Интервюта
Министърът на правосъдието Цецка Цачева в "Седмицата" на Дарик радио
10.11.2018
Водещ: Министърът на Правосъдието Цецка Цачева, в студиото на „Седмицата” на Дарик радио. Добро утро, г-жо Цачева.
Цецка Цачева: Добър ден.
Водещ: Сигурно чухте „Златните пирони”. Много хора ме питат: Ама, кой ги пише тези глупости по Законите? Как става това?
Цецка Цачева: Самата аз съм намирала из текстовете подобни, макар и не отличени с нарочни „пирони” редакции. Едно от обясненията за мен е, че много често сложността и трудността идва при транспонирането на европейски актове, актове на Европейския съюз, на Съвета на Европа. регламентите се прилагат пряко. Но по отношение на директивите, в европейското Законодателство изобилства с легални дефиниции, което понякога създава напрежение и неразбиране в българската правна система, системата на обективното право.
Водещ: Примерно, тази дефиниция за пътуващ, то няма здрав разум в това, да напишеш, че пътуващ е някой, който има желание да пътува.
Цецка Цачева: Признавам си, че в анонса Ви сега се запознах с тази дефиниция и се замислих, тогава, когато си купя самолетен билет, сама си резервирам хотел, посещавам някъде…
Водещ: Нямате договор за туристическа услуга.
Цецка Цачева: …дали има качеството на пътуващ? Вероятно, с оглед на дефиницията…
Водещ: По тази дефиниция, Вие никъде не сте ходила, значи?
Цецка Цачева: Не, не бих могла да коментирам, защото не я познавам тази дефиниция. Но, така поднесена, наистина звучи, най-малкото странно.
Водещ: Вие самата, първо, много командировки сте ходила. Там не е имало договор за туристически пакет.
Цецка Цачева: Не, аз не говоря за командировките.
Водещ: Да, а лично, как предпочитате…
Цецка Цачева: Аз говоря, тогава когато лично съм пътувала съм самолет, хотел…
Водещ: Сама си вземате самолет… Ама, Вие никъде не сте ходила, по тази дефиниция, Вие не сте пътуващ?
Цецка Цачева: Сега, не знам какъв е предметът на регулация на конкретния нормативен акт и дали той обхваща всички случаи на пътуване. Така, че не бих искала да коментирам нещо, за което не съм (…) в темата.
Водещ: Да, интересна работа. Добре, как може да няма здрав разум, примерно този закон? Той е бил първо изготвен от някакви експерти. Направили са грешка, лошо са превели нещо от директивата. След това, това нещо отива в съгласувателни процедури, в рамките на изпълнителната власт. Вашето министерство дава също… това не е от времето, когато Вие сте била министър, но това дава също становище.
Цецка Цачева: Да, така е.
Водещ: След това, същият този закон се приема, цял министерски съвет, всички министри…нямат време, никой не чете.
Цецка Цачева: Не, тук не бих се съгласила с Вас, че не се четат актовете…
Водещ: След това, отива в народното събрание, на две четения. И най-сетне…
Цецка Цачева: Пак казвам…
Водещ: Ама, то, ако някой го беше прочел…
Цецка Цачева: …без да познавам в детайли конкретния случай, моето обяснение на нещата, при всички случаи на дълги пунктуални дефиниции, има едно такова презастраховане, което идва по повод на легална дефиниция от конкретен европейски акт. С което не искам да кажа, че ние нямаме възможност, с оглед на нашите езикови правила, култура…
Водещ: Да си ги оправяме.
Цецка Цачева: …списване на нормотворческия процес…
Водещ: Най-интересното е, накрая 240 депутати, някой им го е прочел това от трибуната, хайде да не са били всичките в залата, прочитат им го и пак никой не обръща внимание на очевидна… то е смешка.
Цецка Цачева: Тук трябва да се чуе и другата страна, на вносителите, които вероятно ще защитят позицията си.
Водещ: Не, те казаха, че ще го поправят.
Цецка Цачева: Но тази тема не я следя и не бих могла да Ви бъда полезна.
Водещ: По темите, които обаче следите… впрочем, като вървим по актуални, имате ли някакъв коментар на оправдателните Присъди по „Октопод”, от вчера, които бяха първа новина на всички медии, защото това е голяма история, която се точи от много години. Беше един от ударите на първото правителство на Бойко Борисов, разкриването на „Октопода”. И изведнъж сега, Съдът казва: „Октопод” няма.
Цецка Цачева: Това, което прави впечатление е продължителността на процеса. Не познавам в детайли, кое е наложило…
Водещ: 9 години след акцията.
Цецка Цачева: …толкова продължителен процес. Но, като юристи, ние сме научени, с Вас, съдебното решение да се изпълнява и да не се коментира. Това е решение на първа инстанция. Не знам, дали ще бъде протестирано? Така че, съдебен акт. Съдът е този, който, с оглед на доказателствата в производството е изградил вътрешното си убеждение и е постановил съответния акт.
Водещ: Агенцията по вписванията и бонусите, също тема от вчера. 700 000, написа сега, а после от агенцията уточниха – 590 000, като допълнително материално стимулиране, за 635 служители, общо. Бонусите са от 700 до 3 000 лв., но се отнасят за периода, в който Търговският регистър в Агенцията по вписванията не работеше. Обяснението, което всъщност давате е, че вътре има и други регистри, че невиновни хора са работили извънредно за да оправят бакиите, забъркани от виновните. А, изобщо, защо е нужна тази система с този вид стимулиране, а не се направи обратното, хората да си знаят по-високата заплата? Защото тези 700 лв. се дават отделно, защото имат ниски заплати и за да се стимулирали да работят по-добре, на всеки три месеца им се добавят някакви пари. А защо не се обърнат нещата, да си имат високи заплати и който нещо не свърши, да му се отрязват парите, а не цялото общество сега да говори: Тези какви бонуси вземат.
Цецка Цачева: Във вчерашната нарочна пресконференция информирахме представителите на медиите, аз и изпълнителната директорка на Агенцията по вписвания, г-жа Козарева, че съгласно действащата наредба за възнаграждения на служителите в държавните администрации, която е в сила от 2012 г., е предвидена нормативно възможността във всички администрации, и тук искам веднага да заявя, че бонуси са раздадени се само в Агенцията по вписвания, това е нормативен акт, който се отнася за всички администрации, но е разбираем, защо агенцията е във фокуса на вниманието, с оглед безпрецедентния срив, който се случи това лято в Търговския регистър. Важно е да се знае и още едно число, че средномесечната сума на възнагражденията за всичките тези служители в нея е над 815 хил. лв., което означава, че общо раздадените бонуси са в размер на по-малко, с около 200 хил., от сумите, които са една…
Водещ: От това, простичко казано, излиза, че тези хора разчитат, заплатата им, парите, които получават, за да живеят, половината идват от заплатата, или хайде 60 процента от заплата, а другите 40 са бонуси?
Цецка Цачева: Това е нормативно предвидено и се регламентира с вътрешни правила на всяка една администрация, която разпределя подобни средства. Защо тази система считам, че е справедлива? Защото тя дава възможност на прекия административен ръководител, който има прекия поглед върху това, как отделен служител изпълнява своите задължения по длъжностна характеристика, да прецени. Това не са суми, които се раздават процентно поравно, по всичко. Но за конкретния случай, в агенцията действително сривът доведе до затруднения в цялостния стопански живот в страната. Неимоверни усилия по възстановяване пълната функционалност. Слава Богу, че това е факт, нямаме загубена информация, нямаме заведени Дела. Това е добре. Вярно е, че по време на кризата в Търговския регистър, останалите функционалности, другите три регистъра работеха. Всички служители…
Водещ: Това е Регистърът на Юридическите лица с нестопанска цел, той е отскоро там, това са фондациите и сдруженията…
Цецка Цачева: Не, той е заедно с Търговския регистър.
Водещ: … Имотният регистър, Регистърът БУЛСТАТ и Регистърът на имуществените отношения на съпрузите. Всъщност, Търговският регистър е заедно, да. Значи, трите други са Имотният, БУЛСТАТ и…
Цецка Цачева: По обяснението на г-жа Козарева, което аз намирам за оправдано, не е предвидила изплащане на такива бонуси на лица, които са били пряко отговорни и са имали отношение към функционалностите на Търговския регистър. Поради много въпроси, които във вчерашния ден получих от различни представители на медиите, след като информирах и министър-председателя, съм назначила проверка от Инспектората на министерството, със задача да проследи, дали има нарушение на наредбата и на вътрешните правила при определяне на бонусите. Тук е мястото да заявя, че министърът на Правосъдието няма отношение нито към определянето на кои лица, нито размера на тези бонуси. Аз ще науча едва от доклада на инспектората, ако те вътре цитират някакви числа.
Водещ: Вие ще научите, дали е законно. Ама, Вие го предположихте, че е законно. Стои въпросът с моралната страна.
Цецка Цачева: Това ще се каже от доклада на инспектората. Едно е да чуя твърденията на изпълнителния директор, че всичко е спазено по буквите и запетайките на Закона, друго е, да имам нарочния доклад на контролния орган, единственото възможно, което мога да направя.
Водещ: Въпросът, е че заплащането в администрацията е организирано по начин, по който на целия народ му изглежда, как чиновниците си раздават бонуси на три месеца. И това, очевидно, дразни цялото общество.
Цецка Цачева: Нек ада държим сметка, че възнагражденията в администрацията, особено с нарастването и на минималната работна заплата, остават ниски, за мнозинството от държавните служители.
Водещ: Точно за това става дума. Не трябва ли да се промени тази система, хората да получат по-високи възнаграждения и да бъдат наказвани, ако някой не си върши работата и да им ги вземат?
Цецка Цачева: Не би могло да бъде само през основната заплата. Това е, което исках да Ви кажа. Трябва да има и механизъм, който да стимулира онези служители, които изпълняват не само с пълнота, но проявяват и повече старание във функциите по длъжностната си характеристика. Това е смисълът, да има и оценъчен момент, от страна на прекия административен ръководител. Заявих, че… и още веднъж, категорично, пред Вас споделям, според доклада от проверката и заключенията в него, при установяване на пропуски или нарушения в актовете, нормативните, по които се получават тези бонуси, ще бъда безкомпромисна.
Водещ: Има ли риск от нови спирания на Търговския регистър, след като преди месец агенцията купуваше спешно дисково пространство? Те го купуваха, от обясненията стана ясно, понеже Прокуратурата е забранила да изтрият тези бекъпи, които са били правени, във връзка със спирането, за да се проследи, кой пък е виновен за спирането и така трябват нови дискови пространства.
Цецка Цачева: Правилно казахте, това беше конкретната причина, поради спешния характер на обществената поръчка за допълнителната памет, която трябваше да бъде закупена. Що се отнася до материалната обезпеченост на агенцията за нуждите на регистрите има предвидени средства в бюджета и за календарната 2018 г., има допълнително за цялото министерство предвидени 2, 5 млн. за бюджета за идната година, от които по-голямата част отново са за Агенцията по вписванията. Трябва да е ясно, и по време на кризата не веднъж се коментира, че голяма част от техниката, знаете колко бързо се сменят технологиите, излизат нови неща, е с повече от 5 г. продължителност на живота, което специалистите обясняват, че за тези системи е рисково. Заради това, полагаме максимални усилия да бъдат лицензирани продуктите. Сега имаме една обществена поръчка по Oracle, това е лицензантът, който издава лицензите за поддържане на системите в Агенцията по вписвания. Или, с една дума, всичко което е придвидимо и може да бъде предвидено като техническа осигуровка, като организационни мерки, така че да не се стигне до бъдещи такива кризи, е направено. Много ми се иска да заявяв пред Вас, че…
Водещ: Няма да спре регистърът, ама откъде да знаете, дали няма да стане нещо извънредно?
Цецка Цачева: …няма да спре регистърът, но работи се с техника.
Водещ: Добре де, а според Вас, беше ли обезпечена агенцията с нужната техника, дискови пространства, хора даже, да й се прехвърлят толкова много регистри? Да не би пък причината да е в това, че от тази година фондациите и сдруженията трябваше да се пререгистрират? Впрочем, сега е предвидено, че до следващата година, на практика всички фирми ще трябва да минат отново през агенцията, за да декларират, по Закона за мерките срещу изпирането на пари, на действителните си собственици…
Цецка Цачева: Аз Ви благодаря за този въпрос. Искам едно уточняващо…
Водещ: Отложихте особените залози…
Цецка Цачева: …изречение по повод на този закон. Да, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари, 1 октомври бе срокът, в който трябваше агенцията вече да приеме функционалностите си. Но по причина на забавяне на правилника към този закон, миналата седмица, народното събрание, чрез промени в Закона за киберсигурността удължи този срок и в момента той е 31 януари 2019 г. Като до края на декември месец, тази година, Министерският съвет трябва да приеме правилника.
Водещ: А фирмите, до кога ще трябва да се извъртят пак през Агенцията по вписванията с поредна декларация, този път, кой има истинска собственост?
Цецка Цачева: Декларацията е част от правилника. Тя е въведена вече в наредбата на министерството, която сме променили нарочно за това изпълнение. И по този начин отговарям и на въпроси, които с писмо са поставени пред мен, до премиера Борисов, относно промяната. Всеки момент ще бъде обнародван този законопроект. Миналата седмица, на второ четене са приети…
Водещ: Те сега хората ни слушат, тези детайли… те сега се интересуват, кога за пореден път трябва да се наредят на едни опашки или да се борят да влизат през интернет, да подават декларация, кой е собственикът на фирмата?
Цецка Цачева: Няма вече опашки в Агенцията по вписванията.
Водещ: Ама като се изсипе целият търговски оборот, отново с поредна декларация?
Цецка Цачева: Създадена е организация, така че да няма затруднения за бизнеса.
Водещ: Кой е крайният срок?
Цецка Цачева: Не мога в момента да Ви кажа, колко, но началният срок е 31 януари 2019 г.
Водещ: Той беше догодина, до средата, доколкото си спомням? И аз не съм си го записал.
Цецка Цачева: Удължавате го с…
Водещ: 2 месеца… 3 месеца…
Цецка Цачева: …толкова и това ще бъде, съответно.
Водещ: Не, с 2 месеца ще се отложи.
Цецка Цачева: Но, като казахме за това, което видимо е променено в работата на агенцията в момента, тази година не сме били свидетели на дългите летни опашки, във връзка с подаването на финансовите отчети. Беше създадена една добра организация. Натрупаното забавяне в регистрацията в Търговския регистър и по причина на присъединяването към него на Регистъра за Юридическите лица с нестопанска цел вече е преодоляно. Работи се в срок. Това, между другото, е коректно да спомена, че по линия на парламентарния контрол много изкъсо съм контролирана от народните представители и почти ежемесечно дават актуалната картина за работата в агенцията.
Водещ: Продава ли България паспорти?
Цецка Цачева: Онова, което от акцията на службите стана ясно, че имаме проблеми в издаването на удостоверения за български произход. Защото това е компетентността на държавната агенция за българите в чужбина, като част от дългата и сложна процедура по предоставяне на Българско гражданство или, както казахте Вие, получаване на паспорти. Още през март месец, мисля, тази година, по повод на медийни публикации, имаше 1-2 седмици с твърдение, че видите ли, 114 лица, издирвани от „Интерпол”, са получили Българско гражданство. По предложение на самосезирала се Върховна административна Прокуратура, предложиха, и аз съм разпоредила извършване на проверка от инспектората. Инспекторатът излезе с доклад, в който категорично се заявява, че няма 114 лица, които да са издирвани от „Интерпол” и да са получили Българско гражданство.
Водещ: А има ли 1 лице?
Цецка Цачева: Няма такова лице. Вижте, трябва да се познава процедурата. Съветът по гражданство е с участници – представител на ДАНС, на МВР, на Външно министерство, на Държавната агенция за българите в чужбина, пропускам, за да не изброявам всички останали членове по право, които присъстват, няма как и това е констатирано, при отрицателно становище на МВР и на ДАНС, това са службите, които разполагат с информация, издирвано ли е лицето от „Интерпол”, фигурира ли името му в информационни системи и т. н….
Водещ: И да има удостоверение, и да няма, то няма да получи Българско гражданство?
Цецка Цачева: Точно така.
Водещ: Защото МВР ще каже, че не може.
Цецка Цачева: Само от факта на удостоверението за български произход, от това не следва, че лица с криминални прояви или някаква информация за тях, които съставляват и опасност за националната сигурност, могат през Съвета за гражданство да минат. Има обратна хипотеза. И това е в случаите, в които едно лице е получило българска гражданство, но след това се установи, че е въз основа на документи, които са били неверни или подправяни и това стане известно, вицепрезидентът на Републиката, с указ отнеме. И такива случаи има. Те фигурират, в порядъка някъде на… в годините е различно, за миналата година, мисля че бяха около 40.
Водещ: Да се съсредоточим върху тези удостоверения за български произход. Според Вас, нещо трябва ли да се промени там? Много обтекаема работа е това, с тези удостоверения. Много хора даже казват: Сега, какво караме хората в Македония да вадят удостоверения за български произход, след като и децата в училище учат, че на тази територия са живели българи? А от друга страна пък, с такива удостоверения се снабдяват странни хора, които изглежда, че по имената им даже не личи да са от български произход?
Цецка Цачева: Този въпрос стои на вниманието и на българския законодател, и на прилагащите Закона компетентни институции, в продължение на много години. Затруднението с издаване на удостоверение за български произход идва в случаите, когато по различни исторически, политически причини, в държави, в които живеят наши сънародници, са заличени всички писмени следи за документи за това, че те имат български корен. Много трудно може да се установи български произход, възходящ. Във всички случа трябва да бъде установен, кой е възходящият българин, за да може лицето да получи…
Водещ: Става дума, по-простичко, баща, дядо, майка, баба, прабаба, прадядо…
Цецка Цачева: Точно така. И, разбира се, това е в определени територии, държави, в които днес живеят наши сънародници. Именно заради това, при промени в Закона се предвижда възможността да се ползват организации на българите в чужбина, които са регистрирани в нарочен регистър в Държавната агенция за българите в чужбина, които да изследват това, което казахте и Вие. Населено място, за което в различни архиви, документи, съществуващи и днес, се знае, че това са били тези…
Водещ: Кой ги проверява тези организации и хубаво ли са изследвали?
Цецка Цачева: Това е проблемът.
Водещ: Или, примерно, има той роднина, приятел или пък може да предположи някой пък, взел 5 лв….
Цецка Цачева: Това е проблемът, който всъщност създава затрудненията в агенцията, как се осъществява контролът върху информацията, която се подава от тези организации. И това е причината в Съвета по гражданство, голяма част от предоставените удостоверения да се отлагат за допълнителна проверка, да се влиза в контакт със самите кандидати за гражданство, да се изисква от тях да представят още доказателства, във всички случаи, когато се прецени, че само удостоверението не посочва тази директна връзка. Т. е., от нещо не става ясно, кое е възходящото лице, за да може да се изпълни разпоредбата на Закона.
Водещ: Добре де, ако се махнат въобще тези удостоверения, ако се приемат определени територии, по презумпция, че са населени с българи и оттам нататък действат куп други ограничения, като тези които проверява МВР, ДАНС, при положение, че България има тежък проблем с хората, с демографската криза?
Цецка Цачева: Това, при прекрояване на границите на Балканите, знаете, в рамките на началото на 20 в., в рамките на няколко години, едно населено място е минавало в едната държава или в другата.
Водещ: Ами, какво лошо има в това, че определени територии от Украйна, от Молдова…, та да не ги караме да ходят да търсят такива удостоверения?
Цецка Цачева: Установявайки проблема, в тази част, по отношение на удостоверението за български произход и втора група проблем, тъй като това е едно от основанията, на които се получава Българско гражданство, втората група проблеми е във връзка с възможността, към момента да се придобие гражданство по т. нар. инвестиции, разкриване на работни места, още..
Водещ: Това правило е отпреди 3 години. Трябва да е инвестирал кандидатът 2 млн. лв. в България или поне 1 млн. лв. в българска фирма.
Цецка Цачева: Така. Тези проблеми са идентифицирани още в края на миналата година. Затова, от февруари месец, с моя заповед, работи работна група към министерството, с участие на всички институции, които имат отношение към този процес на получаване на Българско гражданство. Много сложни са нещата и не бива да се бърза, кампанийно да се правят промени. Защото от подобни редакции, които и до момента съществуват, виждаме какъв е резултатът. Но, проблем има. Пак казвам, по отношение на…
Водещ: А Вие какво… интересно ми е мнението Ви, след като толкова сте се занимавали с този въпрос. Според Вас, страна, която има проблем с хората, не трябва ли да се отвори като възможност за тези територии, които са населени с българи, слагайки всички тези бариери, свързани с издирвани от „Интерпол” международни мошеници и престъпници?
Цецка Цачева: Във времето, с оглед практиката, имаше т. нар. исторически справки. Т. е., знае се от историята, които са тези населени места. Вие сам разбирате, като юрист, че няма как в закон да се запишат области, територии, населени места, които днес са в границите на друга държава, ние да заявим, че видите ли в това село, в този град, живеят български граждани. Това не е допустимо да се случи, по силата на закон. Във времето, пак казвам, исторически справки, по линия на Българска академия на науките, учени, които работят в тази сфера, разполагаме с техните трудове, търсим в архиви, между другото, тук, по линия на Православната църква, често…
Водещ: Кръщелните.
Цецка Цачева: …кръщелните, да, но това са все видове доказателства. Много е трудно с нарочна разпоредба да се запише, че видите ли едно лице, ако е от еди къде си, пък ако името му има фонетично звучене на българската именна система, от това следва неговото гражданство.
Водещ: А инвестициите, според Вас, трябва ли да отпаднат като аргумент за даване на гражданство?
Цецка Цачева: Трябва да се затегне, категорично, контролът, по отношение на…
Водещ: А има ли някой, знаете ли името на един, който наистина ги е дал тези милиони и може да му види човек фабриката, примерно, в България?
Цецка Цачева: Не мога да Ви посоча такова име, защото нито едно име не бих могла да Ви кажа от тези, които са придобили Българско гражданство…
Водещ: Ама, има ли някъде да се водят? То, трябва в България да е пълно с фабрики на такива с по 2 млн. лв.
Цецка Цачева: Разбира се. Има…Не, те не са толкова много случаите, първото, което трябва да кажа, но в момента, с активното съдействие на Министерството на икономиката, тъй като то следи, с компетентностите, които има, по отношение на това, съществува ли инвестицията, налична ли е тя към момента, в който се получава гражданството? Всичкото това, в закон и правила е разписано. Въпросът е, да се изследва…
Водещ: Някъде четох оспорване, че ти всъщност си купуваш апартамент в България, скъп, примерно, или една скъпа къща и това… като символична фирма…
Цецка Цачева: Не, става дума за ценни книжа, които се закупуват от банка в България и т. н. Има детайлни разпоредби, но въпреки това, режимът трябва да бъде затегнат. Това е констатирано и се работи в тази посока. Тук, между другото, изключително активно съдействие и на ДАНС, както и добрият диалог, който имаме с г-жа Йотова, по въпросите за Българското гражданство.
Водещ: Актуален дебат от седмицата, покрай гражданската отговорност на колите. Интересна е и Вашата позиция, като опитен юрист. Трябва ли да се наказват добросъвестните купувачи на автомобили, с които са извършени ПТП или нарушения и те да плащат по-висока „Гражданска отговорност” в пъти, примерно 4 пъти повече? Отивате, купувате си една кола и с колата се оказва, че върви 4 пъти по-скъпа застраховка?
Цецка Цачева: Не съм следила в детайли този дебат, поради което не искам неподготвена да се изказвам пред Вас.
Водещ: Да Ви го преведа, във „Фейсбук” върви много хубав въпрос: Ако в автомобила е правен секс, новият собственик ще бъде ли баща на детето? Горе-долу, това е предложението на… Ако с колата е извършено нарушение, новият собственик ще трябва да плаща по-висока застраховка.
Цецка Цачева: Вашият отговор на въпроса? Значи, трябва да се знаят…преди всичко, трябва да се коментират мотивите на вносителя...
Водещ: Те обясниха, вчера, че това следвало от това, че не можеш да хванеш, дали баща с много нарушения, няма да прехвърли на детето си, без нарушения?
Цецка Цачева: Има такива случаи. Такива случаи са ми известни. Или пък, нарушител шофира, хванат, след което прехвърля обикновено на възрастната си майка, която излиза, че едва ли не тя е стояла зад волана. Конкретни такива случаи, лично аз съм се сблъсквала с тях.
Водещ: Т. е., според Вас, по-скоро… биете натам, че трябва да носи отговорност нищо неподозиращ собственик, нов на кола, изведнъж му се изсипва… Това е все едно, както пък друг казваше, ножът, с който е извършено убийство, да носи отговорност, примерно следващ негов собственик.
Цецка Цачева: Ножът, не ми е известно, освен ако той притежава някаква антикварна стойност и по тази линия да се прехвърля.
Водещ: Всякакви шеги вървяха.
Цецка Цачева: Говорим за масовите случаи. Затова, не бива едностранно да се тълкува въпросът. Трябва много добре да се познават мотивите на законодателя и да се търси адекватното решение.
Водещ: Като министър на Правосъдието, кога ще оттеглите подписа, от името на България, под противоконституционната Истанбулска конвенция?
Цецка Цачева: Подписана конвенция 2016-а, произнесено решение на Конституционния Съд, за наличие на противоречие с Конституцията, което категорично означава, че България няма да ратифицира конвенцията. Няма такава процедура по оттегляне на подписа. Примерно, седмично, редовно и регулярно в министерството получавам искания в тази посока от над 50 неправителствени организации. Това, че подписът стои, има една дузина конвенции, които някога са подписвани, но след това не са ратифицирани. Не е завършил фактическият състав. Важното е друго, че след конституционното решение, което Конституционният Съд произнесе, лятото, тази година, Истанбулската конвенция не може да бъде ратифицирана, поради противоречието й с Българската Конституция и с това приключва темата с Истанбулската конвенция.
Водещ: С оттегляне, казвате, няма. Трябва да се поровя аз в (…) право, как да няма да се откажеш от една конвенция, която си подписал.
Цецка Цачева: Няма такава процедура. То става конвенция тогава, когато се ратифицира със закон от народното събрание. А този сложен фактически състав не е извървян. Положено е само началото – справка с академичните представители, специалисти по европейско право и т. н.
Водещ: Добре, това си струва да се порови, дали по международното публично право наистина няма такава процедура.
Цецка Цачева: Не, вижте, той е сложен фактически състав. Без наличието на един от елементите на заключителния му елемент, ратифицирането, всичко това напред не се е случвало, за правото го няма.
Водещ: Навсякъде ли в процедурите, където Европейският съюз се опитва да въведе конвенцията или по-скоро части от нея, България ще блокира?
Цецка Цачева:Излезе позицията на Съвета по европейски въпроси. Тя коректно е споделена с нашите партньори от Съвета на Европейския съюз, правната служба на съвета, че с оглед на конституционното решение, България не може по никакъв начин да даде становище или да поеме ангажименти за някакво бъдещо ратифициране. И тъй като конвенцията е с двойствен правен характер, от една страна има квалифицирано мнозинство, от държавите, които са ратифицирали и я прилагат, повече от три четвърти, но се изисква и съгласието на останалите държави. Пак казвам, България такива съгласие няма да даде, категорично сме го заявили. Откъдето следва, че вероятно ние ще бъдем държавата, която ще бъде причина, Европейският съюз, като цяло, да подпише в сферите на неговата изключителна компетентност Истанбулската конвенция. Което не означава, че останалите държави, които са ратифицирали, те продължават да си я прилагат. За България трябва да е ясно, категорично, че след решението на Конституционния Съд, темата Истанбулска конвенция е затворена.
Водещ: Казахте, че съюзът има изключителна компетентност, която вече е прехвърлена с факта на участието на България в Европейския съюз и отделни членове от тази конвенция ще влязат да действат.
Цецка Цачева: Но съюзът, не може да се подпише конвенцията, от страна на съюза, като цяло, защото България категорично и обективно е заявила, че имаме пречка…
Водещ: То, въпросът е, „като цяло”, казвате, а отделни членове от конвенцията?
Цецка Цачева: Не, не. Те се подписват две решения и един кодекс трябва да се приеме…
Водещ: Понеже предложението на комисията беше и това се гледаше в Парламента, отдлени членове на конвенцията, като изключителна компетентност на целия Европейски съюз, да действат?
Цецка Цачева: Няма как това да се случи. Такова беше намерението, така се работеше и в работните групи, и по време на нашето председателство, и сега, по време на австрийското председателство. Но, ако Европейският съюз, като съюз, в рамките на неговата изключителна компетентност, се присъедини към Истанбулската конвенция, по силата на това, че ние сме държава-членка, това би станало част от нашето вътрешно Законодателство и ние трябва да го прилагаме. Но ние сме заявили, че нямаме възможност да прилагаме. Не можем да прилагаме чл. 13, примерно, от конвенцията, защото систематиката, редакцията е с предходни членове, чл. 2, които всъщност вадят съдържателната част. Така че, нека да е ясно за Вашите слушатели, становището на Съвета по европейски въпроси, категорично изразено в различни двустранни срещи, коит оса водени и по дипломатически път, и по линия на Съвета на Правосъдие. Аз имах среща през октомври месец в Съда в Люксембург, Съда на Европейския съюз, с неговия председател, с нашите съдии, които участват там. Изяснен е въпросът. България не може под никаква форма и начин да направи нещо, така че да бъде подписана Истанбулската конвенция, защото пречка за това е нашето конституционно решение.
Водещ: Подкрепя ли България пакта на ООН за миграцията, в който мнозина, включително САЩ, Австрия, Унгария, Полша, виждат проблем заради това, че покрай един мигрант, трябва да вземат целите семейства на този мигрант?
Цецка Цачева: Въпрос на решение на българската държава. Доколкото съм информирана, предстои среща на компетентните ведомства и решаване на…
Водещ: Понеже външният министър каза на 25 октомври и това сега беше много използвано от опозицията, при откриването на Словенското посолство в София, че Бългаиря подкрепя глобалния пакт за миграция на ООН, който ще бъде подписан, впрочем, на междуправителствена конференция в Мароко.
Цецка Цачева: Доколкото съм информирана, във Външна комисия ще се гледа този въпрос, заедно със социалния министър, МВР-министъра, Външно министерство. Така че, няма нарочна позиция до момента. Предстои тя да бъде оформена.
Водещ: Накрая, коментарът Ви на обръщението на президента Румен Радев, от вчера, към народа: „29 години след 10 ноември, основите на българската демокрация са критично застрашени. Възродиха се познатите механизми на партията-държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавното управление и го правят арогантно, без страх от санкция. Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес-кръгове и лобита, а не на гражданите”?.
Цецка Цачева: президентът има право да се обръща към народа с изявления и да предлага своята гледна точка. Гледната точка на държавния глава обаче, трябва, според мен, да изхожда от функцията му на обединител на нацията. За мен, по-скоро е едностранно това обръщение. Как пък нищо добро не се видя за всичките тези години и особено състоянието на държавата в последната година, международният авторитет, който е безспорен, икономическото състояние. Да, има неща, които с основание се критикуват, и по отношение на корупцията, с която непрекъснато и противодействаме, полагат се усилия, конкретни резултати. С една дума, за мен, това е по-скоро едностранно, което отива повече на един опозиционен лидер, отколкото на държавен глава. И, забележете, за мен е важен и моментът, в който се прави, идната седмица очакваме доклада на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка. Ако сами не си повлечем крака да се очерним повече, отколкото ние си знаем, че сме, на какво да се сърдим и да очакваме от нашите партньори?
Водещ: Министърът на Правосъдието Цецка Цачева, в „Седмицата” на Дарик радио.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ