Интервюта
Цецка Цачева: Новият антикорупционен проектозакон – на публично обсъждане след седмица и приет до края на годината
23.07.2017
Водещ: „Неделя 150” продължава с разговор с министъра на правосъдието Цецка Цачева. Здравейте, г-жо Цачева.
Цецка Цачева: Здравейте.
Водещ: Преди да започнем, знам, че бяхте в Брюксел, нямаше Ви в България няколко дни, но се чудя, дали успяхте да се запознаете с резюмето, оповестено от прокуратурата, във връзка с делото за КТБ?
Цецка Цачева: Достатъчно обемно е това резюме, заедно с томовете доказателства, които са запознати по случая. В най-общ план, чрез медиите, друг достъп не съм имала до самите документи по делото.
Водещ: Проф. Валери Димитров, не знам дали имахте  възможност да го чуете, преди малко, бившият председател на Сметната палата, каза, че е изненадан, колко много, според прокуратурата,пари са раздадени от Цветан Василев „под масата” на политици, близо 1, 5 милиард. Това са безотчетни пари, не кредити, а безотчетни пари. И се чудя, това не е ли…, как да кажа, повод за много голям интерес, от страна на властите, не само на прокуратурата, ами сигурно и на изпълнителната власт, знам ли?
Цецка Цачева: Стряскащ е този факт и тази сума. Но, Вие правилно казахте, че компетентните институции в държавата, които трябва да вземат отношение по тази тема и това вече е направено, именно прокуратурата, обстоятелството, че се съдържат тези данни, означава, че е работено много активно по темата. А по отношение на изпълнителната власт, това което може да бъде направено и се прави в момента е, да се анализират, да се противодейства на подобни корупционни практики чрез едно законодателство, каквото в момента се работи, имам предвид Антикорупционния закон.
Водещ: Бяхте в Брюксел, където поехте ангажимент… Да Ви питам, караха ли ни се пак в Брюксел, г-жо Цачева?
Цецка Цачева: Не. Първо, в Брюксел бях, основната причина за работното ми посещение там бе предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз и приоритетите и ангажиментите, които са в ресора на Министерството на правосъдието. Това е втори кръг визита, ако мога така да нарека. Тъй като през юни месец имах 13 работни срещи, с различни представители, на ниво Европейска комисия, Съвета на Европейския съюз и разбира се Европейския парламент, с ръководствата и водещи евродепутати от двете комисии, които имат отношение към работата на Правосъдното министерство. Това са комисиите (...) и LIBE. Така че, конкретният повод за срещите ми с четиримата еврокомисари, които имах миналата седмица, това е г-жа Йоурова, която има ресор правосъдие, равенство и потребление. В нейния ресор са най-много от досиетата, по които ще работим по време на българското председателство. Разбира се, първият зам.-председател на Европейската комисия, г-н Тимерманс, който следи и отговаря, контролира секторите, които са към правосъдието и вътрешните работи…
Водещ: И поехте ангажимент, до края на годината България да има нов Антикорупционен закон, нали така?
Цецка Цачева: Това е ангажимент на правителството, който ясно сме заявили още по време на мисията в София, във връзка с изпълнение мерките по препоръките на механизма за сътрудничество и оценка към Европейската комисия. А това е и политика, която е ангажимент, пак повтарям, на правителството. Ясни са времевите ни разчети, до края на този месец, законопроектът, в изключително напредната фаза, който е в момента, трябва да бъде обявен за публично обсъждане на интернет страницата на министерството, съобразно процедурата. След публичното обсъждане ще бъде внесен в Министерски съвет, с реално очакване през септември той да бъде на вниманието на народните представители. Предвидили сме един продължителен срок от време, до края на календарната година, за да има възможност за достатъчно дебати, дискусии, да се чуят различните мнения по визията, как трябва да се осъществява противодействието и лишаване…, т. е., последиците от корупционни практики, как да бъдат преодолявани. Така че…
Водещ: Кажете, какво представлява този закон, г-жо Цачева, защото това ще бъде, кажете сега, третият ли беше законопроект на правителство на Бойко Борисов, който ще се опита да се превърне в приет Антикорупционен закон, обаче не е ясно какво ще представлява? Приехте ли предложенията на президента, в този единен антикорупционен орган да бъде включен и ДАНС, така че да има и разследващи функции, ще има ли анонимни сигнали? Кажете нещо.
Цецка Цачева: По отношение на поредността, да, това е трети законопроект. До голяма степен, принципите от предходните два ще бъдат въплътени в него, като сме се опитали да преодолеем онези от проектотекстовете, които срещнаха най-много съпротива от страна на обществото, като цяло, и на народните представители. На първо място става дума за анонимните сигнали. Трябва да бъда открита и да споделя, че и сега имаше гласове, в подкрепа на запазване на анонимните сигнали.
Водещ: От ГЕРБ.
Цецка Цачева: С един вариант, да се проверяват самите факти и едва, когато се установи степен на достоверност, да се предприема проверка. На този етап обаче, ние се отказахме от такава възможност, както и категорично се отказахме да възпроизведем обратната тежест на доказването, т. е., ако има сигнал срещу мен, аз да бъда тази, която трябва да опровергая наличието му. Но пък влизаме в много сериозен конфликт с основни принципи в правораздаването. Що се отнася до конкретния Ви въпрос, имахме работна среща с представителите на администрацията на президента на Републиката. След като стъпихме на Конституцията, на това, как функционират в момента държавните органи, се обединихме около разбирането, че в новия, единен антикорупционен орган трябва да има аналитично звено, което да разработва тезите, политиките, по предотвратяване на корупционната практика. А що се отнася до последиците…
Водещ: Това хора от ДАНС ли ще бъдат?
Цецка Цачева: …от нея, отнемането на незаконно придобитото имущество, имаме една добре работеща комисия, около която трябва да се ситуират и занапред нещата. Конкретно на Вашия въпрос, разследващи функции – не, защото бихме влезли в много широко противоречие със сега действащата система. И, пак казвам, това не означава, че конкретни правомощия от ДАНС в момента, няма да преминат към този нов единен орган.
Водещ: Т. е., хора от ДАНС ли ще бъдат преназначавани в този антикорупционен орган или други хора ще бъдат привличани?
Цецка Цачева: Вижте, категорично се противопоставям на подобни внушения и основно от политици, че, видите ли, новият орган би бил механичен сбор от компетентни служители на висши политици в различни институции, които ще ги съберат в един орган, ще го кръстим „Единен” и той така ще заработи. Не, подходът ни е обратен, търсим компетентностите, връзките между различните звена, за да заработи като цяло структурираният нов орган. Което, не е невъзможно, отделни служители, днес работещи към едно място, ясно е, че тези хора, които занапред ще работят, все някъде в момента упражняват своите компетентности, но категорично не става дума за механичен сбор от различни звена, институции, цели дирекции от една служба ,към друга служба. Просто, с подобни твърдения трябва да се спре, защото те са несъстоятелни.
Водещ: Тук да кажем, че това твърдение, общо-взето е на лидера на БСП Корнелия Нинова. Поне аз такъв спомен имам, че Антикорупционният закон ще представлява механичен сбор, така че да бъде получен единен антикорупционен орган.
Цецка Цачева: Това категорично не е вярно. Имат, както казах, достатъчно време, народните представители от всички политически сили, да се запознаят. За мен е непонятно, как може да се коментира нещо, което все още не е качено на страницата на Министерството на правосъдието и е в работен вариант в работната група?
Водещ: Кажете, г-жо Цачева, обаче, защо се създават нов вид…, нови вид, като че ли, съд се създава? Специализираният съд ще разглежда по нови правила процесите за корупция. Това предложение е прието на второ четене от Правната комисия в парламента, където председател е Данаил Кирилов от ГЕРБ и тя е доминирана от управляващото мнозинство. Изместват се делата за корупция в Специализирания съд, от Софийския градски съд в Специализирания съд и така правилата, по които се водят тези разследвания ще бъдат по-различни, в по-дълги срокове, по-дълго време на задържане на заподозрените, на обвиняемите и т. н., и т. н. Не се ли създава паралелно правораздаване, паралелен съд?
Цецка Цачева: Категорично – не. Тук водеща е била идеята ни за действително резултати от провеждането на едно разследване и един наказателен процес. Всички, като граждани и обществото ни, като цяло, знаят за много случаи, които са попадали от обвинението в наказателно производство, обществото остава с очаквания, които след това не се оправдават, по една или друга причина. Именно, за да имаме резултатност в дела, които действително представляват интерес и се следят от широката общественост, ние преценихме, че е много важно да има висока степен на специализация на служителите, на магистратите, които работят по тези дела. Мнението ни е, че специално по тези видове престъпления, специализацията на Специализираната прокуратура и съд отговарят на тази наша цел, поради което са и направените предложения, успешно до този момент гласувани в Народното събрание.
Водещ: Казвате, че Специализираният съд е по-специализиран по отношение на делата за корупция, г-жо Цачева, обаче докладът на ВКС за работата на специализираното правосъдие сочи, че там делата завършват предимно или със споразумения с прокуратурата, или с леки наказания. Това е преимуществено начинът, по който завършват делата в Специализирания съд. Т. е., появява се съмнение, че Вие местите делата за корупция на място, което е известно с това, че постига споразумения с прокуратурата за леки присъди.
Цецка Цачева: Не бих казала, че тази теза може да бъде удържана изцяло. Преди всичко, въпросът за споразумението в наказателното производство е законно регламентирано производство, в което също се постига бързина. Не се налага събиране на голям брой доказателства…
Водещ: Е, естествено.
Цецка Цачева: …именно поради подписаното споразумение.
Водещ: Естествено, когато става дума за корупция по високите етажи, се очакват осъдени хора, и не само от Брюксел, ами обществото това очаква, нали така, г-жо Цачева, а не споразумения с прокуратурата и между прокуратурата и съда?
Цецка Цачева: Това е вярно, но за мен и екипа, който работи по Антикорупционния закон, не по-малко важно е да бъдат отнети от едно такова лице онези облаги, които неправомерно, използвайки властта и служебното си положение, са придобити. И тук трябва да направя ясното разграничение. С новия закон, който се готви, не се въвежда втори вид наказателно производство. Ние си имаме разписани, и в Конституцията, в НПК, в НК, процедури, по отношение на наказателното преследване. Целта е обаче да бъдат отнети от едно такова лице, упражнило по неправомерен начин властовите си позиции, имуществените облаги, които то е придобило и с акцент изцяло върху противодействието, невъзможността да се стигне до такова имущество, което става с много силна координация и връзка между различните институции, с аналитичната дейност, която трябва новият единен орган да упражнява и да реализира. Така че, аз не се притеснявам от това, а обратното, подкрепям, че именно Специализираният съд и прокуратура, преди това, ще имат ангажиментите да разследват подобни престъпни дейния.
Водещ: Г-жо Цачева, защо така, изведнъж, като че ли малко изненадващо, тези дни стана ясно, че Вие, доколкото разбрах и вицепремиерът Екатерина Захариева, сте поискали европейска проверка на съдилищата в България? Какво е продиктувано от този ход?
Цецка Цачева: Няма нищо изненадващо в този ход. Лично аз съм водила няколко разговори преди това и с председателя на Върховния касационен съд, г-н Панов, и с председателя на Върховния административен съд, както и с г-жа Точкова. Няколко са аргументите. Знаем, че бе извършен такъв анализ, от страна на европейски прокурори, по искане на правителството, на прокуратурата в Република България. По доклада е изготвена пътна карта, от отговорните за това институции. Това са Министерството на правосъдието и Главна прокуратура. Предоставени са и на Висшия съдебен съвет, ще бъдат обект на дебати в утрешния ден на Съвета по актуализираната стратегия в съдебната система. В самите препоръки от доклада по механизма за сътрудничество и оценка има такова виждане и за подобен анализ на Инспектората към Висшия съдебен съвет. Но, като се държи сметка, че сме в края на мандата на този Висш съдебен съвет, че предстои от есента да заработи новия му състав, че част от неговите членове, от страна на магистратските общности – съдийска, прокурорска, следователства, вече са избрани, очакваме през септември да се изберат членовете от състава на Народното събрание, считаме, че е важно новият състав да стъпи на чисто, с една ясна… и обективен анализ за това, как функционират различните части на съдебната власт. Проведени са и разговори…
Водещ: Т. е., не го правите заради изискванията на Брюксел, ами…
Цецка Цачева: Моля?
Водещ: Не го правите заради изисквания и очаквания на Брюксел…
Цецка Цачева: Не, категорично…
Водещ: …ами, за да подпомогнете новия състав на ВСС?
Цецка Цачева: …и това ръководителите на съответните върховни съдилища го знаят много добре. Нищо не може да се случи без тяхно знание и съгласие. Полагаме усилия, два дни от началото на миналата седмица, да се уточнят точно сферите, в кои области ще искаме да бъде извършен такъв анализ и да бъдем подпомогнати. В крайна сметка, за това е създадена Европейската служба за структурни реформи, която разполага и с отделно финансиране, именно, за да дава един такъв страничен, външен поглед върху процесите, които се развиват в съдебната система. За мен е съвсем естествено да се възползваме от европейската солидарност, от възможността да бъде извършен такъв анализ. Пак казвам, това ще стане само и доколкото е в съгласие с ръководителите на съответните звена в съдилищата и Инспектората.
Водещ: Г-жо Цачева,  ще се откажете ли, имам предвид Вие от ГЕРБ, ще се откажете ли от идеята си, да забраните външното финансиране на магистратските организации и да осигурите кариерен бонус за отиващия си състав на Висшия съдебен съвет?
Цецка Цачева: Ще Ви отговоря в обратна последователност на зададените въпроси. Това, което се предвижда в изменението на Закона за съдебната власт, по отношение на действащите сега членове на ВСС и занапред, не считам, че е кариерен бонус, защото не се предлага преминаване в по-висша степен на съдилища или прокуратура. Обратното, дори самите настоящи членове не са доволни от текстовете, които се предлагат. Това, което е направено като предложение е да се изравни статута на магистрати, които временно в своята кариера са заемали административни постове. Това вече бе направено с предходни промени…
Водещ: Ама, ще могат да си изберат, в кой съд да отидат, г-о Цачева.
Цецка Цачева: …за зам.-министрите, които имат възможност, след приключване на мандата им, да заемат равна по степен, но в друг район, магистърска длъжност. Що се отнася до финансирането, ясно бе изразена позицията на премиера, бях упълномощена да я споделя с представителите на медиите, че между първо и второ четене, какъвто ангажимент вече е поет, от страна на вносителите, ще бъдат направени промени, предложения, така че да се запази финансирането по линия на европейски програми и фондове. Аз бих отишла една идея по-напред, заедно с Европейския съюз, държави като Норвегия, Швейцария и всички други, които имат споразумения, тогава когато финансирането е свързано с професионалните интереси на една магистратска организация, било съдийска, прокурорска или на следователи, за мен е допустимо да бъдат финансирани по начин…, по проекти да разработват, но пак казвам, това което законът поставя като условия, само които са в интерес на съответното професионално съсловие.
Водещ: Тази активност, г-жо Цачева, очевидно е насочена към това, да отпадне мониторинговият механизъм върху България. Очаква се докладът да излезе, горе-долу да съвпадне с началото на председателството…
Цецка Цачева: Ноември, вероятно.
Водещ: Да. Т. е., ще излезе преди края на годината?
Цецка Цачева: Малко по-рано, да. Септември месец се очаква втора мисия в София, отново да заявим, до къде сме стигнали в изпълнението на мерките по отделните препоръки. Самият доклад, някъде в края на ноември го очакваме да бъде изготвен и предоставен на нас, на широката общественост.
Водещ: Обаче, Вие разбирате, че само със законодателни мерки, разписани и приети закони и административни санкции и т. н., няма да стане, г-жо Цачева. Ще трябва да има осъдени, реално осъдени хора, които да влязат в затвора заради корупция по високите етажи и тогава евентуално Европейската комисия може да помисли по въпроса, нали така?
Цецка Цачева: До някъде, бих се съгласила с Вас, но само до някъде. Защото, основното задължение е превенцията, противодействието на корупционните практики, а не само крайната цел, тогава когато държавата не е успяла успешно да противодейства и се е стигнало до такива, да очакваме осъдени, както казахте Вие, вкарани в затворите. А какво става с имуществото на тези лица, ако няма ефективен механизъм те да бъдат отнети, защото това е незаконно придобито имущество. Нещата трябва да се разглеждат паралелно. Очакването от българското общество само за броя осъдени, които изтърпяват определени наказания…
Водещ: То, очакването е поне за един- г-жо Цачева.
Цецка Цачева: …не би довело до преодоляване занапред и не би постигнало ефекта на самото наказание-
Водещ: Да, да, естествено, че ако се докаже, че определен човек незаконно е придобил имущество, то трябва да му бъде отнето. Въпросът е, че обществото очаква поне един политик от висшите етажи да бъде осъден, пък, както се казва, той може би ще проправи пътя оттам нататък.
Цецка Цачева: Не бих могла да коментирам нещо, което е в сферата на независимата съдебна власт. Тя работи по своите правила. Разбира се, че всички очакваме по-голяма ефективност. Това пролича и от докладите на прокуратурата, на ВКС, които минаха през Висшия съдебен съвет и вече са за обсъждане в Народното събрание. Да, всички очакваме, както казахте Вие, да се изпълняват законите, да се прилагат. Защото, закони има и сега. Те биха могли в движение да се подобряват, да се адаптират по-близо до обществените отношения. Не веднъж съм казвала, нашите проблеми са в неприлагане на контролните функции, предвидени по тези закони. Постичко казано, точното прилагане на законите.
Водещ: Благодаря Ви. Правосъдният министър Цецка Цачева, в очакване следващата седмица да бъде публикуван вариант, предложението за нов Антикорупционен закон на мнозинството.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ