, че няма пречка да се декларира. И още повече, че част от съюзите си имат техните членове на сайтовете си, не виждам пречка да го декларират. Въпреки че мисля, че три от организациите написаха писмо до председателя на Народното събрание с възражение срещу задължението да регистрират членство в професионални организации. 
Водещ: Така е. Въпросът е с масонските ложи нещо ще се промени ли според вас, след като се осветлят членовете? Тоест сега всеки съдия или прокурор трябва да каже, ако членува. 
Екатерина Захариева: Текстът е такъв… 
Водещ: Добре. Ако се окаже, че не го декларират, защото в ложата примерно казват, че не си длъжен да се обявиш или пък е задължително да не се обявяваш… 
Екатерина Захариева: Много е важно. И сега има текст в Закона за съдебната власт, който за една от несъвместимостите е да се членува в юридически лица или други организации в буквалния текст на закона, които водят до накърняване на независимостта на съответния магистрат. Тоест да се докаже връзката между членството в което и да е юридическо лице с нестопанска цел или друг тип организация, която обаче трябва да доведе до накърняване на независимост. Тоест ако се докажат връзки, примерно както казахте – между съдия и адвокат, прокурор и адвокат, прокурор-съдия и т.н., и която и да е организацията, в която членува, което може да доведе до накърняване на неговата независимост. Тогава се стига до решение за несъвместимост, което се взема от ВСС и съответно прекратяване на неговия статут като магистрат. 
Водещ: Има го това като краен резултат, ако се докаже това нещо?
Екатерина Захариева: Има го това, ако се докаже връзката, да.
Водещ: Сега с един по-прост въпрос, защото много хора ни задаваха този въпрос и точно така го формулираха. Вие говорите за съдебна реформа, говорите как трябва всичко да се промени, как всичко ще стане хубаво. Но кой ще плаща за тези хора, които осъждат България в европейските съдилища и ние като данъкоплатци след това трябва да плащаме за тях? 
Екатерина Захариева: Ще стане хубаво тогава, когато излизайки от съдебната зала човекът е убеден, че е получил правосъдие. Независимо дали е спечелил делото, или не. Надявам се това да се случи в обозримо бъдеще. Защо е толкова важен Закона за съдебната власт? Защото той дава гаранциите за качеството на хората, които пишат актовете. Стига да се прилага правилно. Това не приключва обаче съдебната реформа. Съдебната реформа, има още доста закони в нашата законодателна програма. Знаете, че Министерски съвет миналата седмица прие също много значителна реформа, изключително важна и това е за хората с увреждания. Нещо, което… 2012 г. България е ратифицирала конвенцията, но едва сега Министерски съвет… Наистина благодаря на моя екип, благодаря на работната група, която работи по проекта, много важен закон. Наказателно-процесуалния кодекс другата седмица ще бъде обявен на публично обсъждане, изключително важно. И той е свързан и със следващия ви въпрос – докога ще плащаме може би заради решенията на Европейския съд по правата на човека. 
Водещ: Който не е отишъл в европейски съд, той не ни е осъдил. 
Екатерина Захариева: Не е точно така. Статистиката всъщност говори съвсем различно. Горе-долу около 50% от делата, в които България е страна, които намаляват всяка година, наистина драстично намаляват, приключват всъщност с осъдителни решения. Тоест 50 на 50 е изходът. В голяма част от тези осъдителни решения, всъщност голяма част и от исковете например са отхвърлени. Скоро стана на братята забравих им имената, Дамбовците мисля, че така са известни, че осъдиха България. Но истината е, че по-скоро Европейския съд отхвърли искане за 85 млн. евро. Тоест тук България спечели делото в същото решение. Примерно за Алексей Петров не беше признат иска му и беше отхвърлен по отношение на това, че е нарушено неговото право при арест, че е нарушена неговата презумпция за невинност. Тоест дори и по делата, по които има осъдителни присъди голяма част от иска е отхвърлен понякога. Така че работим по това, след всяко решение се прави анализ дали е необходимо изменение на законодателството. 
Водещ: Точно това щях да ви попитам. Какво следва от тези решения? Някой занимава ли се да разбере от къде е дошъл проблемът, че човека ни е осъдил и ние трябва да плащаме? 
Екатерина Захариева: Например последния от казусите с вдовицата на Самоковеца. Всъщност е България е осъдена, защото е отнела имущество по закон от 70 и не знам си коя година, който е отменен. В резултат на решението той е отменен. Той е отменен и малко след като всъщност е отнето имуществото по него. Така или иначе аз тук виждам грешка наистина в екипа, това е дело, което се води от началото на миналата година всъщност е имало първото решение по него, с което е признато нарушаване на правото на имущество. Трябвало е да се направи по-сериозен опит от страна на Министерството на правосъдието през миналата година да се постигне споразумение, защото съдът е бил дал срок да се постигне споразумение. Имало е предложение само от страна на адвоката, който е било по-високо като сума, отколкото България е осъдена, всъщност с 15 или 20 хил. евро е бил по-висок. Но за мен тогава Министерството на правосъдието е трябвало да предложи връщане на имотите- нещо, което не е направено, аз това признавам. Но така или иначе всъщност дали равностойност на имотите… Ето това е един закон, който е отменен в резултат на осъдително решение на Европейския съд. 
Водещ: Има ли екип, който гледа тези неща конкретни? 
Екатерина Захариева: Има, да. Това са така наречените правителствени агенти. Те са със специален статут и те представляват България по тези дела. 
Водещ: Добре. А сега какво следва оттук нататък при условие, че беше отхвърлена промяната в Конституцията? Голямата, за която всички се надяваха така, че да стане ясно... Вие склонна ли сте да правите нов опит за промени в Конституцията?
Екатерина Захариева: Знаете ли, нека да минат президентските избори и да видим каква ще е политическата обстановка. Но фактът е, че аз мисля, че подходът, който приложих с покана на членовете на политическите партии, които са в парламента да участват в съвета като наблюдатели за съдебна реформа, е една от причините за постигане на толкова широко съгласие по измененията в Закона за съдебната власт. Знаете, че голяма част от политическите партии в началото бяха против съдийското самоуправление. Сега всички, с изключение на БСП и ДПС го подкрепиха всъщност или голяма част от тях. Голяма част от текстовете бяха приети с почти пълно съгласие с изключение на БСП, която гласуваше с „въздържал се“ почти по целия закон, но не по целия. Така че възможно е постигането на политическо съгласие и няма как обаче една реформа да се случи без политическите партии. Така че прие го парламента законът. Министерският съвет го предлага, но парламента го приема. И аз наистина съм благодарна. Първо работих в усилени темпове. Важно беше този закон да се приеме преди ваканцията, защото трябва време да започне да се прилага на практика и колкото по-бързо беше приет, толкова по-бързо ще започне да се прилага на практика и да се виждат неговите резултати. Благодарна съм за това, че и четири заседания на правна комисия извънредни. Мисля, че сега оттук нататък нещата са в ръцете на ВСС и на магистратите. 
Водещ: На финала, понеже ние непрекъснато се занимаваме с този мониторингов доклад, който чакаме, чакаме, надяваме се да махне мониторигна върху България, но така или иначе все още той съществува. Един от казусите, който беше посочен там – той е „Янева гейт“. Доволна ли сте от развитието, който получи у нас? 
Екатерина Захариева: Все още има висящи дела, не знам какво става с тях наистина. Ето това е нещо, което трябва да се види какво се случва с делата. Мисля, че имаше разследване за незаконно подслушване, имаше разследване с госпожа Ченалова досъдебно производство, което още тече. Госпожа Янева мисля, че имаше също досъдебни производства. Миналата седмица ако не се лъжа ВСС взе решение по едно от дисциплинарните производства срещу госпожа Янева. Срещу госпожа Желявска не съм доволна определено. Няма как за госпожа Янева да са констатирани нарушения, а за човека всъщност, който е трябвало да изпълнява случайното разпределение, да не са. Ето това е двойният стандарт. Те са свързани така или иначе по някакъв начин двете дисциплинарни производства. Така че от тази гледна точка аз съм подала жалба пред Върховния административен съд по отношение на казуса с госпожа Желяска. Така че ето и това е много важно – дисциплинарната практика на ВСС. Това може да демотивира магистратите страшно много. Тези, които работят добре. Особено тях. 
Водещ: Вие сега обаче по-добре ли работите с ВСС след промените, така да кажа малко формални все още, но… 
Екатерина Захариева: Бих казала, че работя с всички добре и професионално. Разбира се, че много от нещата не съм съгласна с техните решения, както и те, очевидно си спомняте те не съгласуваха законопроекта, дори до там се стигна. И то законопроект, по който са участвали в изработването. След което се оказа, че всъщност бележките им не са чак толкова много. 
Водещ: Така или иначе има известно недоверие и известно напрежение да го кажем… 
Екатерина Захариева: Недоверие не знам. Но професионален диалог има, което не означава, че сме съгласни - нито те с мен винаги, нито аз с тях. 
Водещ: Благодаря ви за този разговор.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ