Интервюта
Министър Цецка Цачева в предаването „Денят започва“ на БНТ
10.10.2017

Водещ: Заседанието на Консултативния съвет по национална сигурност по темата за антикорупционното законодателство ще продължи следващата седмица. При президента управляващите и опозицията ще търсят консенсус по ключови законодателни инициативи за борба с корупцията в различните етажи на властта. През последните месеци основния спор между управляващите и БСП е кой да назначава ръководителя на бъдещата антикорупционна структура. От миналата седмица заработи и новия състав на ВСС. Добро утро на Цецка Цачева, министър на правосъдието, добре дошла.
Цецка Цачева: Добро утро.
Водещ: Оценката на Корнелия Нинова е, че вчера е пълен провал и че вие управляващите сте саботирали така да се каже заседанието на КСНС при президента?
Цецка Цачева: Много странна е за мен тази оценка като човек, който през цялото време е бил на заседанието на КСНС, общувал е с госпожа Нинова, а и всички, които бяхме в заседателната зала. До момента в който приключи вчерашното заседание и уточнението между всички консенсусно, че господин Радев, президента на републиката, ще направи изявление и че ще съобщи, че продължава заседанието идния вторник, нямаше и следа от подобни разсъждения, намеци, внушения. Нещата се случиха изненадващо за мен по-късно, тогава когато на излизане пред журналисти госпожа Нинова е решила да даде воля на своето виждане на нещата. Искам да поясня, че това бе едно редовно свикано заседание на КСНС, с предварително поканени представители на институциите, които имат отношение по темата, да изготвят доклади – това беше сторено. Бяха представени докладите, започна дебата, изказаха се колегите от парламента – господин Цветанов, господин Карадайъ, уведомиха коректно, че имат пътуване свързано с Европол, в което участва и член от групата на Корнелия Нинова, с нейно съгласие господин Филип Попов е на това пътуване. Така че няма абсолютно никакво съмнение за, как го наричат те, бойкот, просто за мен това са необясними твърдения.
Водещ: Отсъствието на външния министър и вицепремиер госпожа Захариева, на военния министър, било ли е предварително известно тяхното пътуване?
Цецка Цачева: Естествено, че това се е знаело предварително. Със самото съпроводително писмо, с което госпожа Захариева изпраща изготвения от нея доклад, информира държавния глава, че тя е на среща във Варшава по повод на НАТО, същата е ситуацията и с господин Каракачанов, който предварително планувано, знаете колко време напред се плануват двустранни международни връзки. Естествено, че това е седмицата, обикновено в началото на месец октомври, когато се провеждат и различните съвети в рамките на….
Водещ: Съвети на министрите в рамките на ЕС?
Цецка Цачева: Съвети на министрите, да. По тази причина, след като участва и беше в заседанието, се наложи и финансовия министър да отпътува. Пак повтарям, не е имало абсолютно никакъв дебат вътре в заседателната зала и съм убедена, че всеки добронамерен и откровен, и честен от присъстващите ще каже, ставало ли е дума за подобно нещо като бойкот на управляващи към президента и така нататък. Това са недопустими внушения. Не знам какво се цели с тях освен влизане отново в едно противоборство, говорене, което не е и не работи в интерес на държавността.
Водещ: Доколкото разбирам от това, което казвате, предварително е било известно отсъствието на двамата вицепремиери – господин Каракачанов и госпожа Захариева, предварително е било известно, че част от участниците  ще трябва наобед да заминат извън страната и единствената неизвестна за вас е било напускането на господин Марешки?
Цецка Цачева: Да, за мен, аз не разбрах причината поради която той напусна, но той, взе си довиждане с президента – аз останах с впечатление, че господин Радев е информиран и за причината поради която господин Марешки напусна. Но всички останали , които участваха в началото и им се наложи да пътуват, всичко това беше ясно. А за тези, които въобще не присъстваха – госпожа Захариева, за господин Каракачанов не мога точно да твърдя, нямам информация, но допускам, че администрацията на президента следи външнополитическите изяви на постоянните членове.
Водещ: Вие казвате, че в придружителното писмо към е имало тази информация?
Цецка Цачева: За госпожа Захариева категорично.
Водещ: Как се стигна до решението следващия вторник от 13.00 часа да продължите?
Цецка Цачева: Това е право на президента. Той свиква по Закона за КСНС този съвет, негово бе предложението. Но тук искам да върна още едно изречение, беше дадена около петминутна почивка, след като представители на администрацията на президента установиха, че няма кворум – две трети от членовете на КСНС, защото не всички, които бяхме там, имаме право на глас. Ние не сме членове, като зам.-министъра на отбраната, който заместваше господин Каракачанов и присъстваше в това му качество там, като министъра на правосъдието, ние не сме постоянни членове и изобщо не сме членове на КСНС, ние сме участници, тогава когато президента ни е поканил.
Водещ: И темата изисква това.
Цецка Цачева: Но в тази пауза от няколко минути, президентът Радев с премиерът Борисов останах с впечатление, че са заедно, имаха съвсем нормален диалог и комуникация помежду им, така както аз нормално съм имала диалог и комуникация с госпожа Нинова и останалите членове. След това се събрахме, президентът обяви своето решение, това е негово право, да продължат дебатите, тъй като наистина темата е сериозна, докладите не само че бяха много на брой, но и достатъчно обемни, поради което няма лошо да се продължи и да се чуят още становища в този дебат, в който право на президента е да се опита да намери консенсус между двата законопроекта, да се обединим около принципи за това как би трябвало да изглежда бъдещия антикорупционен закон на държавата.
Водещ: От това, което сте чули например от докладите, казвате, че са били обемни, но по ваше мнение и като юрист, бяха ли задълбочени?
Цецка Цачева: Да. Изнесоха се много конкретни факти, не се спести оценката за това, че недостатъчно ефективно съществуващите днес структури противодействат на корупцията като явление, което е нетърпимо сред обществото, а по този повод има и немалко забележки от нашите европейски партньори. И именно това обоснова необходимостта от законодателна инициатива за приемането на един закон, който да изпълни препоръката на ЕК в доклада по механизма за сътрудничество и проверка, а именно да се даде нова институционална рамка на съществуващите до момента различни институции, натоварени по законите им, по които действат за противодействия и борба с корупцията.
Водещ: Тук от това, което сте чули като доклади, от онова, което сте успели в една част от дискусията да си кажете и от това пък, което се изговори в публичното пространство в последните месеци, мислите ли, че има възможност да намерите основните принципи и общи решения? Защото ясно е, че един закон, няма закон, който да се гласува анблок  и…240 народни представители да застанат единодушно зад него, това никой не може да си го представи пък и се случва само в тоталитарните държави. Мислите ли, че по основните принципи може да се намерят общи решения? Например да има и разследващи, и аналитични функции това звено, защото е много важно да знаем, че има кой независимо отстрани да разследва, но също така е много важно, че има, да знаем, че има добри специалисти, които много точно да анализират конфликтните точки, където могат да се появят корупционни практики.
Цецка Цачева: Преди всичко трябва да се отделят групите правоотношения, които подлежат на законодателна инициатива и на нова регулация. Няма спор, че корупцията като вид престъпление, корупционните престъпления, които са изведени и за които подробно стана дума в доклада на главния прокурор, те са обект на регулация в наказателното материално и процесуално право. Другата група въпроси, защото корупцията не е само престъпление, има много закононарушения, които не представляват престъпен състав, те също водят и поглъщат в себе си корупционни практики, също водят до неоснователно забогатяване, което е резултат от злоупотребата с власт, тази група правоотношения, която да даде обединяващия момент на различните съществуващи в момента различни закони и структури, е съвсем друга група правоотношения. Ние трябва да дадем ясен отговор, но това вече може да направи само Народното събрание, тъй като и двата законопроекта са внесени в парламента. Какво целим и на кое казваме в широк план – антикорупционен закон? Дали да се подобри работата на разследването, на обвинението, на съда, което е част на Наказателното право, безспорно са необходими промени в материалното наказателно право в НК, но и вчера поясних, че е записано в програмата за управление на правителството 2017-2021 година, че имаме нужда от нова национална концепция, национална стратегия по въпроса за наказателната политика и въз основа на нея изработването на нов НК. Не може с извадена една структура от сега съществуващата ДАНС и още една структура от Сметната палата, да се направи закон, който видите ли да преповтори отново процесуалните стъпки за разследването и с него, още повече, че никъде няма препратка към НК. Ние казваме друго, в законопроекта на правителството, изпълнявайки препоръките на ЕК за един вид кодифициране на онези разпоредби в различните закони, които до момента имат за задача да противодействат, защото основната цел при нас е противодействие на корупцията. Тогава когато едно лице е злоупотребило с власт, тогава когато незаконно се е обогатило, да, ако това съставлява престъпление – по НК той трябва да намери своето възмездие с една осъдителна присъда или каквото прецени независимия съд. Но не във всички случаи, повтарям, се стига до престъпен състав в резултат на корупционните практики. Във всички случаи обаче се стига до незаконно обогатяване. Обществото е изключително нетърпимо и към този резултат от корупционната дейност и практика и това е предмет на регулация в нашия закон. Между другото даваме след междуведомственото съгласуване, широкото обществено обсъждане, което направихме на закона, предложения за промени и в НПК, като предвиждаме тези корупционни престъпления, извършени от лица по високите етажи на властта, занапред да се разследват от следователи. Защо? Защото следователите веднъж са юристи, те са магистрати, те са част от независимата съдебна власт и за нас най-удачно е разследващ орган компетентно, който да стигне до резултат, да събере годни доказателства, въз основа на които да бъде повдигнато обвинение и това обвинение да издържи в съда, може да бъде проведено от тях. Друго е предложението на колегите, но пак казвам, парламентът е този, който в идните седмици ще дава отговор на въпросите, които вълнуват всички нас.
Водещ: Въпросът обаче е кога ще видим промените или въобще изцяло нови наказатели на НПК, защото аз лично съм бил не един път свидетел в съдебна зала, когато обвинения за корупция падат именно поради неточности на квалификацията на престъплението в НК, или пък по другата по-неприятна за всеки един юрист причина – прекалената формалност на НПК, в който се оказва, че ти за корупцията просто няма как да събереш годни по НПК доказателства, защото подкупа второ действие няма. И като вземеш остарялата и некачествена техника с неясни СРС-та, става страшно.
Цецка Цачева: Затова заявих, отчитайки факта, така както и вие го споделихте, че има нужда от преосмисляне и изцяло нов НК, тъй като и вчера стана дума на заседанието, че има престъпления, които са въведени като престъпни състави в едно друго време, когато господстваха други обществени отношения. Но именно това, за да се случи….
Водещ: Когато, получил си дар, който не ти се дължи – ето, давам ви един дар 24 часа….
Цецка Цачева: Така, това, за да се случи, имаме нужда от нова наказателна концепция, която да даде основните жалони, въз основа на които трябва да се изработи НК. Това не е краткосрочна задача, това не може да стане за месец-два. Затова в програмата за управление на правителството е записано това да бъде 2018 година. Припомням, че вече имаше няколко опита, няколко варианти и проекти на НК, но тук трябва много широко обсъждане, да се събере мнението на преподаватели, академичната мисъл, най-вече практикуващите магистрати, адвокатурата, цялото общество, неправителствените организации – НК е много трудна и отговорна задача за изготвяне.
Водещ: Какво от практиките на досегашния ВСС не желаете да се пренесе в новия състав на съвета?
Цецка Цачева: Всеки състав на съвета, макар и често попадащ в медиите и сред обществото с недобри практики, е свършил и много работа, това се отнася и за прекратилия вече поради изтичане на мандата дейността на седмия състав на ВСС. Онова което аз лично като председателстваща съвета в качеството ми на министър на правосъдието, бих искала да видя в по-голяма степен от членовете на новия ВСС, е колективния дух и екипното начало. Под това имам предвид…
Водещ: Тоест дискусии, но не скандали.
Цецка Цачева: Да. Вижте, между юристи дебатите са нещо присъщо и пред скоба, винаги трябва да има.
Водещ: Естествено, там сте 26 души юристи и имате 26 мнения, разбира се.
Цецка Цачева: Но винаги когато се води един дебат, целта да бъде постигане на конкретен резултат, търсене на решение на поставен въпрос, а не в дебата да се стига до личностни нападки, на каквито съм ставала свидетел, волно или неволно, в хода на заседанията. Мисля, че това е преодолимо, съзнавайки отговорността, която носят членовете на ВСС за продължаване на реформата в съдебната власт, за това как изглежда правосъдието в очите на българските граждани.
Водещ: Ще успеете ли обаче вие като министър на правосъдието и ВСС да решите следващия голям проблем, който съществува, има вече сгради за Районния съд в София ама във Варна нито за Районния, нито за Окръжния, нито за Апелативния, положението е страшно. В Пловдив също, през площада на Съединението в тоги търчат прокурорите, за да отидат в съдебните зали.
Цецка Цачева: Запозната съм с проблемите и във Варна, и в Пловдив. Нека да припомня, че с последните промени в закона за…
Водещ: Но във Варна е по-тежък проблема.
Цецка Цачева: Там са седем сгради, разходите за придвижване по служба от една сграда до друга са много и са неоправдани и безспорно трябва да се търси решение. Аз съм готова да съдействам, но държа да подчертая, че това е изцяло в компетентността на ВСС, тъй като след промяната в Закона за съдебната власт, те са стопаните на съдебните сгради.
Водещ: Така де, но решаването на тези проблеми основно трябва да бъде в едно добро взаимодействие между изпълнителната и съдебната власт, защото няма как.
Цецка Цачева: Всеки един проблем трябва да се решава в добро взаимодействие. Ако липсва това взаимодействие много трудно или бих казала, почти няма да бъде постигнат резултат, по който и да е въпрос.
Водещ: Тоест влиза това във вашите планове, да търсите решения и Варна да се сдобие с достойна съдебна сграда?
Цецка Цачева: Безспорно. Това е проблем от много години, аз си спомням първи копки на подобни палати, не само в тези населени места, има започнати съдебни сгради и в други райони – Силистра например да спомена. Но така или иначе това предстои като работа на ВСС. Разбира се, ангажимента и на правителството, защото е свързано със средства и с финансови възможности на бюджета.
Водещ: Антон Тодоров вчера подаде оставка, адресира я до лидера на ГЕРБ и до Изпълнителната комисия. Оставка като народен представител подава или оставка само като част от ПГ на ГЕРБ? Защото се появи и един такъв спор.
Цецка Цачева: От това, което беше изпратено до Изпълнителната комисия от неговото обръщение, писмото и до лидера господин Борисов, става ясно, че, той не е член на ГЕРБ, в този смисъл ние нямаме предмет Изпълнителната комисия да се занимаваме с този случай, но така или иначе като народен представител от гражданската квота, част от ПГ на ГЕРБ, напускайки групата, аз останах с впечатление, че той напуска парламента като цяло и това е неговото волеизявление. Той не е заявил, че желае да бъде нечленуващ в парламентарната група.
Водещ: Тоест независим народен представител, както го знаят хората.
Цецка Цачева: Да.
Водещ: Тоест той подава оставка като народен представител, а вие като Изпълнителна комисия ще препоръчате ли на вашата група да гласува?
Цецка Цачева: Това е в компетенциите на групата. Мисля, че групата има определени нагласи с тази посока – ще бъде следобед на заседанието на ПГ на ГЕРБ, след това бих могла да ви отговоря по-точно. Изцяло решението е в парламентарната група.
Водещ: А как оценявате този ход на господин Тодоров, правилен ли е или?
Цецка Цачева: Безспорно натрупа се напрежение в последните дни, то е резултат и от острите дебати в пленарна зала. Човешко е да бъдеш по-цветист в израза си, това не всеки го умее, но той го умее много добре. След като сам той е преценил, че с това говорене, с продължаващото противопоставяне между това и обясненията каква е била действителната му роля, какво обективно се е получило като изказ, за мен той взе едно добро решение, което му прави чест като народен представител все още днес.
Водещ: Добре, благодаря ви много за този разговор.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ