Интервюта
Министърът на правосъдието Цецка Цачева в предаването „Неделя 150” на БНР
01.10.2017
Водещ: Министърът на правосъдието Цецка Цачева е в студиото на „Неделя 150”. Здравейте, добре дошли.
Цецка Цачева: Добър ден.
Водещ: И, понеже денят започна с новината, че Делян Добрев се оттегля от политиката и подава оставка от всички постове, вследствие на скандала в Хасково, да Ви попитам, как посрещате тази новина, работили сте с Делян Добрев много време и много отблизо?
Цецка Цачева: За мен, тази новина е изненадваща. Познавам Делян Добрев като добър организатор, боец. Но, вероятно това, което се случва през последната седмица го е накарало да вземе това решени. Не съм говорила с него и не бих могла повече да навляза в обяснение на това негово решение. За мен, то е изненадващо.
Водещ: Но, при всички положения, ще наложи да имате някакъв по-откровен и по-задълбочен разговор, Вие в ГЕРБ, на кого се доверявате, как се доверявате, кога какво правите, какво залагате2
Цецка Цачева: Безспорно, такъв разговор се води в момента, защото ГЕРБ е организация сложна, с много структури. Но, вероятно този разговор й предстои. За мен, това е изненада. 
Водещ: Добре. Очевидно, решението е изцяло негово и не е било подлагано на дебат, щом излиза като категорична новина. Ще продължим да събираме коментари по нея. Сега, на прага между два състава на Висшия съдебен съвет (ВСС). Още ден ще бъде в сила сегашният състав и във вторник започва новият. Един ВСС, който пръв пое новата формула на съдебната реформа, да работи, разделен на две колегии. Вие, като човек, който вече и отвътре можа да види, как работи това разделение, какво смятате, какъв е ефектът от него?
Цецка Цачева: Безспорно, това е едно достояние на реформата, която се провежда в съдебната система. Заради това разделяне, до голяма степен се наложи да бъде променена и Конституцията. Изпълнихме волята на магистратите, отделни колегии да се занимават с кадруването, атестациите, израстването, съответно на съдиите в съдийската колегия, както е формирана и на прокурорите в прокурорската колегия. Аз мисля, че се получиха нещата. Действително, в движение се наложи на съществуващия днес все още ВСС, да извърши промяна. По-важна е оценката на магистратите, на тези, които са част от съдебната власт – съдиите, прокурорите, следователите. Аз мисля, че те оценяват по достойнство това разделяне. 
Водещ: Цялостно погледнато към мандата на отиващия си ВСС, каква е Вашата оценка за работата му, за репутацията му?
Цецка Цачева: Едва ли министър на правосъдието, като част от изпълнителната власт, е коректно и има право да коментира работата на правителството на съдебната власт, както е прието да се говори за ВСС. Оценката ще я дадат, на първо място магистратите, оценката я дава обществото, като цяло. Беше свършена не малко работа. Наложи им се да работят в сложна и политическа система. Преди ден изброих, че те са работили с шестима министри, които осъществяват връзката между съдебната власт и изпълнителната власт. На този състав на ВСС му се наложи да изпълни измененията в Закона за съдебната власт, резултат от промяната на Конституцията. Беше свършена много работа. Но, за съжаление, остана и привкус, а така също и недовършена работа, която безспорно ще бъде ангажимент на новия състав на ВСС. Преди всичко не бе решен въпросът с натовареността на магистратите, особено в съдийската колегия. Докато прокурорската колегия предложи план. Но трябва да бъде отчетено, че при тях нещата са доста по-леки за решаване. Големият проблем е за натовареността на съдиите. Това, безспорно, ще бъде и един от акцентите в предстоящата работа на новия състав на ВСС.
Водещ: Но, по отношение на репутацията, на доверието, на това, което хората виждат като послание от работата на ВСС?
Цецка Цачева: Все още има очакване за повече справедливост, повече прозрачност в работата на съдебната власт, като цяло. Отговорността, безспорно, за това, на първо място е на ВСС. Но нека и останалите представители на различните власти да не бягаме от тази отговорност. Защото, според законодателната рамка, според връзката между изпълнителна власт и ВСС, всъщност трябва да очакваме и резултатите. Има какво да се желае повече. Аз лично, за себе си, като човек, който съм свикнала да работя в екип, в колектив, бих заложила повече на колективния дух в новия състав на ВСС.
Водещ: Колективният дух, но хората сякаш биха извели на преден план една друга дума – почтеност. И като говорите за отговорността на различни видове институции, вероятно имате предвид официалните канали, по които институциите си взаимодействат. Докато в скандалите във ВСС ставаше дума именно за онези неофициални линии, които казват на хората, че можи би някъде има натиск, че може би някъде има зависимости, но никога това… или почти никога не бива изричано откровено и ясно?
Цецка Цачева: Независимостта и самоуправлението, съдийското самоуправление, са принципи, които безспорно са заложени в действащата нормативна уредба, която урежда правилата, по които функционира съдебната власт, като цяло. Никога не съм била част от нерегламентирани, както казахте, или недостатъчно публични за обществото действия. Не бих могла да ги коментирам. Аз съм убедена, че поуките от това са направени и не е необходимо, когато си отива един състав, свършил немалко работа, да се акцентира само върху това, което е било във фокуса, но с негативна оценка, от страна на обществото. Като че ли остава незабелязан фактът, че този състав на ВСС е номиниран за „Кристална везна”, това е едно признание, което всеки ВСС, всяко правителство на съдебната власт на държавите-членки на Съвета на Европа би си пожелало да получи.
Водещ: Да, тази новина също така излезе на финала на мандата, едновременно с другата новина или по-скоро поредния скандал за кариерните бонуси. Смятате ли, че е морално, при напускането на ВСС да се вземат такива пари, за които чухме, че се говори?
Цецка Цачева: Това е решение на състава на ВСС, преценка на магистратите. Безспорно, тогава, когато си бил известно време в администрацията, ако мога така да се изразя, това време също се зачита за юридически стаж, но оттук насетне, какво да бъде решението за тези бонуси, както ги наричате и средствата, които те са приели да разпределят помежду си, това е изключително тяхна преценка. От гледна точка на изпълнителната власт, един мой коментар би бил намеса в независимостта на съдебната система и няма да го направя.
Водещ: Т. е., всеки да прави изводите за себе си. Смятате ли, че имаха основание критиките към избора на хората от парламентарната квота  на ВСС?
Цецка Цачева: Не мисля, тъй като процедурата бе ясно разписана в самия закон, а така също и в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Нека да припомня, че тя се разви в един продължителен период от време, от няколко месеца. Достатъчно рано бяха номинирани кандидатите от различните парламентарни групи и народни представители, имаше достатъчно време обществеността, като цяло, неправителствените организации и магистратите да се запознаят с номинираните кандидати, с техния професионален опит, с постиженията, които имат като магистрати. И аз мисля, че за…
Водещ: И имаше предвид, да не бъдат избирани, някои от тях
Цецка Цачева: Точно така. И аз мисля, че всеки, който се интересува от тази тема, е следил процеса. Не става дума за еднократен акт. Нека да бъдем откровени. Сянката върху този избор падна единствено и само върху продължителността, като време, на изслушването в Правна комисия, което едва ли е оценка и би следвало да бъде оценка за начина, по който са избрани членовете от състава на парламента. За мен, изключително показателен е факта, че бяха номинирани 18 магистрати за 11 квоти, което говори, че е имало състезателност, че е имало публичност. А за това, че с промяната на Конституцията и на закона се изисква квалифицирано мнозинство, е безспорно, че трябва при този избор да участват всички парламентарни групи, както всъщност показа и резултатът след гласуването.
Водещ: Има още един въпрос, който остава открит до края на мандата на този ВСС и до влизането във функциите на новия и той е, новия председател на ВАС, президентът имаше критики към този избор, би ли било проблем, ако, да кажем, той откаже да финализира процедурата?
Цецка Цачева: По-скоро президентът изказа свое виждане, че би било коректно не отиващият си състав на ВСС, а новият, с когото ще работи новоизбраният председател на Върховния административен съд, той да е отговорен за избора. Тази тема бе обсъждана във ВСС. Но с оглед момента, в който изтича мандата на сегадействащия председател на Върховния административен съд, това е ноември месец, с оглед сложността на процедурата, която включва отделни етапи и във времето е разположена около 4 месеца, ако бе оставил новият ВСС и отиващият си…, бе казал: Нека новите да го изберат, вероятно тогава щеше да има упрек, че са избягали от отговорност. Тъй като, за един определен период от време, Върховният административен съд би останал без ръководство. ясно е, че от началото на октомври, до ноември, когато изтича мандатът на г-н Колев, няма как да бъде избран, от новия състав, председател на Върховния административен съд. За мен е по-важно друго, че процедурата бе изключително прозрачна, в съответствие с принципа за съдийското самоуправление. Нека да отчетем факта, че 59 от 90-членния състав на Върховния административен съд, застана зад кандидатурата, която получи и при гласуване огромно мнозинство във ВСС. Вие си спомняте коментарите, че необходимите 17 гласа за избор на един от „тримата големи” в съдебната власт, като праг за валидност на решението, е достатъчно висок и коментарите бяха: Ще бъде или няма да бъде избран, ще събере ли кандидатура необходимите гласове? Самият факт, че резултатът е 20:5 говори, че са оценени качествата на кандидата, който бе избран. Оттук насетне, за да приключи сложният фактически състав по избора, е необходимо държавният глава, президентът на Република България да издаде указ. Този указ все още не е постановен. Аз отчитам като пропуск, при изработването на Закона за съдебната власт това, че законодателят не е поставил някакъв разумен срок, в който би следвало да има произнасяне, от страна на държавния глава. Така или иначе обаче, това е негово правомощие, негова компетентност и аз съм убедена, че президентът Радев ще изпълни това свое задължение, какъвто и да е резултатът.
Водещ: Нека да проиграем, какви са сценариите, включително и процедурно, оттук нататък, ако това се случи, ако това не се случи…?
Цецка Цачева: Ако указът утвърждава избора и е в съответствие с решението на ВСС, ще имаме новоизбран председател, който след изтичане мандата на сегадействащия председател, ще встъпи в правомощията си. Ако е налице отказ да бъде одобрена кандидатурата по решението на ВСС, законът казва, че ако новият състав на ВСС отново предложи същата кандидатура, президентът вече ще действа при обвързваща компетентност, т. е.,  той не би могъл втори път да откаже. Тук, разбира се, има усложнения на хипотезата, тъй като законодателят, като че ли, по-скоро е разсъждавал, ако предложението на решението от Върховния административен съд, указът на президента и новото предложение се извършва от същия състав на ВСС. Усложненият момент тук е, че това ще се случи от новия ВСС, ако се стигне до там и изцяло в тяхно правомощие е те да преценят, дали с гласуване ще препотвърдят този избор, или ще предпочетат да стартира нова процедура за избор на ВСС, на председател на Върховния административен съд.
Водещ: Както и, дали гласуването да бъде с обикновено или с квалифицирано мнозинство? Т.е., всичко остава в ръцете на решенията на новия ВСС?
Цецка Цачева: Гласуването, за да има валидно предложение, трябва да бъдат събрани 17, не по-малко от 17 гласа, от 25-членния състав…
Водещ: При препотвърждаване.
Цецка Цачева: …на ВСС. Отново не е съвсем прецизна нормата. Но предложение са прави с 17 гласа, най-малко.
Водещ: А, ако отказът бъде постановен утре?
Цецка Цачева: Дали ще бъде утре или в понеделник, няма време за свикване на…
Водещ: Утре е понеделник.
Цецка Цачева: Утре е понеделник, да. Дали утре или във вторник, исках да кажа, няма кой знае какво значение, защото няма процедура, която утре да свика този състав, утре е последният му ден, от неговите правомощия. Така че, за мен, тази хипотеза вече е изключена.
Водещ: Има нужда да се прецезира законът, в тази част?
Цецка Цачева: Да, още повече, че и самите правила за избор на един от „тримата големи”, като че ли те са акт на ВСС, но в съответствие на закона, не са детайлно проиграни различните хипотези. Но, вижте, колкото и, когато се прави една правна норма, старанието да бъде да се обхванат всички възможни случаи, животът винаги е по-сложен и по-богат на хипотези, така че едва ли би могло още по-детайлно да бъде разписана в закона процедурата, докато в правилата, според мен, това е възможно.
Водещ: Изборите за нов ВСС и нов председател на ВАС, бяха посочени от Европейската комисия като тест за съдебния напредък на България. Сега става ясно, че вероятно докладът ще бъде изтеглен по-рано, през ноември. Смятате ли, че те ще бъдат оценени като добър пример и изобщо, какви са очакванията Ви за доклада? Главният прокурор Сотир Цацаров, тези дни, се изказа оптимистично за това, какви констатации очаква.
Цецка Цачева:  Тази седмица приключи мисията на Европейската комисия, с която трябваше да отчете от заинтересованите институции, отговорните институции, които имат ангажимент по препоръките на механизма на сътрудничество и проверка, спрямо последния доклад от януари месец 2017 г. Всяка една институция, на различни панели бе организирана срещата с проверяващите от Европейската комисия, в детайли, в конкретика сме разяснили, какво е свършено, с оглед и времевия график по пътната карта за изпълнение на тези препоръки. Самата аз, така както тук пред Вас, открито и подробно и пред тях съм обяснила процедурата по избора и от страна на общите събрания на съдиите, съответно на прокурорите и на следователите. За първи път бе спазен принципът, въведен в Конституцията и Закона за съдебната власт, а именно „един магистрат, един глас”. Това доведе до висока избирателна активност, което пък би трябвало да носи повече самочувствие на избраните от общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите. Същото важи и се отнася и за представителите, избраните от Народното събрание. Тъй като квалифицирано мнозинство от две трети се предвижда изрично в Конституцията. И да получиш доверието на законодателната институция с такава висока подкрепа, също би трябвало да се замислят онези, които са избрани там, каква отговорност носят, след като са получили тази висока подкрепа. Много детайлно отговорихме и на въпросите, свързани с избора на председателя на Върховния административен съд. Убедена съм, че както представителите на ВСС, така и аз, като министър, сме разяснили процедурата, отделните стъпки, това че през целия…, от момента на вземане на решението, целият период на избора, е била прозрачна, въпросите, които са постъпили от неправителствените организации, изслушването, което се проведе в самия пленум на ВСС. За мен, процедурата е проведена съобразно закона. Лично аз, не виждам, какво повече бихме могли да предвидим, но съм открита, ако някой има такава идея, нека да я сподели с мен.
Водещ: В средата на ноември ли очакваме докладът да се появи?
Цецка Цачева: Във всички случаи това, което заявих, че ще бъде след срещата на правителството на премиера Борисов с Европейската комисия, която среща е насрочена за 8 ноември и е във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на Европейския съюз.
Водещ: И именно заради това председателство, има ли вариант да бъдат смекчени констатациите, предвид това, че малко по-късно влизаме в председателството?
Цецка Цачева: Аз съм убедена, че европейските институции и специално наблюдението, което имаме по механизма за сътрудничество и проверка, винаги, през всичките тези години, обективно отчитат изпълнението на препоръките. Аз се надявам, да бъде докладът позитивен, но въз основа на свършената работа до момента. В противен случай, не мисля, че ще бъде заслужено.
Водещ: Антикорупционният закон, една от Вашите амбиции. Преди малко, в разговор с депутати от БСП и ГЕРБ стана ясно, пък то се и вижда, че не се работи много ативно по тази тема в парламента?
Цецка Цачева: Парламентът тепърва ще работи много активтно по тази тема. Защото, с оглед сроковете, които много рано, още през юни месец, обявих, очаквам идната седмица правителството да гласува изготвения от работна група, в широк състав, в Министерството на правосъдието, Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Разбира се, от август месец се говори и за втори законопроект, на левицата. Ако той бъде внесен от народни представители, процедурата е такава в Народното събрание, че те би трябвало да бъдат обсъждани едновременно. Така или иначе, правителството ще си свърши работата и това предстои буквално идната седмица.
Водещ: Вие имате ли готовност да откликнете на тези идеи, да се обединят двата проекта, ако има яснота по втория текст и да се стигне до някакъв компромисен вариант?
Цецка Цачева: Имала съм повод да заявя, че обединение няма как да има, тъй като става дума за два съвсем различни закона, които регулират различни групи обществени отношения. Но, това, което ние сме приели при междуведомственото съгласуване и резултат от публичното обсъждане, финалното се проведе на 1 септември, припомням, в Народното събрание, от Съвета по прилагане на актуализираната стратегия, онези бележки, които сме приели, че дават подобрение на регламентацията, която предлагаме, ние сме отразили в законопроекта по начина, по който той е внесен в правителството. оттук насетне, какво е се случи, е работа на законодателната институция, на парламента. Аз, естествено, ще отстоявам и ще защитавам законопроекта на министерството, така както той излезе правителството и бъде внесен в Народното събрание.
Водещ: Можем ли да говорим за срок, в който да го видим готов?
Цецка Цачева: Законопроектът е готов.
Водещ: Законът?
Цецка Цачева: Законът…, от Народното събрание, съгласно законодателната програма, в управленската програма на правителството е предвиден до края на календарната 2017 г. Така че, парламентът има предизвикателството, до края на настоящата сесия да гласува закон.
Водещ: Ще смогне ли? Колко малко време остава до края на годината.
Цецка Цачева: Мисля, че има достатъчно време. Това са три месеца почти – октомври, ноември и декември. Освен това, нека не забравяме, че имаме наслаган вече 2-годишен и повече опит в парламента, във връзка с предходни два законопроекта, които са обсъждани от 43-тото Народно събрание. Дискусионните теми са ясни на народните представители. Те също са следили дебата, който върви през цялото това време, особено активно от лятото, когато за публично обсъждане бе предоставен законопроектът. Така че, аз съм убедена, че време има, воля има…
Водещ: Желание има, също, смятате?
Цецка Цачева: …воля има, така че е съвсем реалистично…
Водещ: От кога може, евентуално да кажем, че…?
Цецка Цачева: …до края на настоящата сесия да имаме Антикорупционен закон.
Водещ: И от догодина да влезе в сила?
Цецка Цачева: Законодателите ще преценят, от кой момент. Да, важно е да влезе по най-бързия начин в сила, защото, с оглед процедурите, разписани по него, първите резултати вероятно могат да се очакват в края на първото полугодие на идната година.
Водещ: Благодаря Ви. Министърът на правосъдието Цецка Цачева.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ