Интервюта
Министър Цачева: Равенството пред закона в правата не е постигнато при задълженията
03.07.2017
Водещ: В студиото вече е правосъдния министър госпожа Цецка Цачева, с която ще си говорим и за реформата в административното обслужване на хората, за новия ВСС и така нататък. Но това, което се случва в Асеновград, превръщаме ли се в някаква диагноза на гетовизацията, като наблюдаваме отделните части на страната?
Цецка Цачева: Много ми се иска да кажа не, но самия факт, че се наблюдават тези процеси в Асеновград означава, че равенството пред закона, в правата не е постигнато и по отношение равенството в задълженията вероятно и за мен това е основната причина за ескалиране на това напрежение. И използвам възможността да поздравя органите на реда за добрата организация и за недопускане при събиране на толкова хиляди граждани на едно място, да няма значителни инцидента, тъй като наистина не това е дневния ред на обществото ни в момента. Като казвам, че това не е дневния ред в никакъв случай не искам да бъда разбрана, че тези причини, за да се стигне до тук и последиците за преодоляването им не са актуални – напротив, те са много актуални не само в тази географска точка на страната. Но пак казвам – равенство и в задълженията, законите трябва да се изпълняват от всички български граждани. И тъй като може би ще прозвучи само като красива фраза, въпросът е как да бъде постигнато това. В програмата на ГЕРБ още предизборната бяхме записали – образованието от най-ранна детска възраст, приобщаване на всички български граждани в образователната система, социализиране, възможност за намиране на работа, на прехрана – това са мерки, които безспорно ще доведат до друг развой на нещата, но за съжаление те не могат да бъдат толкова бързи във времето.
Водещ: Обаче пък всички казват, че големия проблем е дългогодишното нищоправене и ползването на гласовете по време на избори от тези махали. Станахме свидетели на това как районния прокурор на Асеновград очевидно от думите на главния прокурор е звънял на главния прокурор да му се оплаче, че политически е атакуван.
Цецка Цачева: Аз не бих се съгласила, че през всичките тези години е било нищо правенето, но то явно не е достатъчно това, което е правено във времето, защото по много програми е работено, по много проекти, държавата винаги е имала отношение към този въпрос, има и необходимите стратегически документи, които са приемани в различни състави на управлението на държавата. Пак казвам, явно това не е достатъчно. А по отношение на втората част на въпроса ви, за мен това е грубо вмешателство в независимата съдебна власт. Недопустимо е представители на законодателната власт по какъвто и да е повод и по какъвто и да е начин да се месят в работата на представители на съдебната власт. Прави чест на този прокурор, който направи този факт публично известен, много ми се иска на други места да няма такива случаи. Но самия факт, че той се е престрашил, за да го обяви и да го каже публично, означава, че има проблем в това как функционират независимите власти помежду си.
Водещ: За функциите на независимите власти малко по-късно, но хората очевидно ги интересува как ще контактуват по-безпрепятствено с администрацията. В последните седмици станахме свидетел на ваши снимки в Агенцията по вписванията. Ако тръгнем например в услугите, които Министерство на правосъдието предлага, какво предвиждате?
Цецка Цачева: Не само в нашето министерство, а в цялата администрация имаме задача от премиера Борисов в изключително кратки срокове да бъде направен анализ на видовете услуги, които се предоставят, необходимия брой документи, с които гражданина предварително трябва да се е снабдил с тях, за да може да подаде заявление и да му бъде извършена съответната услуга, както и задачата да бъдат опростени и да се направят такива законови промени, че да отпадне понякога този огромен брой необходими документи. Признавам, самата аз бях изненадана, когато бе запознаха с общия брой на услугите в Министерството на правосъдието – те са около 100 в различните структурни звена на това министерство, като има услуги, за които се изискват над 10, около 14 документа. Веднага бързам да откроя тези, които са въз основа на  търговския закон, тъй като в Агенцията по вписванията се водят четири регистъра, като се вземе търговския имотен регистър, булстат регистъра за имуществените отношения между съпрузите. Всички си даваме сметка каква по степен важна информация се съхранява, безспорно е, че трябва да има прецизност, но в същото време не е обяснимо как така една и съща администрация изисква документи, които са обект на издаване от същата администрация. Какво правим в момента? Свързаността може да бъде постигната чрез въвеждане на електронното управление. Държавната агенция по електронно управление, господин Росен Желязков – в момента се изготвя, прави се прегледа на необходимите и законови промени, за да бъде променена тази ситуация. Имаме нужда от свързаност между отделните звена на администрацията, имаме нужда от нови програми, опростени, защото в Агенцията по вписванията също има възможност за онлайн подаване на финансови отчети, това, което беше до края на миналата седмица големия проблем, но се оказа, че програмата е тромава, невинаги достатъчно прецизна и това създава недоверие от страна на гражданите. Те казват, ще изкарам четири часа на слънце на опашката, но искам да съм сигурен, че съм спазил крайния срок. Пошегувах се идвайки насам, че сега ако отидем в Агенцията по вписванията, няма да видим никого освен служителите, които са на работното си място.
Водещ: Въпросът е обаче и със служителите какво се прави, защото отиваш за Булстат, искат ти определен набор документи и ти казват, сега този документ ще отидеш отсреща да си го преснимаш на ксерокс, тоест ще излезеш, ще прекосиш улицата и ще отидеш в някаква…
Цецка Цачева: Когато отпадне необходимостта този документ, поискан от даден служител, да бъде приложен към заявлението, към набора от доказателства, за да се потърси дадена услуга, тогава няма да се стига и до подобен пример.
Водещ: Е толкова ли няма агенцията пари за един ксерокс и документите, които иска от гражданите и гражданите ги носят, след като трябва да бъдат ксерокопирани, да ги ксерокопира?
Цецка Цачева: Има възможност и за ксерокс както стана ясно, има възможност и в тези пикови моменти, в които действително гражданите, фирмите, които търсят тази услуга и са задължени в определен срок да дадено правно действие, в такива екшън моменти да се създаде организация. Но това не може да бъде пример за това как нормално трябва да функционира администрацията. Свързаност, електронизация на документите, администрацията сама да набира необходимите справки от други звена и като говоря за свързаност, имам предвид не само между отделните структури вътре в едно министерство, в една администрация, а и между останалите министерства тогава и когато е необходимо да се предоставя документ, който се намира в друга администрация. Тези регистри, които имаме до момента, заедно със следващите, които имаме намерение, например нотариусите във връзка с пълномощните – оказва се, че 31 услуги могат да бъдат опростени от това гражданите да не бъдат задължавани да представят пълномощно, тъй като ако имаме регистър на нотариусите и там са вкарани пълномощните, на всеки един служител в администрацията би могло много лесно той да си направи справката, без да задължаваме гражданина в един момент да го носи пълномощното, да го преснима както казвате вие и тогава да трупаме ксерокси и друга техника в офисите. Да, докато това се случи е възможна и такава мярка каквато вие предложихте.
Водещ: Какво правим обаче с плащането на таксите? Знаете ли колко струва така за един апостил в Министерство на правосъдието?
Цецка Цачева: Този въпрос пред мен като гражданин, като адвокат е стоял преди много години, когато за да платиш една съдебна такса, в съответния клон на дадена банка се събира банкова такса, която понякога е по-висока от 1.50 или примерно 2-та лева, които трябва да се преведат.
Водещ: 5 лева струва апостила, 6 лева е банковата такса. Да оставим нали, че на едната опашка се редиш за апостил, след което отиваш на другата опашка, за да се наредиш да си платиш услугата и да платиш на банката съответната такса.
Цецка Цачева: С подобна картина за съжаление, с която имаме немалко примери, в момента правителството е категорично решено да се пребори, защото това е тежест не само за гражданите, не само за фирмите и то особено за представителите на средния и малкия бизнес. По-крупния бизнес, той би отделил една-две щатни бройки служители, които да обикалят съответните институции и само с това да се занимават. Но разбирате, че за представителите на малкия и средния бизнес, това е основна административна, огромна административна тежест. В кратките срокове, които са ни разчетени това да се случи, за Министерство на правосъдието мога да заявя, че в рамките на три месеца ще имаме готовност за  промяна на онези нормативни актове, трябва да бъдем откровени и честни и да кажем, че това, за да се случи, трябва да се променят законови актове. Тук разчитам на законодателната институция, на Народното събрание, които ще поемат финалната част, промяната в законодателството след като администрациите по места направим пълен преглед на пакетите от документи, които се изискват за даден вид услуга.
Водещ: Болтове ли е съдебната реформа? Но да тръгнем от там, половината от новия състав на ВСС е ясна, кандидатите за другата половина, която се очаква да избере парламента също са ясни – всичките са хора, които вие познавате, известни са ви, защото сте юрист от дълго време. Как очаквате да работите с новия ВСС?
Цецка Цачева: Аз мога да кажа как ще работя, не като очаквания, защото винаги, без значение какъв пост съм заемала, максимално усилия съм влагала в общуването с всеки един от членовете, в конкретния случай на ВСС и органа като цяло. Безспорно това са магистрати първо получили доверието на  своите колеги, тъй като за първи път чрез дадената възможност за пряк избор от общите събрания съответно на следователи, прокурори и съдии, всеки един от избраните до момента от съответното съсловие членове на ВСС, се радва на една изключително висока представителност, което би довело за мен до по-високо самочувствие и по-висока отговорност в изпълнение на задачите. Във всички случаи добрите практики от предходните ВСС, трябва като традиция да се следват и от новия ВСС. Надявам се конфронтацията вътре, противопоставянето да бъде нетолкова силно колкото е в момента, защото и в разговорите ми с представители на съдии, прокурори, каквито имах миналата седмица в четвъртък в Бургаския съдебен район, апелативен, окръжни, районни съдилища, административни заедно с  районните и окръжни прокуратури, това противопоставяне не води до издигане авторитета на съдебната власт. Магистратите трябва да работят спокойно, да постановяват актовете си обосновано само на закона и вътрешно убеждение, да бъде гарантирана независимостта им по един категоричен начин. Това е целта на съдебната реформа, мислех да не споменавам това понятие, но пак го казах, защото наистина само тогава аз мисля, че бихме могли да имаме такова правораздаване каквото всеки един от нас иска.
Водещ: Но в същото време последните дни от мандата на настоящия ВСС се следят под лупа, особено що се отнася до механизма за сътрудничество и оценка, 17 мерки се изпълняват, имахте миналата седмица и мисия. Докъде сме стигнали и тази цел да изпълним мерките до края на годината постижима ли е?
Цецка Цачева: Тогава и когато в работната програма по януарския доклад на ЕК във връзка с механизма за сътрудничество и оценка, сроковете са разчетени до края на тази година, не само се работи по тях, но ние сме длъжни да направим това. Така че сроковете, които са разчетени до края на 2017 година, категорично ще бъдат изпълнени. Има и такива, които са постоянни, по които се работи в момента и други, които са с малко по-дългосрочен обсег на внимание – края на 2018 година. Да, наистина във времето от 14 до 16 юни миналия месец тук бе мисия на ЕК, която следи докъде сме стигнали в изпълнение на мерките, по препоръките разработени в тази работна програма. Бяха проведени множество срещи в различни формати, според това кои институции са отговорни за дадена мярка. По отношение на Министерството на правосъдието, тези, които са срочни към настоящия момент, са изпълнени. В момента съществува  работна група, която разработва промени в НК. Тук искам да кажа, че имаме дългосрочна визия в по-дълъг период от време до 2018 година да бъде разработена изцяло нова наказателна концепция или стратегия, с опция за приемане на нов НК, каквато е и препоръката в анализа извършен от европейските прокурори. Но докато това върви, има други спешни неща, които в много бърз порядък трябва да бъдат променени в НК – такава препоръка също има в доклада, по нея вече се работи в работна група, а именно по отношение на член 282 – длъжностните, престъпленията по служба, до момента те са само за лица, които имат такова качество. Би трябвало обсега на тази норма да се разшири и по отношение на търговски дружества, на банкови служители, защото и там за съжаление има подобни процеси. Така че аз се надявам обективно да бъде отчетен напредък, разбира се, предстои още много работа, в това число и по отношение на пътната карта, за мерките, които са предвидени във връзка с анализа на европейските прокурори, успоредно и паралелно върви и работата по тези два документа.
Водещ: Понеже една от промените, която възбуди общественото мнение, я приехте, за да не бъдела съдена България в Страсбург, но от нея снощи разбрах, може би ще ви изненадам, се възползва Вальо Топлото и той е поискал предсрочно освобождаване. Ще проверите ли или пък ако сте проверила, знаете ли дали затворническата администрация подкрепя неговото искане? Въобще ще се разрази ли същия скандал като с „Наглите”?
Цецка Цачева: Тази новина се появи в късния следобед на петъчния ден миналата седмица. Поисках информация от администрацията на съда, разбира се, устно съм получила отговор, казвам устно, защото докато не видя винаги има въпросителна, но информацията ми е, че този път администрацията на затвора не е дала положително становище това да се случи. Това е една практика, която се прилага не само у нас, вие правилно казахте, че закона беше изменен в края на 43-тото Народно събрание по препоръка на Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Непромяната на закона води до един неприеман от обществото резултат, а начина, по който се изпълнява този закон. Защото в крайна сметка съдът е органът, който постановява със свой съдебен акт предсрочното освобождаване, но само и когато са изпълнени не само условията в НК –да е минал определен период от време, да е излежано наказанието, присъдата да е изпълнена, а най-вече дали са постигнати целите на всяко едно наказание – превъзпитателния ефект, възможност за ресоциализация в обществото. Имаше много добри  попадение в този повод, за които четох, че едва ли боядисването на яйца по Великден би трябвало да бъде основен критерий, че лицето се е поправило или може отново да се впише в обществото.
Водещ: И понеже времето ни е на свършване, сега искам да ви попитам, отивате в Талин, защото Естония поема председателството, тоест вече сме в тройката както се казва. По отношение на правосъдието акцентите какви ще бъдат и мислите ли, че  ще успеете най-накрая с Естония и нашето председателство да решим проблема с разведените родители и  живеещи в различни държави на ЕС, където всеки може да попадне в затвора заради това, че си е взел детето.
Цецка Цачева: Това е един от приоритетите. Миналата седмица бях на блиц контрол в правната комисия на Народното събрание, където ги запознах с приоритетите на тройката за председателството и в частност за българските  приоритети. Така нареченото досие Брюксел 2-А, а именно изпълнение на съдебни актове, на решения от различните държави, които визират отвличане на дете. Така е понятието – става дума, вие правилно пояснихте, при това свободно движение на граждани в рамките на ЕС, някъде родителите са двойки, които невинаги живеят в брак. Но тогава, когато единия родител, било то в резултат на развод, или просто на физическо съжителство, на раздяла, си позволи по неправомерен начин да задържи детето при  себе си, трябва да има механизъм, по който да се изпълни съдебно решение, постановено от една държава в друга. На Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург в началото на месец юни, министрите постигнахме съгласие, консенсус относно необходимостта във всички случаи детето да бъде изслушано в процеса. Друг е въпроса, че има различни мнения относно това, ако по причини на вътрешни правила това не се случи, дали не би могло да се стигне до изпълнение на решението. Надявам се и по време на председателството на Естония и по време на нашето председателство следващите шест месеца от началото на следващото полугодие, да стигнем до финализиране на това досие. Това на правен език означава Съвета на министрите да приеме общ подход, след което Европейския парламент да гласува този регламент, наистина много необходим. Работи се много усилено не само по това досие, а по всички досиета, по които България ще има участие, работните групи са факт, обучението им е факт, така че се готвим много старателно и отговорно за предизвикателството, което ни предстои.
Водещ: Добре, благодаря ви много за този разговор.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ