Интервюта
Министър Цецка Цачева в предаването „Здравей, България” на Нова телевизия
18.10.2017
Водещ: Гостува ни министъра на правосъдието госпожа Цецка Цачева. Здравейте.
Цецка Цачева: Добро утро.
Водещ: Част от хората, които заседаваха вчера при президента – КСНС, за хората звучи скучно и далечно, но става въпрос за борба с корупцията. Едно изследване на „Алфа Рисърч” беше представено тук неотдавна, Боряна Димитрова показа нагласи на хората-близо половината смятат, че ги лъжат политиците, когато твърдят, че желаят да преборят корупцията и много стряскащото е процента от хората, които биха изобщо подали сигнал с името си. Смятат, че ще им се случи нещо неприятно и вместо да се разкрие престъплението, те ще бъдат обект на репресии и гонение. Така че изключително тежка задача пред вас, да бъдете убедителни, че действително има някакви намерения в тази посока, а не имитация. Но да започнем от там, действително ли няма абсолютно никаква яснота кой ще назначава този орган или сте си решили парламента да излъчва председателя на органа, който ще разследва корупцията и как този човек, избран от парламента ще разследва депутати.
Цецка Цачева: Ще ви отговоря на конкретно поставения въпрос, но преди това ми позволете да съглася с тезата ви, че действително противодействието с корупцията не дава достатъчно ефективни резултати. Около това се обединихме всички участници, съвместно с членовете на КСНС – в почти всички доклади имаше подобни изводи и заради това доказахме необходимостта от създаването на нов закон, който да кодифицира разпиляната към този момент нормативна уредба и създадените немалко органи, все с такава задача за противодействие, за разкриване на корупцията, но така или иначе ефективността не е достатъчна. Постигнахме максимален консенсус във вчерашното заседание по всички тези, по всички принципни положения, които бяха предложени от господин Радев, държавния глава.
Водещ: Не е ли обратното?
Цецка Цачева: Към този момент обаче в Народното събрание има внесени два отделни законопроекта. По съдържанието на тези законопроекти и в частност двата въпроса, по които те отпаднаха от общото становище, а именно какви да бъдат конкретно функциите – да има ли разследване на този орган…
Водещ: Е това не е ли най-важното? Ако няма разследване…
Цецка Цачева: …и кой да го назначава, ще поясня и за разследването, кой да го назначава – тук вече влизаме изцяло в компетентността на законодателната институция. Ако вчера КСНС беше постигнал общо становище по този въпроса, нали ви е ясно, че с това се предопределя работата на Народното събрание – в крайна сметка България е република с парламентарно управление. Можеше да има…
Водещ: Е то каквото решат лидерите там, това ще направят и парламентарните им групи.
Цецка Цачева: …можеше да има подобно общо становище, но във времето преди да бъдат внесени в Народното събрание двата законопроекта. В този смисъл КСНС с това становище, на мен ми се струва лично, че е закъснял във времето, тъй като обществото знае от юни месец, че се подготвят такива законопроекти, те бяха подложени на публично изследване и едва когато те вече са в Народното събрание, да се коментират отделни тези в двата законопроекта, е недопустимо в република с парламентарно управление. Между другото коректно трябва да споделя, че господин Радев няколко пъти изрично подчерта, че няма за цел взимане на страна по отношение на двата законопроекта. Но така или иначе, ако ние стигнем, ако се стигне до консенсус по отношение на спорните моменти, които вие правилно ги казахте – разследването и кой да назначава, какъв орган да бъде, едноличен или колективен, то тогава ние бихме предопределили от работата на КСНС…
Водещ: И за какво се събирате, ако не предопределяте малко от малко?
Цецка Цачева: Сега, първо, корупцията като сложен процес и явление, той не би могъл да се пребори, корупцията не би могла да се пребори с един единствен закон. Обединихме се от необходимостта от комплексен подход и мерки, които включват противодействие на корупцията, преди това превенция, разкриване, разследване и стигане до наказателно преследване.
Водещ: Добре, дайте конкретно, за да бъдем разбираеми.
Цецка Цачева: Това са отделни фази, които не могат да бъдат предмет на един и същи закон – те се намират в различни закони и това е тезата, която застъпваме в проекта на Министерския съвет.
Водещ: Искам да уточним нещо, може би трябваше и в началото, наистина ли сте казали, че корупцията невинаги е престъпление, че корупцията има различни форми на проява и някои от тях излизат извън рамките на престъпната дейност. Четох много реплики, включително подигравателни, ами да, точно на правосъдния министър, смята, че корупцията не е престъпление. Какво да говорим, каква е истината за този прочит?
Цецка Цачева: Аз мисля, че по този въпрос няма спор, юристите, хората, които се занимаваме с точното съдържание на определени понятия сме наясно и между тях е обратното, подигравателни реплики биха се подхвърляли срещу тези, които поставят знак за равенство между корупция и корупционни престъпления.
Водещ: За какво става въпрос? Защото така извадено от контекста звучи, че корупцията не е престъпление.
Цецка Цачева: Не е вярно това. Цитирам дословно от доклада – дали корупцията се изразява само във формата на престъпление или има и други проявни форми. Вярно е второто. Корупцията има различни форми на проява, някои от тях излизат извън рамките на престъпната дейност, но във всички случаи винаги корупцията има за цел неследваща се материална или нематериална облага.
Водещ: Тоест идеята е, че има необхваната от закона  корупция в момента така ли?
Цецка Цачева: Не, не – не всяко нарушение е престъпление. Корупционни престъпления са тези, които са въведени в отделни състави на Наказателния кодекс. Има случаи обаче, когато налице е нарушение, но степента му на обществена опасност не е толкова висока и то не е признато от законодателя за престъпление. Затова не бива да се слага знак за тъждество между корупцията и корупционните престъпления.
Водещ: Тоест корупционните престъпления винаги са престъпления, но корупцията невинаги е престъпление.
Цецка Цачева: Обратното – корупцията е общото понятие. Тя включва в себе си всички корупционни престъпления, които са част от НК, съставите са визирани там, но в корупцията има и още нещо – това е по-общото, по-широкото понятие.
Водещ: Добре. Тръгнахме може би и за теория да говорим, хората се дразнят, че не чуват конкретни имена, конкретни действия. Да видим критиките на Корнелия Нинова и вие да коментирате, понеже тя призова за едни конкретни имена свързани с КТБ да бъдат извадени – нещо, което е получило отказ по думите й. Но да чуем какво каза тя и ще коментираме.
Корнелия Нинова, лидер на БСП: Двата въпроса, които бяха спорни и по които има различни законопроекти, днес разбрахме как ще бъдат решени. Оттук нататък отговорността е на мнозинството. Те в парламента ще си приемат един нов орган, който ще се занимава с проверка на декларации и с налагане на глоби. Нов единен орган с разследващи функции, в който президентската институция да има отношение, очевидно няма да има. Ние ще продължим да защитаваме своя законопроект в парламента, но от това, което съдя в КСНС, те вече са решили какво ще направи мнозинството в парламента. Тоест да си носят отговорността за това, че имитират борба с корупцията и че това няма да доведе до никакъв резултат. Когато специализираната прокуратура  приключи разследването по КТБ, прокурор обяви, че са стигнали до извода, че има политици, които са получавали нерегламентирано пари от там. И ние направихме запитване, моля огласете кои са тези политици. Казах на колегите, ние трябва да дадем сигнал политиците, че сме осъзнали, че с този проблем трябва ние да се борим – той тръгва от нас и ние трябва да започнем тази борба. Готови ли сте да ми помогнете да се присъедините към едно общо писмо, което всички лидери да подпишем до съда и да кажем, огласете политиците по случая КТБ, които прокуратурата посочи. Ние не сме си го измислили, че има такива, които са вземали някакви пари. Последва мълчание.
Водещ: Отзад напред да почнем – ето този пример, за който Нинова казва, аз поисках имената, до които прокуратурата е стигнала, да бъдат огласени, за политици, които са взимали пари от КТБ.
Цецка Цачева: Чухте ли от кого – писмо до съда. Нека да не смесваме функциите и да не се мисли, че със създаването на един такъв нов орган ще бъдат подменени действащата структура на обективното право, на прокуратурата…
Водещ: Добре, ако трябва до специализираната прокуратура. Защо писмото не е било подкрепено?
Цецка Цачева: …на съда като цяло. Не може, повтарям, с един орган антикорупционен, той да включва абсолютно всички функции, които са предмет на различни закони.
Водещ: Госпожо Цачева, за писмото питам. Тя казва, аз исках с едно писмо да поискаме имената на политиците, които…
Цецка Цачева: Не съм наясно за какво писмо става дума и не мога да коментирам в подробности.
Водещ: Писмо до прокуратурата или до съда, в което да се призове имената до които са стигнали в прокуратурата – на политици, които са взимали нерегламентирано пари от КТБ, да бъдат огласени, понеже само едно име беше огласено тогава. Защо не?
Цецка Цачева: Не знам за какво писмо конкретно става въпрос.
Водещ: Да попитате прокуратурата дали е съгласна да огласи имената на политици, които са взимали пари от КТБ?
Цецка Цачева: Прокуратурата има функции да участва в разследването, да надзирава разследването, да повдига обвинение. Прокуратурата би следвало да говори не в епистоларна форма, да си кореспондира не само с…
Водещ: Ама искате ли да разберете имената на политиците, до които прокуратурата е стигнала, че са взимали пари от КТБ или не искате?
Цецка Цачева: Искам да разбера има ли корумпирани политици.
Водещ: Защо тогава не питате за това с това писмо?
Цецка Цачева: Защото с писмо не става това питане, а става чрез формите, които и парламентарния правилник предвижда за изслушване на главния прокурор – там могат да му зададат въпроса, няма проблем да е и в писмена форма, но трябва да се говори за повдигнати обвинения за извършени престъпления. Това обществото очаква да бъде обявено.
Водещ: Бихте ли попитали под каквато и да е форма, каквато форма искате, кои са имената – била тя през парламента, било то писмено, устно, бихте ли попитали кои са политиците, които са взимали пари и са се облагодетелствали?
Цецка Цачева: Нали разбирате, че това преди всичко трябва да бъде доказано с влязъл в сила съдебен акт на прокуратурата.
Водещ: Име на един политик беше огласено без да е влязло в сила нещо.
Цецка Цачева: Не знам за какво говорите, какво конкретно имате предвид. Така или иначе заявявам категорично, всеки един гражданин очаква да знае какво се е случило с КТБ. Доклад на парламентарната комисия в 43-тото Народно събрание по този въпрос, поправки в редица закони свързани с недобра регламентация, където са намерени вратички, за да се случи тази ситуация с банката. Тема, която действително ще продължава да вълнува обществото доста време напред.
Водещ: Кой ще иска да даде отговор на въпроса – този ли който бъде назначен от президента, или този който бъде назначен от Народното събрание? Понеже никой, ето че никой наистина не пита конкретно.
Цецка Цачева: Ако правим специален закон и избираме специален орган, който да задава въпросите на обществото, кой тогава ще търси, ще разкрива отговорите и истината, от която се нуждае обществото. Имаме нужда от единен независим орган, който да събира разпиляната информация в момента в различни служби и звена и да анализира тази информация. С оперативно-издирвателните дейности, които дирекцията от ДАНС, която предлагаме функционално да се влее в този орган, да се стигне до разкриване на подобни престъпни състави. Но тази информация ние предлагаме да бъде предоставена на прокуратурата и от там тя да бъде разследвана от следствието, защото следствието е част от независимата съдебна система. В следствието са магистрати, които ще използват експертизата на вещи лица, съдебната експертиза, за знания, които нямат, защото съгласете се, че сложността на тези прояви е и в сферата на техническите компетентности – IT специалностите, за кои ли други – финансови, данъчни и така нататък. Не е възможно да се мисли, че един човек та бил той и разследващ агент, както предлагат в законопроекта си левицата, би имал такава комплексност от подготовка и знание, че сам би могъл да постигне нещо. Това просто изключва системата на сега действащото право, в частност наказателното право.
Водещ: Тоест нови разследващи функции, подслушване, следене няма да има, а ще се събира информация и тя ще се подава към прокуратурата?
Цецка Цачева: Ние предлагаме този орган да кодифицира десетките структурки и органи и ръководни лица, които се занимават с този проблем. Тази дирекция, която се влива функционално…
Водещ: Как да кодифицирам например?
Цецка Цачева: Като се обединят функциите в този закон, всички функции на органите в единна система информационна, защото по този начин ще се стигне по-лесно до разкриване на престъпни прояви. Работата на този орган, на тази комисия е да разкрие тези престъпни прояви, но разследването трябва да отиде в следствието и това предлагаме с промени в НПК –да отиде в следователите, които пак казвам, са част от независимата съдебна власт, за да може след това прокуратурата да повдигне обвинение и то да издържи в съда с годни доказателства.
Водещ: Понеже се опитваме с конкретни примери да представяме всичко, невинаги е възможно. Но Закон за осветляване на вторичното заграбване, пак на КТБ, съобщи вчера Йордан Цонев, че заедно с Пеевски подготвят. Според вас добре ли е да се подкрепи от мнозинството и от правителството включително такъв закон?
Цецка Цачева: Всеки народен представител има право на законодателна инициатива по въпроси, които вълнуват обществото.
Водещ: Дали бихте го подкрепили?
Цецка Цачева: Безспорно това е тема, която представлява обществен интерес и дебат все още и така ще бъде в неблизкото време напред още. Дали ще бъде подкрепен, преди всичко трябва колегите народни представители от ГЕРБ да са наясно с мотивите, а изпълнителната власт като самостоятелен субект на законодателна инициатива няма как, ако поискат от нас становище, ако такъв закон бъде предложен там с конкретните мотиви, тогава ще мислим и ще отговорим на конкретиката.
Водещ: Възможно е да го подкрепите в зависимост от това какво пише вътре?
Цецка Цачева: Естествено. Как мога да кажа предварително дали ще се подкрепи нещо, ако не зная какво пише в него.
Водещ: Само исках да изчистим, за да се върна, наистина не разбрах аргумента ви на това конкретното, защо вие политиците от КСНС не поискахте да се извадят имена на политици, да не би някой да се притеснява, че ще види себе си в края на краищата, политици, които са били финансирани от КТБ? Защо? След като имаше пресконференция на специализираната прокуратура, беше казано, че има такива политици – само едно име беше посочено. Защо вчера това нещо е предизвикало мълчание и вие не знаете как да ми отговорите тази сутрин?
Цецка Цачева: Първо, това не е било предмет в този КСНС. Не знам каква ви е информацията. Бяха представени.
Водещ: Чухте я Нинова какво казва.
Цецка Цачева: В това, което казва Нинова няма нищо вярно във втората част по отношение на КТБ. Думата там не се е споменавала.
Водещ: Тоест тя не е искала да се пише такова писмо, както тя обяви пред медиите, че е поискала?
Цецка Цачева: Вчера категорично на КСНС подобно нещо не се е случило. Ако на други места в парламент и прочие, но вчера в КСНС…
Водещ: Тя твърди, че там го е поставила и имало мълчание.
Цецка Цачева: Ами поискайте стенограмата от господин Радев. Той ще се отзове.
Водещ: Не го е казала това нещо, добре, това е отговор. Значи тя твърди едно нещо пред журналистите, а вътре не го е предложила?
Цецка Цачева: Излизала съм в рамките на пет минути, никой не ми е казал тя да е предложила подобно нещо. 
Водещ: А ако го е предложила, какво, трябва ли да се напише такова писмо?
Цецка Цачева: Ама то е извън контекста. Вижте, ето нося ви това около което вчера сме коментирали. Ако някъде видите, това е предложението на господин Радев за становище, ако някъде видите нещо подобно от това, което госпожа Нинова заключи като финал. Има разлика между първоначалния проект и това, по което се постигна съгласие само в двете точки, за които изказващите се считат, че това би предопределило работата на българския парламент. Категорично не е вярно нейното съждение, че видите ли всичко било предрешено. Щеше да бъде вярно обратното, ако КСНС бе се произнесъл по двете спорни точки и основните разлики в двата законопроекта – тогава щеше да се размахва подобно становище в пленарната зала и да се предопределя работата на българския законодател, което е вече противоконституционно категорично.
Водещ: Да, разбрах ви. Не е искала това, което е обявила, че иска пред журналисти. Един текст, който вчера, той е специфичен и засяга член 230 от Закона за съдебната власт – вие сте предложили на депутатите да го променят – да не могат да бъдат отстранявани магистрати по несъвсем изчистени критерии. Венецианската комисия е реагирала и вие сте го придвижили да се редактира. С каква цел е това, да не може да има саморазправа с неудобни магистрати, за да се гарантира тяхната работа?
Цецка Цачева: Независимостта на съдебната власт е казано най-общо. Този член 230 претърпя промени по време на лятното изменение на Закона за съдебната власт, внесен от народни представители. Тогава имаше реакция на ВСС, на магистратски организации, на адвокатурата, Съюза на юристите и така нататък. Тогава като представител на изпълнителната власт не се намесих, защото считах, че това ще бъде намеса в работата на законодателната институция. След като обаче тук бе мисия на Венецианската комисия и излезна нейния доклад, там се споделя опасение, че повдигане на обвинение срещу магистрат и лишаването му по закон, отстраняването му от длъжност по закон, без право на преценка от страна на съответните колегии във ВСС, не гарантира независимостта специално на съда, като се има предвид, че според българското законодателство, на един достатъчно ранен период прокуратурата би могла да повдигне обвинение. Затова аз предложих, тъй като в момента вървят промени на ГПК…
Водещ: Това ще се поправи.
Цецка Цачева: …И тук отговарям на въпроси, след като правителството има право на законодателна инициатива, защо не с отделен закон не го предлагам, защото ще стане много по-бавно с оглед на сроковете, съгласувателните процедури, а в момента в парламента върви промяна на Закона за съдебната власт. Аз съм предложила с писмо, но това предложение трябва да бъде припознато от народен представител, за да може да бъде направено между първо и второ гласуване по правилата на правилника. Ще видя дали ще влезне в доклада. Но така или иначе аз мисля, че това е нещо, което се подкрепя от магистратската общност, защото то действително дава възможност на преценка на ВСС, извън случаите по Конституция - за престъпление по служба, има ли повдигнато обвинение, веднага се отстранява. Но когато са за други общоопасни престъпления, тогава е добре и предлагам да има възможност да може колегите да се произнесат, като може, за мен е добре те да поканят и съответния магистрат да бъде изслушан.
Водещ: Отдавна сте в управлението, били сте и председател на парламента, сега сте правосъден министър, имате ли информация и идея защо България е най-корумпираната държава в ЕС според класациите, виждам и на „Прозрачност без граници”? От европейските държави сме на дъното. Защо?
Цецка Цачева: На този въпрос търсихме отговора в КСНС при президента и това, до което като становище се обединихме, част от проблемите, ще си позволя да ги цитирам точно – несъвършенства в действащото материално наказателно право по отношение на корупционните престъпления…
Водещ: Аз вас лично ви питам, а не какво са написали.
Цецка Цачева: Не, комплексни са. Не може еднозначно с една дума да се даде отговор. Но по този въпрос за наказателните състави и корупционните престъпления, вече предложих промени в НК с разширяване на понятието „длъжностно лице” освен за публичния и за частния сектор. За първи път се криминализира търговията с влияние. Наказателна неотговорност предлагаме на лице, което е предложило, обещало или дало дар, който не се следва тогава когато достатъчно рано, незабавно то информира, че това се е случило. Защото в хипотеза, че е бил принуден по някакъв начин за защита на свои интереси да го направи, тогава когато той своевременно информира органите по разследването, прокуратурата, той да бъде наказателно неотговорен. И по този начин отговаряме с тези промени, надявам се те да станат закон в парламента. Това е една от стъпките. След това, трябва ли да изброявам абсолютно всички, но те бяха предмет на много задълбочен дебат във вчерашния ден. Пак казвам, не може с една дума да се даде отговор на този въпрос около който и тази констатация около която всички се обединихме.
Водещ:  Последен въпрос извън това ви качество – Бойко Борисов беше казал юли месец, изгубихме президентските избори, защото така поискахме.
Цецка Цачева: По този въпрос каквото съм имала да казвам, вече съм го казала. Аз и господин Манушев водихме коректна, почтена кампания, за да победим, а не за да загубим.
Водещ: А защо Борисов каза, не ги спечелихме, защото не искахме да ги спечелим.
Цецка Цачева: Питайте него.
Водещ: А вие питахте ли го?
Цецка Цачева: Не ми е работа, защото аз знам какви усилия сме положили и с апарата на партията, структурите по места - обходихме 260 населени места и така нататък. Оттук насетне….По-скоро мисля, че това е реплика емоционална, така извън контекста подадена.
Водещ: Благодаря ви. Правосъдния министър Цецка Цачева в един разговор, който надяваме се да бъде все по-конкретен, ако говорим за корупция, а не за имитация на борба с корупцията. Конкретно политиците какво ще искат да види бял свят, включително свързано с грабежи, на които сме били свидетели. Благодаря ви

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ