Интервюта
Цецка Цачева: Финалното обсъждане на антикорупционния закон ще бъде на 1 септември
16.08.2017
Водещ: Добро утро от Варна, от Морска гара Варна, на 16 август. Аз съм Иво Никодимов. Вие сте с „Денят започва”. До края на годината трябва да влезе в сила предложеният от Правосъдното министерство Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. На 1 септември, в сградата на Народното събрание ще бъде проведено обществено обсъждане на проектозакона. Следва междуведомствено съгласуване и внасянето му в Министерски съвет, който пък да го внесе в Народното събрание. Добро утро на Цецка Цачева, министър на правосъдието. Добре дошла.
Цецка Цачева: Добро утро.
Водещ: Г-жо Цачева, доста голям спор се зароди между Вас и опозицията, относно антикорупционното законодателство, така да го кажем. Най-напред, какъв орган за борба с корупцията по високите етажи на властта предлагате и до къде във властта ще стига той, до кметства, до общини, до къде?
Цецка Цачева: Много точно казахте, че споровете са, относно антикорупционното законодателство. От дебата, който върви в последните дни, виждам, че става ясно за различната визия, която имат различните субекти, по отношение на това, как трябва да изглежда един единен антикорупционен орган. По отношение на министерския законопроект, който вече от края на месец юли е качен на страницата на министерството за публично обсъждане, вървят коментари по него, както Вие обявихте, финалното обсъждане ще бъде в парламента, на 1 септември, от 11 часа. Ние сме акцентирали върху антикорупционната стратегия, която е приета, актуализираната стратегия за съдебна власт, като сме стъпили и на извървяната практика от двата предходни законопроекта, които останаха известни в обществото, като законопроектите „Кунева”. Постарали сме се да елиминираме онези пунктове и фигури, спорни, в законопроектите до момента, които не срещнаха подкрепата на народните представители от 43-тото Народно събрание. На първо място, е разширен кръгът на лицата, спрямо които ще действа този закон. Принципите са тези, които гарантират прозрачност, честност и в същото време паритет, между навлизането в личната имуществена сфера на всеки един, при гарантиране на съответните права и свободи на всяко едно лице. Ние предвиждаме, в законопроекта, този единен орган, който при нас се нарича Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, да се избира от Народното събрание, това е колективен орган, при изключително ясна, категорична, прозрачно разписана процедура за неговия избор. Председателят ще се избира по предложение от различните парламентарни групи, а след неговия избор от Народното събрание, той ще бъде в правото си да предлага…
Водещ: Членовете на комисията.
Цецка Цачева: …членовете на комисията. И тук, ако ми позволите, да направя една препратка, с появил се в публичното пространство, неясно написан от кого законопроект, но така или иначе, предложен на съответните структури на левицата за обсъждане, с претенции, да бъде подложен и на широко публично обсъждане, без най-малкото да са спазени за това условията на Закона за нормативните актове. Тъй като не виждаме изготвена предварителна оценка ан въздействие на този законопроект и какво се цели с него. Там, предложението е за създаване на едноличен орган. Защо едноличен? Защото, нова специална агенция, антикорупционна, ще се ръководи от председател, назначаван с указ от президента. Да, вярно е, че ще има трима заместник-председатели. Но, забележете, макар и избирани по предложение, както е в законопроекта, от Народното събрание, те не разполагат с разписани в законопроекта конкретни функции. Има една бланкетна норма, че председателят е този, който със заповед ще разпорежда, кой какво ще извършва, от заместник-председателите. По същество, това се превръща в един едноличен орган, който не е ясно, как ще бъде номиниран съответният председател за избиране, липсва публична процедура за неговото избиране, в което влизаме веднага в кулизия, противопоставяне на толкова усилия, положени в последните парламенти, за публичност на начина, по който трябва да става избирането на тези органи.
Водещ: Сега, това, което ми прави впечатление, защо се отказвате от варианта, тази комисия да има разследващи функции, а да стига до там, тя, след като установи съответни факти и обстоятелства, да подава сигнал към прокуратура?
Цецка Цачева: Защото ние правим разделение между наказателното преследване на корупционните престъпления и ликвидиране на последиците от вече реализирано такова действие, тогава и когато съответният орган не е успял достатъчно ефективно да противодейства на подобно явление и дадено лице, свързано с властови функции е реализирало незаконно имущество. Т. нар. затваряне на процес на цикъла „информация – сигнал – разследване и обвинение”, няма как по Конституция да бъде концентриран в един-единствен орган, каквито са претенциите на нашите опоненти, защото, категорично, по Конституция, обвинението винаги е акт на прокуратурата.  да, прокуратурата може да разследва, прокуратурата ръководи разследването. И в този законопроект, който на нас ни се предлага, не е ясна връзката между т. нар. разследващи агенти, с промените, които се пролагат частично и съвсем бланкетно в НПК, какво ще бъде тяхното взаимодействие с органа, който обвинява. Какво ще се случи с информацията, която е събрана и се подаде, не стигне до обвинителен акт? Нашата логика е друга. При наличие на информацията, с която ще се разполага…
Водещ: При наличие на разлика в… невъзможност да се докаже…
Цецка Цачева: До 5 000 лв. разлика в имуществено състояние, такова каквото то е декларирано, се подава в НАП, за извършване на данъчна проверка, а тогава когато разликата е над 20 000, тогава се започва проверка от страна на комисията. И при констатирано несъответствие в определен размер, т. е., 150 000, толкова колкото и в момента е действащият, по Закона за отнемана на неправомерно имущество, се внася иск. Но това е гражданска конфискация. Защото България, за разлика от много други европейски държави, освен наказателна, познава и института на гражданската конфискация. Понеже ми зададохте въпроса за разследващите функции, този опит, който се прави отново, е да се реанимира едно виждане на нашите опоненти от времето на 42-то Народно събрание, когато на ДАНС бяха предоставени подобни разследващи функции. Къде е резултатът от тази дейност, след като няколко месеца по-късно се отказахме от това законодателно решение. Да, нарочната дирекция в ДАНС, която се занимава с корупцията по високите етажи на властта, предвиждаме с нейните компетентности, функции, правомощия, да бъде интегрирана в новия орган. Тя ще запази възможността, тогава когато вследствие на анализа на различните видове декларации, регистри, подадена информация от гражданите, публикации в медиите, във всеки един момент тя е във възможност да сигнализира, да подаде информация в прокуратурата.
Водещ: И да започне разследването.
Цецка Цачева: И…, само едно изречение, и към настоящия момент, ДАНС, прокуратурата и МВР проявяват и правят разследване, въз основа на тристранно споразумение. Нашият законопроект предвижда възможност, с нарочна инструкция, отново да бъдат уредени взаимоотношенията между тези институции, за да се постигне в крайна сметка ефективен резултат.
Водещ: Защо се отказвате обаче от анонимните сигнали? Не рискувате ли по този начин към комисията да има по-малко информация?
Цецка Цачева: Не мисля, че информацията ще бъде по-малко. Още повече, че както вече споделих, и по материали от медиите…
Водещ: Ще могат да се самосезират.
Цецка Цачева: …които в голямата си част са неподписани, биха могли да започнат проверки. Но, вижте, в самото начало заявих, че в обществото има един извървян, почти 2-годишен път, в дебат по това законодателство. Изключително остри бяха реакциите на двата законопроекта, които се внесоха в 43-тото Народно събрание, точно във връзка с анонимните сигнали. И тук съм безкрайно изненадана. Авторът или авторите на предложения алтернативен на министерството законопроект, чели ли са стенограмите на своите колеги от левицата, по време на дебатите в 43-тото Народно събрание и това индивидуално предложение ли е, което тепърва ще формира нов вид позиция в левицата? Защото те бяха най-яростните критикари и до голяма степен и по причина на тях, не се стигна до приемането на закон, който в монета, ако бяхме успели да приемем в 43-тото Народно събрание, вече щеше да дава резултати.
Водещ: Тук, във Варна, в събота, президентът коментира, че с премиера имат разбирателство само по темата изваждането на Антикорупционната дирекция от ДАНС, по никаква друга, по отношение на Антикорупционния закон. Има ли, на държавно ниво, между институциите, според Вас, спорове по тази тема или тече дебат, в който да се изчистят всичките детайли?
Цецка Цачева: Аз не съм присъствала на разговора между министър-председателя и президента на републиката, поради което не мога да споделя, какви са позициите на различните институции. За мен, има опит, от страна на левицата, за противоборство между институциите, което е недопустимо и не е в интерес на цялото ни общество. Мисля, че в една спокойна дискусия, тогава когато се обективират съответните предложения и достатъчно добре защитят, със съответните мотиви и аргументи, не би могло да се стигне до такова противопоставяне. Иначе, всеки е свободен да изкаже своето мнение. Да, аз заявих, че на виждането за единен орган, който да реализира „информация – сигнал – разследване – обвинение”, няма как да се случи с това, което ми се предлага в законопроекта, който ще се обсъжда от БСП. Защото, според мен, това не е законопроект на БСП, но това е мое лично мнение. Няма как това да се случи в единен орган, защото обвинението по Конституция категорично е в прокуратурата.
Водещ: Последният месец, преди съдебната ваканция, станахме свидетели на няколко отложени заседания на Висшия съдебен съвет, заради липса на кворум. Започна ли да боксува в последните си дни от мандата този състав?
Цецка Цачева: Труден мандат бе това за настоящия състав на Висшия съдебен съвет. Вероятно и поради промени в Конституцията, в законодателството, му се налагаше в движение, изпреварващо да взема решения. За всички е известно, че има напрежение. Това е най-меката форма, по която бих могла да кажа. Но, така или иначе, дори с опит за свикване на извънредно заседание, от моя страна, не се постигна това. Остава много малко от времето, в което ще заседава, до 3 октомври е мандатът на този състав. По-голяма част от членовете на новия Висш съдебен съвет вече са ясни. Те са избрани от общите събрания на съответните колеги – съдийска, прокурорска, на следователите, пряко. Остава, в началото на месец септември, да видим и избраните нови членове, от страна на Народното събрание.
Водещ: Сигурна ли сте, че на 11 септември ще събере кворум, за да избере председател на Върховния административен съд?
Цецка Цачева: Аз не мога да гадая. Това, което съм сигурна, че за да бъде избран, трябва да бъде събрано съответното квалифицирано мнозинство. Има две кандидатури. Така че, предстои да видим.
Водещ: Затворите, се повдигна сериозно въпросът, за сигурността там, за онова, което се случва. Предвиждате ли промени в ръководството на дирекцията на местата за лишаване от свобода? Въобще, там какви мерки ще вземете? Защото пък сме и страната с най-много рецидивисти, което означава, че в затворите превъзпитанието не се случва?
Цецка Цачева: Полагат се усилия и по линия на законодателството, и с фактически действия, за подобряване условията за изтърпяване на това наказание – „Лишаване от свобода”. В Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” работят добри професионалисти. Работата им е изключително тежка, много натоварена. И дори, аз винаги, когато казвам, че се полагат усилия за подобряване на условията на лишените от свобода, това трябва да върви успоредно с полагане на усилия за подобряване условия на работещата администрация на затворите. Все още нямаме титуляр, ръководител на Главната дирекция „Изпълнение на наказанията”.  Това ще се случи веднага след летните месеци. Но и в момента не трябва да се търси и да се хвърля вина само върху служителите, за, разбира се, ситуации, които винаги ги е имало. Не казвам, че ще продължи да ги има, но да ги оставим да си вършат спокойно работата.
Водещ: Благодаря Ви за този разговор. Ще следим внимателно дебатите около… и особено обществените обсъждания на антикорупционното законодателство, тъй като от тях ще се ориентираме, които са най-правилните решения.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ