Интервюта
Министърът на правосъдието Цецка Цачева, в „Седмицата” на Дарик радио
14.10.2017
Водещ: Министърът на правосъдието Цецка Цачева, в „Седмицата” на Дарик радио. Здравейте, г-жо Цачева.
Цецка Цачева: Добър ден.
Водещ: Да изясним, какво се случи на Консултативния съвет по национална сигурност (КСНС) при президента? Вие казвате, че не е имало бойкот, същото твърди и правителството. Само че, всички други разбраха друго. Да Ви прочета заглавията: „Труд”: „Издъни се Консултативният съвет за борба с корупцията в България”. В статията се говори за пълен крах. „24 часа”: „Съветът за корупцията се провали. Президентът свиква поправителен”. „Стандарт”: „Дебатът за битката с корупцията, на поправка”. Всички разбраха за провал, крах, нужда от поправка, провокирана от управляващото мнозинство, а Вие твърдите, че не е така. Как пък всички така да не са разбрали?
Цецка Цачева: Моите твърдения се основават на фактите, такива, каквито те са. И мисля, че никой не е оспорил фактите, в тяхната хронологична последователност. Редовно, по надлежен ред свикан, изготвени доклади, представени доклади, започнал дебат. Изказали се част от участниците в съвета, в лицето и на г-н Цветанов, и на г-н Карадайъ, след което обявиха, че имат международен ангажимент, делегация, в която е включен и народен представител от левицата, г-н Филип Попов, стана ясно в съвета. Никой, към този момент, не е възприел и вероятно предвидил, че с напускането им, по някакъв начин ще се отрази това на кворума. Г-жа Захариева, седмици напред, още в писмото си, с което изпраща доклада на президента, е обявила, че на тази дата ще бъде във Варшава, във форум,в рамките на НАТО. За това г-н Радев е знаел още по времето на съвместното им пътуване в Щатите, което реализираха дни по-рано. Така че, за бойкот, за умишлени действия, за провал, е несериозно да се говори и това е безспорен факт.
Водещ:  Бих могъл да Ви давам много примери за случаи, в които министри, даже ръководители на държавата отменят своите пътувания, защото имат друга тема, която е номер едно. Впрочем, това е тезата на президента, ако за цялата държава най-важното е борбата с корупцията, няма пътуване, няма друга среща, която да изпреварва този най-важен приоритет. Отменяш всичко, не участваш в заседания, ще те разберат. Казваш: За моята държава този въпрос е номер едно, аз оставам на този съвет. 
Цецка Цачева: Бих се съгласила с част от Вашата теза. Да, безспорно темата…
Водещ: Това е тезата на президента Румен Радев. Аз я предавам.
Цецка Цачева: …темата за корупцията е изключително важна, след като тя е включена и като приоритет в програмата за управление на правителството и то в краткосрочен план, до края на годината.
Водещ: И ти изскача една командировка, и ти викаш: А бе, приоритет, приоритет, ама я да ида на командировката. 
Цецка Цачева: Нека да неглижираме по този начин така нареченото от Вас командироване или пътуване зад граница. Защото то е свързано с и подготовката за председателството на България. И аз бих казала, че моментът за свикването на този Консултативен съвет не е удачно подбран, тъй като в момента текат съветите. Министър Горанов, като финансов министър, трябваше да пътува за Екофин-съвета в Люксембург. Ние започваме след…, вчера бяха 80, значи днес са 70 и няколко дни, България започва да председателства Европейския съюз. Не бих могла в този момент аз да отсъдя на везната, коя е по-важната тема – онова, което целият Европейския съюз очаква от нас, като председателстваща държава и което се случва съвсем непосредствено във времето напред, от нас се изисква в сгъстен порядък много работа да се свърши по това, или другият, безспорно важен, основен приоритет, с който се занимаваме във вътрешен план?
Водещ: От друга страна пък, премиерът отива по-късно, защото се срещнал с протестиращи пред Народното събрание. Ама протестиращи, дето протестират от много време, подчертават от БСП. Как пък точно този ден реши, че трябва да се срещне, а не на предния протест, който беше два дни по-рано?
Цецка Цачева: Работата на премиера, на представителите на изпълнителната власт, е не само да се занимават с онези въпроси, които предварително са поставени, които са отчетени като необходими, а и такива, които ад хок възникват, каквато беше и ситуацията. След като г-н Борисов се присъедини към работата на Консултативния съвет, ситуацията беше успокоена, нямаше скандиранията, които бяха до тогава, едни хора, които от петък, междувпрочем, имаха протест пред Министерски съвет…
Водещ: Тя и затова БСП пита, защо в петък не се видя с тях?
Цецка Цачева: Сега, БСП това им е работата. Те са опозиция и това им е работата, да питат. Но те, освен да питат, други последици за тях няма. Докато, за управлението на страната отговаря министър-председателят и кабинетът, и мнозинството в Народното събрание. Така че, когато те започнат, ако някога започнат да управляват, тогава други ще ги питат: Защо така си подредихте приоритетите?
Водещ: Сега, извънредното заседание…, т. е., заседанието на КСНС е за вторник.
Цецка Цачева: Точно така.
Водещ: А имаше  съобщение, че Народното събрание е решило, по същото време да прави извънредно заседание. И сега, ще се провали ли и този Консултативен съвет, с други аргументи?
Цецка Цачева: Не мисля, че ще се провали. Той е продължение на предходния. Продължаваме с дебатите и с опита за постигане, след консултациите, на някакви общи позиции. Това, че Народното събрание заседава, няма да бъде проблем, защото аз съм убедена, че ръководителите, председателите на парламентарните групи, които са членове на Консултативния съвет, достатъчно отговорно ще се отнесат към темата и ще присъстват в 13 часа в президентството.
Водещ: Сега, по същество, за необходимите законодателни мерки за противодействие на корупцията, така беше озаглавена темата на КСНС. Защо въобще трябва да има пореден нов орган, защо да се обединяват Комисията за конфликт на интереси, Комисията за отнемане на незаконно имущество и онази част от Сметната палата, която се занимава с декларациите на хората от властта?
Цецка Цачева: И онази част от ДАНС…
Водещ: Да.
Цецка Цачева: …една дирекция, която се занимава със събиране на информацията, анализиране, с препоръки, методология за противодействие на корупцията. В България и до момента имаме, в различни закони, създадени различни структури, с различни функции и компетентности, които все имат за задача да противодействат и да не допускат корупционни практики изобщо, в частност и по високите етажи на властта, т. нар. политическа корупция. Отчетено бе, в докладите, които бяха изнесени на Консултативния съвет, а това се знае и предварително, че все още не постигаме достатъчен ефект в противодействието на това безспорно неприемано от обществото и гражданите ни явление. Припомням, че в годишния доклад на Европейската комисия, във връзка с Механизма по сътрудничество и проверка, има изрична констатация, че България има необходимост от нова институционална рамка, т. е. от обединение на тези разпокъсани органи, които, макар и да има изградени правила за взаимодействие между тях, все още информацията не може да се обобщава на едно място, която те събират, за да може там и тогава, когато се стигне до факти, които обосновават достатъчно данни и законен повод за образуване на наказателно производство, да се стигне до наказателно производство и от съдебен процес.
Водещ: Защо съществуващите органи да не могат да свършат тази работа, данъчните да установяват разминаване между доходи и имущество, полицията да разкрива престъплението „подкуп”, прокурор да повдига обвинение, съд да осъжда, защо трябва да се усложняват толкова нещата? Ако започнем за всеки вид престъпление да правим отделни органи, докъде ще се стигне?
Цецка Цачева: Много Ви благодаря за последната част от въпроса Ви, след малко ще се върна и ще отговоря специално на него, но много Ви благодаря за този въпрос. Защо има необходимост от събиране функциите на едно място и необходимост от единен и независим орган? Защото към настоящия момент всички тези структури работят. Ще бъде несправедливо да се каже, че нямаме резултати. Обратното, събират се и повече средства в хазната, предотвратяват се корупционни практики. Но все още онази ефективност, която очакваме като цяло, защото е и факт, че много публични средства все още се разпиляват, би се постигнало чрез една кодифицираща уредба, това което е и предложението всъщност на Европейската комисия в доклада по Механизма за сътрудничество и оценка. Ние имаме изрична препоръка, а това е и от нашата национална стратегия за противодесйтвие на корупцията.
Водещ: Знаете ли, това че го казвали в Брюксел, не винаги е толкова силен аргумент. 
Цецка Цачева: Съгласна съм с Вас.
Водещ: Те казваха, че България трябва да си зареже богатата практика с Наказателния си кодекс и да напише нов Наказателен кодекс. Най-накрая май се отказаха да го повтарят това.
Цецка Цачева: По-сигурният, по-силният аргумент за тази необходимост от нови законодателни инициативи е в усещането на българските граждани, че все още има…, как да се изразя… недосегаемост спрямо лица, заемащи висши публични длъжности, които обаче в резултат на тези длъжности получават материални или нематериални облаги, които не им се следват. И оттук, необходимостта, аз дълбоко вярвам, от необходимостта за един такъв нов закон, със създаването на един такъв независим орган. И всъщност, България вече извървя своя няколкогодишен път в тази посока. Защото, да припомня, по време на 43-тото Народно събрание, бяхме… два опита направихме, по двата законопроекта, получили гражданственост и популярност, като „Законът Кунева”. И нека да припомня, че вторият законопроект, през декември месец 2016 г. бе гласуван на първо четене в Народното събрание. И само фактът за преждевременен край на мандата на 43-тото Народно събрание не направи така, че в България повече от година вече да има действащ закон. И тогава тези, които днес ни упрекват, и които в първоначалния вариант въведоха анонимните сигнали като възможност, хубаво е, че впоследствие се отказаха от тази идея, но ако отворите стенограмите от 43-тото Народно събрание, левицата беше тази, която най-яростно се противопоставяше на приемането на подобно законодателство. Все пак, хубаво е, за една година време претърпяха развитие и сега вече имат и те позиция, че има необходимост от такъв законопроект. Но да се върна на въпроса Ви, трябва ли да правим отделна структура, отделен орган, който да разследва отделни групи престъпления, които са предвидени в Наказателния кодекс?
Водещ: Както в случая, с корупцията.
Цецка Цачева: Не точно. Това, което предлага законопроектът на левицата е, да се създаде един орган, който да разследва само корупционни престъпления. Корупционните престъпление от 2014 г. в  единен каталог, със заповед на главния прокурор са ясни кои са. Отчете се на Консултативния съвет при президента, че има необходимост, главният прокурор много ясно го заяви, от осъвременяване, от подобряване на съставите. Но това е материалното наказателно право. Във вчерашния ден съм подписала оценката за въздействие, в понеделник промените в Наказателния кодекс тръгват за междуведомствено съгласуване…
Водещ: Относно корупцията.
Цецка Цачева: …защото ние работим по тези въпроси и това е частта, по отношение на корупционните престъпления.
Водещ: Е там, какво е най-важното, което предлагате да се промени?
Цецка Цачева: Там, преди всичко, до момента, стопанските престъпления, като юрист, знаете много добре, те са въведени в Семейния кодекс…
Водещ: Не в Семейния, а в Наказателния…
Цецка Цачева: Извинявайте, в Наказателния, тогава, когато се защитаваше само държавната собственост. Аналогично долу-горе стоят нещата и по въпроса за подкупа, за длъжностното присвояване. Сега предвиждаме, с промените, освен за публичния сектор, да има състави, пак казвам, това не са определения и дефиниции, това са престъпни състави в Наказателния кодекс, които да важат и за лица от частния сектор. Като например, за банки, в т. ч. за медици. Оказва се, че са, ако примерно за една операция се поиска определена сума, която не е регламентирана, това деяние би се квалифицирало по състав, който е безкрайно лек, с оглед тежестта на…
Водещ: Това не е подкуп.
Цецка Цачева: …на характера на съответното деяние.
Водещ: Всъщност, благодарността в частната сфера не е корупция, за разлика от държавната. Ако Вие, като министър, Ви се отблагодарят с една кола…
Цецка Цачева: Има разлика, благодарността, ако…
Водещ: Вие не можете да вземете тази кола и ще се водите корумпирана, дори перфектно да сте си свършила работата.
Цецка Цачева: … има разлика в благодарността и има разлика в това, предварително да ти поискат определена сума, за да се извърши дадена медицинска услуга.
Водещ: Т. е., благодарността остава ли? Да можеш след това да отидеш и да дадеш 1 000 лв. на доктора, от благодарност, след операцията?
Цецка Цачева: Това е дар, който не се следва, това е бонус, да го кажа, който не се следва…
Водещ: Това ще стане престъпление вече, ако след… от благодарност дадеш едно уиски за 300 лв. на доктора.
Цецка Цачева: Не. Аз мисля, че тепърва ще имаме възможност да коментираме само промените в Наказателния кодекс.
Водещ: Понеже Вие отворихте тази тема, страшно интересно е. докторите ще могат ли да вземат едно скъпо уиски, над 200 лв. или не?
Цецка Цачева: Не искам да коментирам, преди да е минало междуведомственото съгласувани и общественото обсъждане.
Водещ: А Вие какво предлагате, понеже казахте, че сте го разписали, от понеделник…
Цецка Цачева: Защото по време на обществено обсъждане, по време на междуведомствено съгласуване, по стъпват много предложения.
Водещ: Не, аз Вас Ви питам. Вие мислите ли, че трябва докторът да може да вземе едно уиски от над 200 лв., защото 200 лв. беше в публичния сектор, даровете, които над тази сума вече не може да бъдат (…)?
Цецка Цачева: Ще Ви разочаровам. Не съм запозната, как върви цената на уискито и т. н. Но нека да се върнем на…
Водещ: Добре де, ще може ли да вземе подарък над 200 лв., докторът?
Цецка Цачева: Нека да се върнем на Антикорупционния закон…
Водещ: То, понеже това е част от Антикорупционния…
Цецка Цачева: Не, това е част от промените в Наказателното право…
Водещ: Свързани с корупцията.
Цецка Цачева: …а с това искам да кажа, че очакванията на Антикорупционния закон не са, че с него ще се извършат промени в Наказателния кодекс. И наистина, нито в правителствения законопроект, нито в законопроекта на левицата има преходни и заключителни разпоредби, с които да се променя Наказателният кодекс. Обратно, Наказателният кодекс, работна група в министерството подготвя промени, които се надявам до края на годината също да станат факт.
Водещ: Само един ключов въпрос, свързан с Наказателния кодекс и специално корупцията е, дали, според Вас, трябва да се премахне от Наказателния кодекс престъплението „даване на подкуп, с цел провокация”?
Цецка Цачева: Не бих влязла в чисто правна дискусия в момента.
Водещ: Четох статия, преди време, на адвокат Иван Тодоров. Той смята, че това е едно от най-важните неща, за да тръгне работата. И дава примери от други държави, в които отиваш, даваш подкуп, с цел да покажеш, че този човек взема и отиваш в затвора и ти.
Цецка Цачева: Ще има възможност, сега,  при обсъждането, да изложи тази своя теза. Вижте, не бива да се смесва чисто юридическата сложност на въпроса, много добре знаете за какво става дума, с онова, което някак си популярно върви и хората от недостатъчна справедливост в обществото ни в момента очакват всичките, едва ли не, ако има как да бъдат в затвора, ще бъде най-добре.
Водещ: Сега, ключовият въпрос, за който спорите най-много е, кой да посочва председателя - Народното събрание или президентът? Вие склонна ли сте на компромис от типа на този, който дават някои, два органа да посочват състава на комисията, по подобие например на това, как се определят председателите на върховните съдилища. Народното събрание да предложи, президентът да назначава, да има процедура по връщане, с цел да се стигне до консенсус около една фигура?
Цецка Цачева: В нашата Конституция има хипотези, в които един орган предлага на президента, да назначи ръководителя на друг орган. И в момента, конкретният пример е с председателя на Върховния административен съд. Във всички случаи обаче, това е изрично предвидено в Конституцията. В конкретния случай, аз съм убедена…
Водещ: Е, ако речете да се разберете, ще промените Конституцията, ако това е наистина така, че трябва Конституцията да се промени.
Цецка Цачева: От практиката, която имаме и опита, това не е толкова бърз процес. А ние искаме този независим антикорупционен орган да заработи максимално бързо. Моето категорично убеждение е, че ръководството, тъй като ние предлагаме колективен орган, комисия, следва да се избира от Народното събрание.
Водещ: Става дума, Вие сте сигурна, че е недопустимо, ако изрично не пише в Конституцията, а не да не е забранено от нея, да се направи каквато и да е комисия, в която няколко органа да участват. Тя, тази комисия я няма в Конституцията.
Цецка Цачева: Вижте, едно е да има възможност, сега има такива, КОМПИ например, не, по-скоро Комисията за конфликт на интереси, и сега има действащи такива органи…
Водещ: Да, президентът посочва един член.
Цецка Цачева: …където президентът посочва, премиерът посочва, други се избират от Народното събрание. Но, когато алтернативното на нашето предложение на комисия, като колективен орган, избирана от Народното събрание, се противопоставя едноличен орган, който да се избира, да се почва неговият ръководител от държавния глава, от президента на републиката, аз мисля, че ще има много конфликтни ситуации, ако се постигне…, сме в режим на политическа криза. И тук припомних…
Водещ: Е, затова и двете са…
Цецка Цачева: …припомних, че президентът Плевнелиев, за неговия мандат, е съставил три служебни правителства. По време на служебно правителство, ако този, уж независим орган, назначен от президента, който отговаря и за управлението на държавата чрез служебното правителство, между функционирането на два парламента, какво правим тогава? Той от независим, ще се превърне в инструмент на изпълнителната власт-
Водещ: Да, това е аргумент. Има друга идея. Г-жа Кунева, впрочем, миналата седмица я каза. Няма практика в България, казва тя, но може да се мисли, да се направи нарочно избирателно право. Отделни институции да изпратят в това избирателно тяло свои представители, гражданското общество, по някакъв механизъм да изпрати и тъй като това е тема номер едно за България, това да бъде първият орган, който да се конфигурира, по много далечна аналогия да кажем, както в САЩ президентът се избира, от изпратени от отделните щати представители.
Цецка Цачева: Всичко е възможно, ако е резултат на законодателна инициатива…
Водещ: Вие, това, как Ви изглежда, такава формула?
Цецка Цачева: С оглед управленската програма на правителството, с оглед ясно разписаната в нея законодателна инициатива и поставения кратък времеви хоризонт, тъй като това е свързано и с отчитането не препоръките от доклада по Механизма за сътрудничество и оценка до края на 2017 г., нямаме време за подобни нови решения. Заради това, с действащото законодателство, с обективното ни право към този момент, предложението, което прави работната група, внесено от мен, като министър, в Министерски съвет и подкрепено от правителството, аз намирам за най-адекватното на ситуацията и на начина, по който функционира държавността в България. 
Водещ: Колко души ще работят в тази комисия? Тези, дето са в старите комисии, всичките ще почнат да работят в новата?
Цецка Цачева: Комисията е петчленна. Тя има председател, зам.-председател… 
Водещ: Става дума, общият й състав, какъв ще е ?
Цецка Цачева: …и трима членове. Ако ме питате за органите на комисията, комисията ще има териториални структури, с директор и с инспектори в тях. Новият момент е предложението в състава на комисията, като органи да се влеят от ДАНС, сега съществуващата дирекция, която се занимава с противодействие и разследване…, не разследване, извинявайте, груба грешка, тя никога не е имала разследващи функции, по-скоро разкриващи исках да кажа. Тази дирекция, която ще бъде с директор и с инспектори, повтарям, че служителите, които идват от ДАНС, те ще запазят статута си, който им е уреден в техния нарочен закон. Достатъчно разпоредби в тази част са предвидени в проекта на закона. Целта е кодифицирането и събирането, като функция на тези разпилени до момента административни структури, информацията да се обобщава на едно място. Тогава, когато…
Водещ: А тези хора, всичките, от старите комисии, остават в новата комисия?
Цецка Цачева: Те ще преминат по познатите в правото пътища, по Закона за държавния служител или Кодекса на труда към преминаване…
Водещ: Същите физически лица, които не са преборили до сега корупцията, ще продължат да я борят, вече под друга форма?
Цецка Цачева: Това, както го задавате, отговорът като че ли е: Ами, те са същите,няма да свършат кой знае каква по-различна работа. Не, не е така. Защото, много е важна информацията, с която те разполагат, хоризонталната връзка между тези структури. И тогава, когато, обобщавайки информацията, която днес се намира в различни звена, се стигне до извод, че има данни за престъпление, че има законен повод, тогава във всеки случай се информират онези органи, които действат по Конституцията в момента. Органът, който може да повдигне обвинението, това е само прокуратурата в България и тук вече е връзката, предвидили сме в закона, с вътрешни инструкции да се отработва това взаимодействие, както междувпрочем и сега има такова споразумение, между тази дирекция, МВР и главна прокуратура.
Водещ: Кога, впрочем, ще внесете в парламента…, кога ще се гледа, извинявайте?
Цецка Цачева: Вече върви на обсъждане по комисии. Кога точно ще влезе в пленарна зала, не мога да Ви кажа.
Водещ: На първо четене, не знаете?
Цецка Цачева: Но, във връзка с това, което Вие подсказахте във Вашия въпрос, за компетентността на хората, които им вменяваме нови функции. По същество, проектът на левицата предвижда, тази дирекция в ДАНС, занапред да се занимава, да има и разследващи функции. Как експерти и специалисти, които до момента никога не са имали такива функции ще могат да разследват? Ние предлагаме друго. В резултат на междуведомственото обсъждане, нашият първоначален проект бе допълнен, като предвидихме престъпленията от каталога на корупционните престъпления и в разширен състав, и някои други, които считаме, че има възможност за корупционни практики, да се разследват занапред само от следовател. И затова предлагаме промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК). Защо от следовател? Следствието е част от съдебната власт. Следователите са магистрати, което означава, че те са подготвени, те работят и в режим на независимостта на съдебната власт. И тогава, когато в резултат на този орган, комисията, на тези екипи, които работят, събиращи експертност и потенциал в различни секторни сфери – ІТ-специалисти, данъчни, специалисти по недвижими имоти, банкови специалисти и експерти, когато те стигнат до определен извод, който вече навежда на мисълта, че отиваме към престъпен характер на деянието, тогава да се подаде на следствието, прокуратурата с нейните компетентности, по Конституция и по НПК, да образува досъдебното производство, за да имаме действително доказателства, годни и достатъчно сериозни, за да издържат в един съдебен процес.
Водещ: Друга тема от седмицата: Защо България подкрепи създаването на Европейска прокуратура? Въпросът има основания, след като сериозни държави, и то не само Великобритания, която традиционно не подкрепя такива, задълбочаващи интеграцията органи, но Ирландия, Дания, Нидерландия, Швеция, Малта, Полша, Унгария…
Цецка Цачева: 20.
Водещ: …отказаха изобщо да участват. Даже две от тези държави, дефинитивно, завинаги са казали, че няма да участват, още с Лисабонския договор, това са Ирландия и Дания. Към тях прибавяме и Великобритания. Та, явно те имат някакви аргументи, да не щат в това нещо да участват?
Цецка Цачева: Позицията на България винаги е била и сме се обявили за повече хармонизация в Европейското право. И специално по този регламент, за създаване на Европейска прокуратура, България е една от водещите държави, които са положили много усилия, за да се стигне до приемането на съвета, в четвъртък, в Люксембург, в Съвета по правосъдие и вътрешни работи…
Водещ: На който Вие участвахте.
Цецка Цачева: …създаването на такъв регламент.
Водещ: Колко повече интеграция? Трябва ли Европа да има общ Наказателен кодекс?
Цецка Цачева: Не, не става дума въобще за общ Наказателен кодекс, не става дума…
Водещ: Е, какво ще прилага тази Европейска прокуратура?
Цецка Цачева: Стигаме…
Водещ: В една държава едно деяние ще е престъпление, в друга няма да е, свързано с европейските пари? Ако няма общи престъпления и наказания, какъв е смисълът?
Цецка Цачева: Обхватът на работа на службата на Европейската прокуратура е с предмет – проследяване начина, по който се разходват европейските средства, това са парите на всички нас, европейските данъкоплатци, чрез различните фондове и програми на Европейския съюз.
Водещ: Точно това Ви попитах. Ако в една държава, определено боравене с тези пари се смята за престъпление, а в друга държава, това го няма в нейния Наказателен кодекс, а и двете иначе са в тези 20, ще излиза, че за едно и също нещо, на едно място ще има осъдени, другаде – няма?
Цецка Цачева: Когато имаме регламент, този регламент, като един вид нормативен акт се прилага пряко в различните държави…
Водещ: Т. е., България иска да има елементи вече на общ Наказателен, ако не кодекс, закон?
Цецка Цачева: Не, не може да се говори за общ наказателен закон. Националната политика…, наказателната политика много рядко се поддава на общи регламенти. Но в този случай бе постигнат един пробив и то в резултат на работа от няколко години. Между другото, самото структуриране, самите процедури по избор на европейски прокурори, останалите прокурори, вътрешноустройствени правила, ще съвпадне по време с българското председателство. Поради това имах двустранна среща с министъра на правосъдието на Люксембург. Тъй като в Люксембург ще бъде седалището на Европейската…
Водещ: Защо пак в Люксембург? Нали България няма нито една институция? Няма да стане май това с лекарствата…?
Цецка Цачева: При положение, че Съдът на Европейския съюз е в Люксембург…
Водещ: Ами, то няма нищо общо. Нали няма да има общ Наказателен съд?
Цецка Цачева: Не бива да се пренасят представите ни за правна система, в смисъл съдебна, в национален порядък, с институциите на Европейския съюз.
Водещ: Не, много интересно, защо Европа и България, барабар с другите, реши да започне от прокурорите, а не от съда? Защо пък първата институция, която да бъде единна, има много логика, да има общ Наказателен съд?
Цецка Цачева: Защото съд има и в момента.
Водещ: Той не се занимава с кражба на европари?
Цецка Цачева: Да, защото… Вие не искате ли да знаете, как се  разходват, не само в България, но и в другите държави-членки, средствата…
Водещ: Не, може би Ви питам така, защото много искам да има общ Наказателен съд, общ Наказателен кодекс, общ наказателен процес. А изведнъж, Европа отникъде, решава да направи първо прокуратура?
Цецка Цачева: Договорът за функциониране на Европейския съюз ясно разписва, и Вие дори казахте, че има държави, които още с присъединяването си, определени сфери са заявили, че са изключителен приоритет на националното им законодателство. Аз съм убедена, че по пътя на повече хармонизация, чрез регламент, който има пряко действие, ще се постигне резултат в онези изключително… сфери, които са критични и очакват отговор. Между другото, все още не е обнародван, това ще се случи в началото на  идната година, в официалния вестник, на този регламент. Има вече идеи, това беше предмет на дебата на съвета в четвъртък, да се разшири обхвата му, като да се занимава европейската служба и с…
Водещ: Тероризъм май…
Цецка Цачева: …тероризъм, да, със средства, които се финансират терористични прояви.
Водещ: Не, аз Ви попитах нещо просто, смята ли България, че трябва, ето за тероризъм, за кражба на европари, да има вече общо наказателно материално право, което да определя, което точно е престъплението и какво наказание, така че за един и същи тероризъм, в Испания да не лежиш 20 години, а в друга държава да те пускат условно, след 3 месеца.
Цецка Цачева: Сега, така зададен, въпросът ме кара да обясня, кои са особеностите на председателството. Тъй като и до момента… Всъщност, какъв е характерът на същността на председателството…
Водещ: Не, не, аз не Ви питам, дали на нашето председателство ще го предлагаме, питам Ви, по принцип какво смятате?
Цецка Цачева: ....Мисля, че и към този момент, от представянето на приоритетите ни, аз останах с впечатление, че има хора, които очакват, че по време на българското председателство ние ще си решим…
Водещ: Не, не, не ме разбрахте. За да спестим целия този разговор, не очаквам, питам Ви нещо друго, просто: Според Вас, трябва ли в обозримо бъдеще, Европейският съюз да въведе елементи на наказателен закон за определени престъпления, които много го интересуват, така че в една държава едно нещо да не е престъпление, а в друга да е престъпление, наказанието да е едно, а в друга да е друго?
Цецка Цачева: Европейските структури и институции не са застинали. Има и сега други органи, като „Евронюз”, ОЛАФ, с които Службата на европейския прокурор ще си взаимодейства. Въпросът е много сложен, защото е свързан…
Водещ: Аз затова Ви питам, ако беше прост, нямаше да Ви питам.
Цецка Цачева: …да, защото е свързан с постигане на консенсус, с консенсус се приемат решенията на…
Водещ: Аз не Ви питам и за консенсуса, питам Ви за българската позиция каква е, трябва ли да го има или не?
Цецка Цачева: Тогава, когато има българска позиция…
Водещ: Значи, нямаме още?
Цецка Цачева: …а тя се определя с решение на правителството…
Водещ: А Вашата лична позиция, каква е?
Цецка Цачева: …тогава ще Ви отговоря на този въпрос.
Водещ: Това е голям теоретичен въпрос. Вие лично, какво мислите, с богатия си опит на един от уважаваните юристи?
Цецка Цачева: Не съм специалист по наказателно право и не бих могла, след като знам, че след мен ще седне тук проф. Панайотов, мисля че е по-удачно той да отговори на този въпрос.
Водещ: България ще издига ли кандидатура за европейски главен прокурор, щом казвате, че вече чука на вратата структурирането на този орган? 
Цецка Цачева: Не са водени подобни разговори, защото още не са структурирани, т. е. липсват правилата, по които щ есе издига и т. н. Това ще стане в началото на идната година.
Водещ: А, според Вас, трябва ли България да издигне, като видим правилата, ясно? По принцип, трябва ли да издигнем кандидат?
Цецка Цачева: Това ще бъде решение. Какво смятам аз, няма никакво значение.
Водещ: А ясно ли е, как ще се определи българският делегиран прокурор? То, даже има идея двама да са, а може и някоя държава да поиска и повече. Още няма идея?
Цецка Цачева: Все още няма тези правила, които тепърва ще се разработват, по институционализирането на тази служба.
Водещ: Кога се очаква докладът по Механизма за сътрудничество и проверка в правосъдието и вътрешния ред, за България? Мисля, че ноември, четох някъде…
Цецка Цачева: Точно така. На 8 ноември, правителството, с премиера Борисов, ще бъдем в Брюксел, където имаме среща с Европейската комисия. И, вероятно, след това, някъде средата на ноември ще бъде готов докладът. Искам да споделя, че мисията, която беше тук, проведе срещи с различните институции, отговорни по конкретните препоръки на доклада и ние отчетохме стореното до момента. Аз лично съм оптимист за доклада. Очаквам обективно да бъдат отчетени позитивите, които имаме, които по същество са напредък, спрямо онова, което ни се предписва като необходими действия.
Водещ: А очаквате ли в него да пише, че вече, най-сетне ще го махат този доклад, тъй като той също не е много израз на някакъв принцип, Европейският съюз, за едни доклади, за други – не?
Цецка Цачева: Много бих искала да има подобно нещо. Това би било най-хубавото, което ще ни се случи. Тай като, знаете много добре, макар и да няма основания за това, резултатите от този механизъм и тази проверка се обвързват с членството ни в Шенген. Така че, наистина е много важно да направим, да имаме стъпка напред и усилията, конкретните резултати, в които сме стигнали по изпълнение и на актуализираната стратегия за съдебната реформа да бъдат видени и обективно отразени в доклада.
Водещ: Бюджетът за правосъдие, колко милиона лева е разликата между поисканото от Висшия съдебен съвет и това, което правителството предлага за съдебната власт? Рекордът е 2014 г. – 100 млн. лв. ножица. Висшият съдебен съвет тогава иска 100 млн. повече, отколкото получава. Сега как ще е?
Цецка Цачева: Все още вървят предварителни разговори. Предходната седмица, която изтече, бе проведена среща при зам.-министър Ананиев, на която присъства главният секретар, зам.-министър на правосъдието. В предварителен план се оглеждат исканите от нас суми. Какво, конкретно, като числа, ще се стигне в крайна сметка в проекта за бюджета, мисля че е още рано да говорим.
Водещ: Вие развихте първа тезата, че Георги Чолаков трябва просто да бъде прегласувана кандидатурата му, евентуално само с изслушване, без да започва нова процедура за избор на председател на Върховния административен съд? И това Висшият съдебен съвет го прие.
Цецка Цачева: Аз не съм участвала в заседанието в четвъртък, поради участието ми в Люксембург на съвета.
Водещ: Иначе, президентът, казвате, ще може да връща безкрай все нови и нови имена?
Цецка Цачева: Но, това, което аз съм споделила, тълкувайки нормата на закона, Закона за съдебната власт, там изрично се казва, че нова процедура се развива, ако веднъж предложения и върнат от държавния глава кандидат, не бъде повторно предложен. Там изрично понятието е „повторно”. Във всички случаи, ние трябва, т. е. Висшият съдебен съвет трябва да има повторно предложение за този кандидат. Тук обаче се усложнява хипотезата, тъй като, ако беше същият състав на органа, който в комисиите го е обсъждал, разглеждал е концепцията, изслушвал го е, органът би могъл само с едно повторно гласуване да предложи или не на държавния глава. Тук се усложнява ситуацията, тъй като новите членове на Висшия съдебен съвет, те не са запознати пряко, лично с концепцията. Иначе, концепциите бяха публично достъпни и качени на страницата на Висшия съдебен съвет, и сега могат да бъдат видени. Информирана съм, това което знам, че се е провел един, така, съдържателен дебат в предходното заседание, който ще продължи с изслушване, не в буквалния смисъл на думата, но с въпроси и отговори към г-н Чолаков, в идното заседание, в четвъртък.
Водещ: Правителството ли иска извинение от медиите или частното лице Валери Симеонов? Вие с разпространяването чрез правителствената информационна служба на неговото искане за извинение, той Ви въвлича всички министри в тази работа? Вие също ли очаквате БНТ, БНР, БТВ, Нова да Ви се извиняват?
Цецка Цачева: Аз мисля, че никъде не е ставало дума, изпълнителната власт да иска извинение от медиите.
Водещ: Той, понеже не го прати по мейла си, личния?
Цецка Цачева: Вижте, задачите ми, които имам и темите, които са актуални в момента, честно казано не ми остава и достатъчно време да следя медийното разпространение на тези факти.
Водещ: Сега имате човек, който да Ви разтоварва. Имате ли вече идея за първите въпроси, с които ще се обръщате към Вашия нов съветник в ГЕРБ, г-н Антон Тодоров, тъй като той щял да бъде съветник в централата Ви?
Цецка Цачева: Не разбирам за какво ме питате?
Водещ: Той казва, че сега ще започне работа в централата на ГЕРБ.
Цецка Цачева: Ами, възможно е.
Водещ: Или така разбрах, не знам дали той го е казал. Това бяха съобщенията.
Цецка Цачева: Възможно е, но в какъв смисъл да ме разтоварва?
Водещ: Какво очаквате да Ви посъветва той, в коя сфера?
Цецка Цачева: По кой въпрос?
Водещ: Да, по какви въпроси ще съветва Антон Тодоров, ГЕРБ?
Цецка Цачева: Г-н Тодоров има своята експертиза и познание в…
Водещ: Вие бихте ли го определили като изключителна лично с перфектна аналитичност и пунктуалност? Това е определение за него от председателя на парламентарната група на ГЕРБ.
Цецка Цачева: Аз винаги съм се въздържала от определения, освен в случаите, в които законът го изисква, да има легална дефиниция. Вижте, контактувала съм с него. За мен, той е смислен човек. Има… харесвам начина, по който…, ако кажа сега „начина, по който се изразява”, ще кажете… следващият въпрос ще бъде: Одобрявате ли политиката… Цветист му е езикът, но пък…
Водещ: Вие, ГЕРБ, го освободихте от парламента, за начина, по който се изразява, а Вие пък толкова го харесвате?
Цецка Цачева: Не, аз, това което в него… той е човек, който има собствена позиция, отстоява си собствената позиция. Понякога, действително, на ръба на общоприетото.
Водещ: Добре. Министърът на правосъдието Цецка Цачева в „Седмицата” на Дарик радио.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ