Интервюта
Министър Цецка Цачева в предаването „Преди всички” по БНР
11.04.2018
Водещ: Продължаваме един сюжет, който следим през последната седмица – с бягството на затвора на двама опасни рецидивисти. Вчера имаше протест пред Централния софийски затвор и съвещание при правосъдния министър. Ще коментираме спешните и дългосрочни мерки, които ще се предприемат, с правосъдния министър Цецка Цачева. Здравейте, госпожо Цачева.
Цецка Цачева: Добър ден.
Водещ: Преди това да кажем малко повече, тъй като се трупа очакване за малко повече институционална яснота около случая с българина Желяз Андреев. Знае ли правосъдното министерство нещо във връзка с това искане за екстрадиция, тоест каква възможност има вие да вземете отношение по случая на този етап?
Цецка Цачева: На този етап няма възможност за отношение и реакция от страна на Министерство на правосъдието. Ние сме информирани, копие от писмото е изпратено до Върховна главна прокуратура. Получено е и в Министерство на правосъдието. Но с оглед процедурите, съдът е този, който трябва да се произнесе, след което по силата на договора за екстрадиция, подписан между България и САЩ, в рамките на 60 дни за нас тогава ще възникне задължението да осъществим тази екстрадиция. На този етап конкретните факти по случая, би трябвало да са предоставени изцяло на прокуратурата и българският съд ще е този, който ще ги прецени за съответствието им и във връзка с договора за екстрадиция между България и САЩ.
Водещ: Каквото и да реши съда, вие просто привеждате в изпълнение това решение или имате право на някакъв критичен анализ, на някаква преценка дали съответства законодателството, наказанието по нашите и според договора?
Цецка Цачева: Това са съображения, които съдът трябва в мотивите на своето решение да изложи.
Водещ: Тоест нищо не може да бъде направено като…
Цецка Цачева: Аз мисля, че не трябва да предпоставяме нещата, а просто да изчакаме хода на процедурата такава каквато е разписана в нашето законодателство и когато имаме повече факти, тогава да коментираме. Мисля, че е в много ранна фаза този случай.
Водещ: Ние преди малко говорихме за очакванията на обществото и как често политиците трябва да съобразяват с тях, но така или иначе тук има един патриотичен елемент, хората смятат, че българската държава трябва да защити българския гражданин и че българското законодателство трябва да е по-тежко от американското.
Цецка Цачева: Безспорно това е така, но не трябва да се забравя, че върховенството на закона, върховенството на правото е основен принцип и ценност в ЕС, е принцип и ценност и в България. Така че винаги трябва да се държи сметка за върховенството на закона, като се съобразят морални причини, но всичко това трябва да бъде предпоставено в компетентността на органите, така както те се произнасят по силата на закона.
Водещ: Дано съдът може да вземе това решение, отчитайки всички тези особености, които обичайно съпътстват такива казуси. Това ме препраща към темата, за която си говорихме, давате ли си сметка, че акцента на вашия мандат ще бъде не съдебната реформа, а реформата в системата за изтърпяване на наказанията, защото изглежда, че това се оказа горещ, подценяван с години проблем.
Цецка Цачева: Аз мисля, че, не мисля, убедена съм и съм сигурна, че те са в едно цяло.
Водещ: Така е. Справедливостта идва през…
Цецка Цачева: Тъй като в актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, включва и пенитенциарната система – системата за изпълнение на наказанията, която е част от съдебната система. В широкия смисъл на думата съдебната власт е правораздаването, прокуратурата, магистратите, които са под контрола на ВСС. Но действително оказа се, че в тази част от актуализираната стратегия, е необходимо да се извърши много работа. В години и с години натрупани проблеми. Тези проблеми не са само в недофинансирането на системата, каквото безспорно е факт, че трябва занапред да бъде изпреварващо осигурено, но и по линия на редица организационни дейности, които като че ли от това, което чувам и наблюдавам, не са по най-добрия начин решени към този момент.
Водещ: Вие не бяхте ли изненадана да чуете колко много бивши шефове на затвори, правосъдни министри и надзиратели знаят какво се случва в затворите, знаят какъв е механизма, по който забранени вещи стигат там, защо всички тези хора, които са знаели това през тези години, не са се опитали да го променят?
Цецка Цачева: Това не е новина от последните дни за мен, защото от самото начало, в рамките началото на мандата миналата година, запознавайки се със системата до мен е стигала информация, а тя е и публична, че вещи, които са извън списъка за разрешени вещи, все още за съжаление могат да бъдат внесени и намерени у лишени от свобода. Правени са…
Водещ: Само кораб не можело да бъде вкаран в затвора, казват надзирателите.
Цецка Цачева: Аз не бих могла да поясня точно какво не може. Това, което е факт до момента, е безспорно. Но къде са проблемите? Във вчерашното национално съвещание, с участието на ръководството на ГДИН, на всички началници на затвори, проведохме един дълъг, но изключително откровен разговор, където предварително ги помолих – констатациите да бъдат по-малко, защото те са ми известни, какво е състоянието в системата. По-скоро очаквах от тях и получих препоръки в спешен порядък за необходимите мерки и действия, които трябва да се вземат. Разделихме нещата в три плоскости  - на първо място финансирането, което ни е осигурено от държавния бюджет. Само през 2017 година, януари месец – 10 милиона, 2018 година, януари месец – 5-процентно увеличение, от март месец, след срещата с премиера господин Борисов, нови 15 милиона за възнаграждение, което е справедливо, за да се опитаме да изравним възнагражденията, основното възнаграждение на състава в двете дирекции, тук говоря и за главна дирекция „Охрана”, защото нещата не са по-различни от ГДИН, за да можем, повтарям, да изравним с това, което се получава в системата на МВР. Но в спешен порядък, изпълнявайки мерките, което сами си наложихме за осигуряване по-добра организация а охраната в затворите, трябва да се преосмисли техническата възможност. Много важни са надзорно-техническите средства, с които да разполага състава, човешката сила, за да може да противодейства на лишени от свобода, за които не само психолозите казват какъв е профила, след като тези хора са там.
Водещ: Доколкото ги има психолозите.
Цецка Цачева: Това е друг много голям проблем – за кадровата обезпеченост на ГДИН и на съответните й териториални поделения. Трудът е непривлекателен, защото се работи с такива лица, но пък отговорност и задължение на държавата е тези лица, за времето им на изолация от обществото, с тях да се извършват такива дейности, които да позволят тяхната ресоциализация след това, връщането им в обществото. Защото колкото и да е дълго по размер едно наказание…
Водещ: То свършва и ти трябва да се върнеш в живота.
Цецка Цачева: …в един момент то приключва и лицето отново би трябвало да се интегрира в обществото ни. Тук отново отговорността на държавата и поглед и към психолози, социалните работници, които също изнасят една нелека задача. Но истината е, че наплив от желаещи за постъпване на работа там няма – има и в момента 245 свободни места, голяма част от тях са обявени на конкурси, на различен етап от процедурата. Текучеството е много голямо, също проблем, който констатирахме. Така че тези неща, които могат и зависят само в организационен план от ръководството на министерството, до края на месеца две работни групи, първата, която под ръководството на зам.-министър Проданов, проф. Проданов е ресорния министър, да се още веднъж актуализира щатното разписание, защото такава актуализация ние правихме и декември месец миналата година. Да се огледа още веднъж има ли вътрешни скрити резерви в системата, тоест длъжности, които не са толкова натоварени, ако от тях може да се съкрати бройка, за да се пренасочи към места, където...
Водещ: Е то останаха ли такива? Вчера се оплакаха от затворите, че всъщност надзирателите вече са натоварени и с писарска работа заради онова 10-процентно съкращение на администрацията, което отне главите точно на тези хора.
Цецка Цачева: Вярно е, че 460 човека са били съкратени, което, това е 10-процентното съкращение и в другата дирекция, там обективно малко по-малко като процент е размера на съкратените служители. Така или иначе това в момента влияе върху начина, по който най-вече и съотношението между брой служители от надзорно-охранителния състав, в това число социални работници, спрямо общия брой на лицата лишени от свобода, които са в тези места.
Водещ: Много важен въпрос, който беше поставен вчера и вие като правосъден министър и бивш председател на парламента трябва да можем да му намерим отговор. Може ли да се окаже, че европейските стандарти, които гарантират права на лишените от свобода, са проблем и трябва да се откажем от тях в името на оплакването на надзирателите, че се чувстват демотивирани, подценени, неоценени?
Цецка Цачева: Не. Аз мисля, че промените в Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, които бяха продиктувани от едно пилотно решение /…/ по повод големия брой осъдителни решения спрямо България от Съда в Страсбург, бяха необходими, абсолютно задължителни да се извършат промени в този закон. Действително и в момента има работна група в Министерство на правосъдието по конкретни текстове в ЗИНЗС, за мен е много малко и кратко времето, за което действа този закон. Но още сега оценките от това, което държавата е предприела, са позитивни. В средата на месец март Комитета на министрите в Страсбург, този комитет за противодействие на изтезанията в затворите, даде висока оценка за работата, която България прави в тази посока. Самия факт, че намаляват делата в Европейския съд по правата на човека, което е целта на този законопроект, означава, че за мен, а и не само за мен, той е изпълнил основната си цел. Да, чуха се вчера гласове, че отделни текстове имат нужда от преосмисляне. Аз обаче съм категоричен противник на това при конкретна ситуация, при конкретен повод, под натиск да се започва пореден ремонт на пореден закон. Заради това предложих и се прие от съвещанието да извършим последваща оценка на въздействието. Нека компетентни специалисти да се произнесат, това беше смисъла на промяната в Закона за нормативните актове, която извършихме 2016 година, за да се осмислят тези текстове и да се види има ли нужда от някаква нова актуализация. Но не бива с лека ръка да се отхвърля онова, което като резултат от действието на този закон имаме и то е позитивно.
Водещ: Да погледнем нещата краткосрочно и дългосрочно. Простичко казано, до края на тази година амбицията ви е да се запълнят тези свободни щатни бройки и очевидно да се реши как ще се разпределят тези пари, които бяха дадени за възнаграждения. Изобщо можем ли да мислим през 2018-та за закупуване на нова техника, за започване на някакви по-съществени ремонти, или всичкото това ще чака господин Горанов? Между другото, не знам дали сте го чувала, аз чух от един бивш зам.-правосъден министър, който бил казал, че господин Горанов, каза, че господин Горанов не бил обичал да дава пари за затворите, защото смятал, че това е място, където трябва да се изтърпяват наказанията, тоест изтезанията. В този смисъл, загубена кауза ли е да се искат пари за затвори?
Цецка Цачева: Не, категорично. Първо, категорично недопустимо е вече да говорим за изтезания, говорим за изтърпяване на наказание.
Водещ: И за превъзпитание също така, което е най-важното.
Цецка Цачева: За превъзпитание, за ресоциализация, което е отговорност на държавите. Второ, не съм съгласна, че министър Горанов има, по никакъв повод не съм усетила по-специално отношение към тази система и това не би могло и да бъде. Обратното, аз съм срещала разбиране, защото това, което не толкова се знае, но въпреки че е било коментирано в публичното пространство – в резултат на междуведомственото гласуване, проекта за бюджета за правосъдието, в частност двете дирекции – ГД „Охрана” и ГДИН, нашите бележки от министерството в една част бяха уважени. И в резултат на междуведомственото обсъждане, преди внасянето на законопроекта за държавния бюджет в Министерски съвет, на нас ни бе предоставена една сума, която я нямахме получена от финансите, щеше да има неравнопоставеност между служителите в двете дирекции. Така че с благодарност към финансовия министър, с благодарност към премиера, който действително се вслуша, той е наясно с условията на труд в тези места, но нека не отричаме и не забравяме усилията през последните няколко години. От 2015 година се работи системно по проблемите на пенитенциарната система, защото се връщам от там, откъдето започнахме, те са част от актуализираната стратегия. В изпълнение на мерките и пътната карта по тази стратегия, държавата е осигурила чрез ОП „Добро управление” близо 2 милиона средства за изготвяне на първо място на стратегия. В момента ние нямаме основен документ, извън законите, които прилагаме, нямаме визията за следващите няколко години как трябва да изглежда тази система. На второ място, част от този проект е проведената обществена поръчка, подписания договор за техническите средства, гривните, които …
Водещ: Гривните са вече исторически и ги чакаме от години.
Цецка Цачева: Не знам, по-скоро знам от колко години, но в рамките на второто полугодие на миналата година, когато се запознах с проблемите в системата, в изключително бърз порядък се проведе процедурата – въпреки обжалването, постановено решение, подписан договор. Така че това са двата момента, които по линия на изпълнение на пътната карта на този проект и осигурените средства.
Водещ: Пет минути имаме да кажем за голямата инвестиция, защото изглежда, че всички искат в затвора да има много наказани, но никой не иска обществото да плаща за това удоволствие. То е скъпо удоволствие, нали така, но непопулярно?
Цецка Цачева: Не бих казала, че е удоволствие, това е задължение на държавата. Така или иначе други два източника за финансиране се ползват, всъщност аз говорех за ОП „Добро управление” и норвежкия механизъм, по който е направено немалко и до момента – Дебелт е добрия пример в тази посока. Лятото се очаква подписване на договора. Това, което до момента е извършено като подготвителна работа от страна на Министерството на правосъдието  е факт – със съдействието на областния управител на София, в много спешен порядък бе актуализирана картографията на терена, скици, актове  за държавна собственост. Ние сме готови с оглед на подписването на договора, да започнем проектиране. Разбира се, това няма да стане, едно строителство на такъв обект не се извършва за месец-два, но за да се случи, трябва да започнем.
Водещ: А кога ще започне да се планира купуването на новата техника, за която говорихте вчера. Възможно ли е още от тази година или ще трябва да се чакат инвестиции в следващия бюджет?
Цецка Цачева: Втора работна група, също със срок до края на месец април, трябва да предложи технически средства, които да бъдат в помощ на надзорно-охранителния състав, на социалните работници, изобщо на служителите в затворите. Не означава, че няма и към момента такива съоръжения, но нека специалистите да преценят – говоря конкретно за заглушителите каквито спешно са приложени в затвора в Белене, но той е ситуиран, географски и архитектурно, не в населеното място. Оказало се е, още в началото на миналата година, преди да поема ръководството на министерството, че е неприложим този способ и конкретните тези устройства за София, тъй като затвора е в централна градска част.
Водещ: Тоест работната група…
Цецка Цачева: Но нека тя да прецизира какви са техническите допустими и възможни средства. Да видим с какви средства разполагаме, защото имаме 4.5 милиона за капитални разходи, в момента се извършват ремонтни дейности, преустройват се арести, помещения за арести в рамките на затвори. Извършва се немалка дейност. Но просто периода е такъв, че заложеното сега се реализира и затова усилията трябва да бъдат много по-тежки.
Водещ: Но затворниците както се казва, не подбират момента. Наистина ли утре ще научим цялата истина за това как се стигна до това скандално бягство?
Цецка Цачева: Надявам се. Утре е срока, в който трябва да приключи работата на комисията.
Водещ:  Смятате ли, че нещо повече над нивата, които бяха освободени, трябва да носи отговорност за случилото се?
Цецка Цачева: Това ще стане ясно. Не бих казала на нива над, на ниво под. Просто трябва да имаме обективната картина, за да знаем какво точно се е случило този ден.
Водещ: Опасявате ли се, че ако всичко свърши до наказание на надзиратели, може да имаме отново протести?
Цецка Цачева: Аз разделям през тези дни двете теми – конкретния случай на бягството, където трябва да се действа съобразно правилата и закона. Ако се докаже вина, ако се окаже нарушение на трудова дисциплина, там отговорността трябва да бъде носена както се полага. Но не бива този инцидент да се смесва с другия въпрос, въпреки че те са свързани, има връзка между тях, с един диалог със синдикатите, които върви от есента на миналата година, с опитите на политическото ръководство на министерството и ГДИН, чрез собствени средства и сили, това, което държавата ни е отпуснала в рамките на бюджета, да реорганизираме системата, така че да имаме по-добър контрол върху процесите, което се случват и разбира се, възможно до минимум да бъде сведена възможността, повтарям се, за такива бягства.
Водещ: Някой да излиза от Централния затвор през централния вход. Правосъдния министър Цецка Цачева.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ