Интервюта
Интервю на Цецка Цачева в Още от деня по БНТ
12.01.2018

Водещ: Добър вечер, казвам. Добре дошли в предаването. 
Цецка Цачева: Добър вечер.
Водещ:  Кажете ми днес имахте ли работа покрай европредседателството?
Цецка Цачева: Разбира се, че след тържественето откриване във вчерашния ден, емоцията, която завладя мнозинството от българите, днес бе напълно нормален работен ден. Срещата с комисарите. По различни теми бяхме групирани.
Водещ: По кои вие работихте?
Цецка Цачева : Аз работих в групата на министър Захариева и г-жа Могирини, която включва въпросите на външната политика, на сигурността, отбраната, на вътрешния ред, на сигурността и на правосъдието .
Водещ: За какво говорихте днес?
Цецка Цачева: Днес напривихме преглед на идващото от Естония. В частта за правосъдието  имах възможността да информирам колегите, за това, как е минало вчера изслушването ми в Европарламента.
Водещ: Вие бяхте с Валентин Радев, в комисията Либе. Какво е това?
Цецка Цачева: Това е една от най – големите комисии на ЕП, която е с най – широк кръг на дейнос. В нея се обсъждат сигурността, правата на гражданите, правата на потребителите, правосъдието . Представихме приоритети на българското европредседателство.
Водещ: Да ви питам, че ме интересува. Правите някаква европейска прокуратура  , която е решена и гласувана, но ще стане докато ние сме председатели.
Цецка Цачева: По време на българското председателство ще се направят първите сериозни стъпки към нейната институционализация, но тя ще заработи 2021г.
Водещ: Как прокурор  от Белгия ще ме съди мен в България? Как става юрисдикцията?
Цецка Цачева: Ще има европейски прокурор , като държавите членки ще могат да излъчат по един прокурор . Ролята му е делегерина. Те ще отговарят за финансиге и разходването на фондовете на ЕС.
Водещ: Т.е. тях ще гледа и Брюксел?
Цецка Цачева:  Конкретно процедурата ще се случи по време на българското европредседателство?
Водещ: Прокуратурата   ще бъде това, което беше ОЛАФ?
Цецка Цачева: ОЛАФ, ще има своето място в прокуратурата  . Но е важно взаимодейството по между им.
Водещ: Министър Цачева, видя се, че ние не си обменяме информация. Видя се и от Америка, и от Европа. Има си терористи, те си минават без препятсвано. Как ще става това взаймодействие между държавите. Как ще става тази обмяна?
Цецка Цачева: Благодаря ви за този въпрос. Очакваме да бъде постигнато споразумение за обмяна на доказателства в наказателния процес
Водещ: До сега как си ги обменяме?
Цецка Цачева: До сега това става чрез познатите средства за двустранна помощ. Във всички случай трябва да използваме новите средства, ИТ сектора.
Водещ:  Аз съм лайк в правото. Обяснете ми го с казус. Марио Николов, когато го съдиха за приосвоени фондове по САПАРД, неговите съучастници в Германия, бяха осъдени, изтърпяха наказанието си, излязоха от затвора . Тука го освободиха. Обяснене ми, това ще се случи ли пак? Може ли нашите като ги хванат за подобно нещо да не се измъкват? Пак ви казвам, ония в Германия излязоха от затвора , тия се измъкнаха.
Цецка Цачева: Аз не мога да говоря по конкретния казус.
Водещ:  Помните го.
Цецка Цачева: Аз го помня, но всеки един юрист цитира фактите, такива каквито те са доказани в процеса. Точно, за да бъдат доказани, за да информацията, която е в интернет пространството е много важно да съществуват правила, да има достатъчен механизъм, за да може тази информация, да се използва в наказателния процес. Има много голям интерес от страна на магистратите.
Водещ:  За какво?
Цецка Цачева:  Когато говорим за електронно правосъдие  това означава възможност за електронен  обмен. И тук идва въпроса със съхраняването и обмяната на данните. Защото тук идва въпросът с данните и правата на отделната личност, правото на личен живот.
Водещ:  Къде да ги пазят ли?
Цецка Цачева: И това е важно. Но с оглед върховенството на правото, с оглед върховенството на отделните свободи на личността, но този баланс между публичните права и личните права е много важен.
Водещ:  Това ще го търсите. Кажете ми какво правим с европейските неща вътре в България? Какво работите като министър в областта на правосъдието ? Каква е голямата тема, която трябва да решите в този политически сезон?
Цецка Цачева: В Този политически сезон няколко са приоритети. Аз винаги започвам с приориетния за нас. Това е продължаване на реформата в съдебната власт.
Водещ: Какво предстои?
Цецка Цачева: Знаете, че в доклада по подов 10 години членство, бяха отправени конкретни 17 препоръки. Свързани с независимостта, с конституционната реформа, която се проведе за взаимодействието. Препоръките са да няма отсъпление от това по което вече се работи. Разбира се, друг огромен приоритет това е борбата с корупцията, в днешният ден Парламента  отхвърли ветото на президента . Убедена съм, че и партньорите одобряват инстуционалната рамка, която сме предприели.
Водещ:  Ще го оценим по резлутатите. Сега е рано да кажем.
Цецка Цачева: Съгласна съм с вас. Но начинът  по който той бе приет с широко публично обсъждане, с участие на неправителствения сектор, с участие на магистрати ще доведе до резултати.
Водещ: Кажете ми неща, които ще промените в НПК  и в Наказателния кодекс? Какво правите с децата и родителите?
Цецка Цачева: По тази тема първо работим приоритетно в рамките на председателство. Но има разбира се контекст и в наказателното право. Приоритет за нашето председателство е зачитане решенията на една държава, те да имат изпълнителна сила в друга държава.
Водещ: Защо да вярвам, аз на кипърския съд , че го е присъдил на кипареца, а не на бългаката, която казва, че са измамени.
Цецка Цачева: Защото трябва да имаме взаимно доверие, когато сме хармонизирали законодателството  си. Това е една сложна материя, по която работят високо юридирани специалисти.
Водещ: Вие се надявате на резултати, аз се надявам да не приемете Инстанбулската конвеция. Но вие бяхте в Европа, казахте, че я ратифицираме. Какво ще правим с нея?
Цецка Цачева: Съжалявам, че вероятно няма да разпологаме с достатъчно време. Аз съм убедена, че мога да ви убедя в необходимостта от ратифирането на Конвенцията.
Водещ: Дайте аргументите. Само питам за „третия пол“.
Цецка Цачева: За конвенция, която е 35 страници, има обяснителен доклад 75 страници, в който ясно се казва, че това определение за пол е само за нуждите на Конвенцията и че не става никъде дума за традиционните легални дефениции на мъж или жена.
Водещ: Г-жо министър, вие сте министър на правосъдието  . Освен това знаете, че ние ратифицираме Конвенцията, а не обяснителния доклад.
Цецка Цачева: Естествено, но трябва да я ратифицираме със смисъла, който се влага в нея. Не знам защо се измести центъра на дебата.
Водещ: Защото пише, че пол е социалне констурт.
Цецка Цачева: Защото може би 99, 9 % конвенцията говори за равноправеност на половете, предотвратяване на социални стереотипи, които съществуват и днес.
Водещ: Чудесно. Какви са?
Цецка Цачева: Например мястото на жената, например в семейството.
Водещ: Ами да кажем жена. Защо го наричеме трети пол?
Цецка Цачева: Защото оригиналът е на английски, преводът е направен от Съвета на Европа
Водещ: Ние имаме превод и тук.
Цецка Цачева: Не, нямаме. Преводът е направен от Съвета на езиците на всичките държави. Искам да кажа ясно, че всичките 28 членки на Ес са подписали Конвенцията. От тях 17 са ратифицирали, а другите са в процедура. Работи се по този въпрос. П време на изслушването във вчерашния ден имах сериозно поставени въпроси. Това е основен въпрос и на Комисията, и на целия Съюз като цяло. Защото чл.2, който говори за върховенството на правото, за правата и свободите това е първият толкова мащабен документ, който говори за защита на жени и на млади момичета.
Водещ:  Но пол е определен като джендър. Основан на джендър, а не на пола.
Цецка Цачева: В правото, за да се извлече точното послание на едно понятие, не точния превод, а да се търси смисъла и тълкуването в контекста трябва да се търси и във всички останали документи. Притесненията са неоснователни.
Водещ: Защо
Цецка Цачева:Ще имаме възможност в Парламента  на дебат.
Водещ: Добре. Вие за тази Конвенция ли сте?
Цецка Цачева: Да, за съм.
Водещ:  Добре де. Не ви ли притеснява, че ако един мъж, смята че е жена по тая конвенция той попада в това определение джендър. Нали така?
Цецка Цачева: Аз не мога да разбера защо, не искам да ви засегна. Но мисля, че много примивно се дават  примерите. Питаха ме народни представители от Парламента , ще изменяме ли Конституцията , ще изменяме ли легалната дефиниця за това що е брак. Не няма да се случат тези неща. Пак повтарям държави, които вече са ратифицирали, са на ясно. А и всички, които сме работили по този документ от 2014г.
Водещ: Аз вярвам, че всичко в частта с насилието е перфектно. Но защо трябва да въвеждаме това понятие?
Цецка Цачева : Това е съдържанието.
Водещ: Има и друго. Този член 3.
Цецка Цачева : Член 3, дава легалните дефиниции, след което се казва, че тази дефиниция е само за нуждите на тази Конвенция.
Водещ: След което се казва, че трябва мъже и момчета да бъдат възпитавани в този дух.
Цецка Цачева: Това категорично не е вярно.
Водещ: Член. 8
Цецка Цачева: Първо Конвенцията не ни задължава. Това има за цел от ранна възраст момченцата и момиченцата от ранна възраст да знаят, че те са равнопоставени. Че в едно семейство на момечнцето не може да се гледа като на втора ръка човек. Това е смисълът.
Водещ: Защо не казва, че момчета и момичета се възпитават, а казваме, че е основано на този прослувут джендър?
Цецка Цачева : Това, което е обмислено при приемането, при дебатите, които вървят. Конвенцията е подписана от Европейския съюз  на 13.06.2017г. В момента предстои окончателното й приемане. Изключително полезно е да се запознаем с обяснителния доклад. Не случайно е приет толкова голям документ.
Водещ:  Той няма да бъде закон , ще бъде Конвенция.
Цецка Цачева : Винаги когато се тълкува една норма се търси авторското тълкуване, а не свободна интерпретация.
Водещ: Като прилагате тази Конвенция няма ли да промените Наказателен кодекс и други закони ?
Цецка Цачева : В някои закони  ще има промени. За това сме внесли законопроекта с резерви. Но всеки законопроект ще има предварителна оценка, ще има широк дебат.
Водещ: Да ме викнете на тоя дебат. 
Цецка Цачева : Първи сте ми в списъка.
Водещ: Много ми е важно.
Цецка Цачева : Очаквам от вас да изнесете основния доклад.
Водещ: Добре, благодаря ви. 
http://www.crossdisplay.bg/crossdisplay.php?mil=VgpXDk5BDlQMEhFFBhYIBUcKQlsHDxJQDQFbEQpGX1INEgVGQVtXDlMSX0VZXFtDUQMAUAYACVMbAhEJBA9HBlZEDVAXCUdYBQpGAFNVQ1oY

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ