Интервюта
Министър Цецка Цачева в „Здравей, България” по Нова телевизия
16.03.2018
Водещ: В „Здравей, България“ добро утро на правосъдния министър госпожа Цецка Цачева. Казах й секунда преди да започне разговора, че виждам лавина от реакции. Много рядко обаче виждам съвпад между политически на опозицията и експертни мнения, които съвпадат. В случая са обединени срещу едни текстове, изработени от вашето министерство, които са обект не само на критика, което е обичайно, но и ужасни страхове, заради които има изказвания, които звучат така: „Днешните управляващи влизат в открита война с пазарната икономика, правата на собственост и договаряне със законността и свободата изобщо. Авторитарна репресия в действия. Превърни всички в нарушители и си избирай кого да мачкаш. Кеф ти за прекършване на несъгласните, кеф ти за поддържане на страха, кеф ти за рекет и принуда“. Това е политическа реакция от Христо Иванов. Проф. Пламен Панайотов четох, който е уважаван, един от изтъкнатите юристи, той учи, обучава бъдещите в Софийския университет, има и политически опит, той също е изумен, че това е един каучуков закон, който дава възможност безброй много хора да бъдат нарушители, включително и за нарушаване на трудовата дисциплина, например, и да бъдат преследвани от закона. Въпросът ми е, започнахте ли се с тези становища и сигурни ли сте, че наистина всеки втори българин, ако е длъжник, няма да бъде третиран като престъпник?
Цецка Цачева: Що се отнася до първия коментар по отношение на мнението на господин Христо Иванов, той както вие правилно започнахте, явно се е позиционирал като опозиция. На него бих казала внимателно да прочете законопроекта, още повече като държи сметка за причините, поради който той е предложен. А това е в изпълнение на анализа, извършен от международни прокурори за функционалността и организацията на българската прокуратура. Там изрично по този доклад, по който по Механизма за сътрудничество и оценка ни отчитат напредъка на България и ние се стремим до края на годината да изпълним всички препоръки е казано много ясно. Ще си позволя да го цитирам точно, защото това са основни текстове в Наказателния кодекс и винаги, когато се подхожда към тяхно изменение, трябва да се работи много внимателно и прецизно и винаги е нормално да се чуят различни позиции и мнения. Какво ни казват в този доклад? На първо място, чл. 282 от Наказателния кодекс /НК/ трябва да се преразгледа. Тъй като нарушението или злоупотребата със служебно положение не се прилага за длъжностни лица в търговски дружества, кооперации и други подобни. Корупционните престъпления следва да се прилагат за длъжностните лица в частния сектор, например банките, по същия начин както за длъжностните лица в публичния сектор и държавните институции. Има голям смисъл в приемането…
Водещ: Аз не се съмнявам в препоръките, а в начина, по който са изпълнени е въпросът?
Цецка Цачева: …на разпоредби, които инкриминират самото извършване на престъпното деяние без да е необходимо да се доказва каквато и да е действителна или потенциална вреда, причинена от нарушаване на разпоредбите за възлагане на естествени поръчки.
Водещ: Хайде да го обясним на хората, за да го разберат.
Цецка Цачева: Казано в отговор на притесненията на и експерти, и политици, и учени, и на обикновените граждани, категорично не е вярно, че всяко неизпълнение на договор, произтичащ от граждански оборот, от пазарните взаимоотношения, ще бъде предмет на предложените реакции. Става дума само за две…
Водещ: Висшият адвокатски съвет разбира ли от право?
Цецка Цачева: …естествено, че разбира от право. Но става дума за кумулативно изпълнение едновременно на две условия – пряк умисъл и на второ място, значителни вреди, които произтичат от това умишлено деяние с пряко умисъл.
Водещ: Да опитаме с някакви примери или с конкретика, за да бъде наистина разбираемо и за широката публика, защото становището на Висшия адвокатски съвет, те са абсолютно категорични и казват, че има опасност да се стигне до произвол, да се криминализират граждански отношения. На практика всеки, който дължи нещо по договор, да бъде третиран като престъпник и сега вече цитат в становището им какво пише: „Ако нормата бъде приета, то всяко забавено плащане по търговска сделка, което е причинило вреда на контрагента, например защото той не може да изпълни свое парично задължение към трето лице и дължи лихви на неустойки, ще бъде третирано като престъпление“.
Цецка Цачева: Тук няма пряк умисъл.
Водещ: „Според данни за нивата на фирмена задлъжнялост всеки втори български гражданин ще бъде обект на наказателно преследване“. Проф. Пламен Панайотов, освен с много юридически аргументи, шефът на Катедрата по наказателно-правни науки дава следният пример –накрая, ако един благодарен клиент даде бутилка уиски на частна фирма, ще имаме преследване от страна на прокуратурата и тя произволно ще може да си избира дали да те преследва или не, казва той.
Цецка Цачева: Не, няма такава опасност. Сега, по отношение на становището на Висшия адвокатски съвет, с което съм запозната, държа да обявя, че в изработването на тези текстове широко участие са взели представители на всички институции, които имат отношение към правоприлагането и към действието на този текст. Като се започне и от Адвокатурата, Висшия съдебен съвет, ВКС, прокуратура, неправителствени организации. Това е колективно подготвен текст. Това не е експертен текст на служители в министерството, които са го направили.
Водещ: Променяем ли е, ако гласовете са много наострени? Защото излиза, че ако извърша трудово нарушение…
Цецка Цачева: Сега, винаги редакцията може да бъде по-прецизна. Редакцията във всеки един случай може да бъде по-прецизна. За мен обаче от това, което…
Водещ: Вярно ли е, че за трудови правила, ако се наруши като настъпят…
Цецка Цачева: …не, категорично не. В това, което на мен ми прави впечатление, в хода на изработването на едни текстове, които са публични, на дългите съгласувателни процедури, на междуведомствено обсъждане, на приемане от правителството, на внасяне в парламента, като че ли всички тези аргументи, които излизат впоследствие, се заострят или засилват тогава, когато дебатът започне в парламента. Да, на първо четене законопроектът е приет, известено ми е, че има съпротива, има реакция срещу тези текстове, но няма пречка в Народното събрание, в Правната комисия, отново да се преценят тези становища, които са получили и там и тогава…
Водещ: Крачка назад е възможна, така ли?
Цецка Цачева: Не, не казвам крачка назад, но винаги би могло да се предложи по-прецизно редактиране на конкретните текстове.
Водещ: Вярно ли е, че нарушения, включително и такива на трудовата дисциплина, да речем сега превишим времето за разговор, забавя пускането на рекламите, настъпят вредни последици за трето, четвърто, пето лице, и изведнъж прокуратурата може да реши, не да ме санкционира, да ме преследва?
Цецка Цачева: Вижте, примери, които са извадени, макар и в контекста, в конкретния случай категорично не, просто създават страхове и за съжаление от подобни примери, които не се вписват изцяло в контекста на материята и по начина, по който е уредена, действително в обществото се създава едно усещане, че се прави посегателство с тези сложни квалификации, тежки, които вие дадохте като пример.
Водещ: Защото го казват хора, които са, пак казвам, изтъкнати в областта, в която работят, а това е правото. Да не стане без да искате, това е някакъв юридически или правен „новичок“ по отношение на демокрацията в България, да не стане така?
Цецка Цачева: Не. Нямаме механизмите, нямаме опита във всякакви действия, квалифицирани като „новичок“.
Водещ: Смятате че текстът е добър, справедлив, няма да проведе до произвол и репресия на основни граждански права?
Цецка Цачева: Това е текст, изработен от експерти, представляващи различните институции, които имат отношение към правоприлагането и преследването на този вид престъпления. Дали редакцията е най-удачна, нека и законодателите, Правна комисия.
Водещ: Готови сте да се прецизира?
Цецка Цачева: Ние сме готови да участваме, но да се държи сметка на мнение, защото неведнъж по няколко законопроекта, ням как тук да не споделя и Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и противодействие на насилието над жени и домашното насилие, тишина в междуведомственото обсъждане, тишина при подписването на конвенцията, работи се в групи, които да продължат промените в законодателството. И едва, когато влезе в Народното събрание, като че ли тогава се сещаме, че трябва тези актове да бъдат прочетени.
Водещ: Добре. Този казус в НК, колкото и да е специфичен, подозирам че дискусия дори на този етап след първо четене, не е излишна, за да не чета – „страхове, край с демократичната държава, дойде репресивният модел“.
Цецка Цачева: Тя задължителна. Несъстоятелни са тези страхове. Неоправдани. Отговорността ще бъде на тези впоследствие, които в смисъл, че моралната отговорност ще понесат за страховете, които будят в гражданите в този смисъл.
Водещ: Сега към една тема, която всеки също си мисли, че разбира. Даже там съвсем – неизбежната отбрана, ситуацията със стрелбата от страна на пловдивски лекар по един човек, който крадеше, с много богато досие, с 9 присъди, иначе млад като години. Стрелбата постави въпроса трябва ли в дома ти да влязат, за да заплашат теб, детето ти, жена ти, там ситуацията беше по-различна накрая се оказа. Разпоредбите ли са лоши, приложението им е лошо? Ако ти крадат от двора, кога имаш право да слезеш долу и да се защитаваш, имаш ли право да стреляш веднага или трябва да те нападнат с нещо реципрочно? Кажете, вие започнахте, показахте готовност да променяте текстове? Видях конкретни предложения от страна на Красимир Каракачанов, например, който каза че, след малко ще ги цитирам точно, да нямаме само влизане с взлом, например, ако някой се промъкне с отвертка и влезе безшумно до леглото ти и започне да краде, да можеш да се защитиш също. Бихте ли променили, например, това – влизане в дома ти не с взлом? Има такива случаи, този е влизал така – през комарник, през прозорец.
Цецка Цачева: За мен не е добра практика от конкретен повод да се бърза с промяна в правни институти, които са много сложни, които са стояли на вниманието и на законодателна институция, и на правоприлагащите органи в годините назад. Действително конкретният пример, който дадохте, отново събуди вълнение в гражданското общество, държавата е длъжна да реагира. Но само с промяна в действащи закони, аз не мисля че бихме постигнали голямата цел домът, сигурността, животът и имуществото на гражданите да бъдат надеждно защитени. Защото едно дело, един процес е следствие от едно нападение, което е допуснато да бъде осъществено. И в този смисъл преди промяната в нормативната уредба се взимат мерки срещу така наречената битова престъпност, посегателства в домовете, така че случаят е комплексен. Но конкретно по…
Водещ: Комплексен, но понякога влизат у вас.
Цецка Цачева: …конкретно по поставените въпроси. В отговор на ангажимента на държавата е създадена работна група към Министерство на правосъдието. Коректно трябва да информирам обществеността, че поканените да се включат в работната група представители на Висшия съдебен съвет, на Главна прокуратура, на Български адвокати за правата на човека, на неправителствени организации, които имат отношение към тези текстове, отказаха с мотив и аргументи, че институтът е достатъчно добре регламентиран, позовавайки се на конституционно решение от 1997 г., на трайна съдебна практика с тълкувателни решения.
Водещ: Т.е. всички тези поканени са на мнение, че законът е добър и дава достатъчни права на хората за защита?
Цецка Цачева: Така са изразили своята позиция до момента. Към този момент представители са изпратили от Върховния касационен съд и от Висшия адвокатски съвет.
Водещ: Вие какво мислите? Ето, това мисли Каракачанов. Той също е политик като вас, обаче дава мнение.
Цецка Цачева: Сега, аз не бих искала да коментирам конкретните предложения на господин Каракачанов, защото аз своето мнение съм го изложила и на Министерски съвет. Аз мисля, че в една такава ситуация, представете си тъмно, влизат в дома ти, човек спи, стресът, психологическото състояние, в което ти се намираш, много трудно всеки един от нас, дори и юрист да е, може да съобрази казуистично посочени хипотези - дали са двама или са трима, дали е с взлом или не. Това са неща, които много трудно се преценяват в момента. Опасността тук да се стигне до тези тревоги, които коментирахме с вас в първата тема, да се получи несъответен отговор на определено насилие, е много голяма. И заради това аз споделям консерватизмът, който в момента магистратите…
Водещ: По втората тема се съобразявате с опасностите, по първата сте ги приели на първо четене. Да не ги сравняваме двете теми, защото вие го направихте.
Цецка Цачева: Аз го направих, защото изхождам как в един случай се дава превес на едната страна на проблема, а в другия случай точно обратното. Сега, без значение какво е моето мнение, нека тази група да се събере. Тя започва в понеделник своята работа. Нека да се изследват и практиката през последните години, да се чуе мнение.
Водещ: Тогава ще дадете окончателно мнение.
Цецка Цачева: Няма да го дам аз. Ще го даде работната група от експерти и специалисти, които ако решат, ще предложат съответни текстове.
Водещ: Влизали ли са в дома ви? Вече ви питам рязко като гражданин.
Цецка Цачева: Влизаха в дома на моята сестра с две малки деца. Картината след това беше умопомрачителна.
Водещ: Те бяха ли в дома си или говорите?
Цецка Цачева: Не, те не бяха в дома си.
Водещ: И сте били в ужас какво би било, ако са там, и в един момент влязат такива хора в дома на ваш близък?
Цецка Цачева: Естествено, че в психологически план никой, и обществото като цяло, държавата, не може да остави без коментар подобни деяния. Но нека да не бързаме, как да се изразя, кампанийно, при конкретен случай да преработваме законите.
Водещ: Стадионът и площадът да реши набързо. Съвсем кратък коментар, моля ви, дали имате за протеста на надзирателите? Той не спира, не стихва. Сега сме получили на редакционната поща, нямах време да го изчета,още едно становище. Продължават протестите и в следващи седмици. Видях даже и коментари, че едва ли не ситуацията излиза извън контрол, изпуска се от контрол. И то в медии, които подкрепят управлението. Обаче специално в частта за затворите някаква такава критичност към вас прочетох. Какво става?
Цецка Цачева: Действително протестните действия от страна на синдикатите на Главна дирекция „Охрана“, Главна дирекция „Изпълнение на наказания“ са в ход. Но успоредно с това продължава и диалогът с министерството.
Водещ: Вие дори излязохте и с лицето си пред тях, обаче това не реши проблема.
Цецка Цачева: Да, разбира се, и никога не съм се крила. Този диалог го водим от септември месец миналата година. Не са удовлетворени от резултатите представителите на синдикатите. Те искат няколко неща. На първо място, 20% увеличение на възнаграждението. На второ място, повишаване числеността на персонала, който е зает в изпълнение на задължения, които признавам са тежки, непривлекателен е трудът им. На трето място, изравняване на едни плащания за специфични условия на труд, такива каквито те са в МВР. Разбирате, че всеки един министър може да изплаща възнаграждения в рамките на сумата, която му е фиксирана в Закона за държавния бюджет.
Водещ: Кой ще ми даде пари е положението, това е финансовото министерство.
Цецка Цачева: Какво направихме в резултат на протестните искания от страна на синдикатите? С финансовия министър проведохме среща. Беше им предложено още към онези 5% от 1 януари, нови 6 милиона, които правят малко повече от 5%, така че от 1 януари да се счита близо 11% увеличение. Няма възможност за повече към този момент. Но искам да кажа, че във вторник тази седмица беше проведена среща. Отново бе заявено желанието за предоставяне на тази сума,която те отказаха. Има развитие. Във вчерашния ден съм получила писмо. Диалогът ни с тях продължава, но във всеки един момент става дума за пари. Онова, което е възможност в организационен план при преструктуриране да се направи, сме го направили. Аз казах и на народни представители по повод на въпроси в пленарна зала. Ако някой би могъл да ми предложи на мен като министър алгоритъм как в рамките на средствата, с които разполагам, да постигна 20% увеличение, ще го направя.
Водещ: Да. Кой ще ви даде пари? Ако е за 20%, ако има, ще ги дадете. Засега 11% е офертата. Обобщавам го грубо. Много благодаря. Не остана време за други въпроси, пак ще ви каним.
Цецка Цачева: Благодаря ви.
Водещ: Цецка Цачева ни беше на гости.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ