Интервюта
Министърът на правосъдието Цецка Цачева в предаването „Тази неделя” по bTV
11.11.2018
Водещ: През седмицата в „окото на бурята” отново попадна Агенцията по вписванията, този път за раздадени бонуси на нейни служители. Всичко щеше да е нормално, ако Търговският регистър не се беше сринал в средата на август и не бе нанесъл сериозни щети на бизнеса. Дават ли се награди за зле свършена работа?
Репортер: Сривът в Търговския регистър през август затрудни работата на хилади и постави под риск целия търговски оборот в България. Тогава фирмата на Иван Михов не успява да кандидатства за няколко търга и губи около 10 000 лв.
Иван Михов: Чувствам се ядосан. В момента, примерно, всичко е замразено.
Репортер: Днес клиентите на регистъра останаха изненадани, че тъкмо за онзи период са раздавани бонуси.
Гражданин: Вземат бонуси, за кой? За това, че попречиха на целия народ, да си движи дейността по фирми и по…? Не е коректно да се иска такова нещо, най-малко.
Репортер: Според финансовия министър, правилниците в различните ведомства, позволяват плащането на допълнителни пари. Опозицията е скептична.
Проф. Румен Гечев, БСП: Ако има някъде пожар, пожарникарите ги награждават. А тези, които са предизвикали пожара, носят съдебна отговорност.
Владислав Горанов, министър на финансите: Ако обаче има отпуснати допълнителни възнаграждения на служители или на длъжностни лица, които носят отговорност, макар и косвена, свързана с техническия проблем, възникнал в регистъра, това за мен е неприемливо.
Репортер: Правосъдният министър разпореди проверка, дали има нередности.
Цецка Цачева, министър на Правосъдието: Ако се установи, в доклада, който очаквам от инспектората, за допуснати такива, ще бъда безкомпромисна.
Водещ: Сега, на живо, мой гост е министърът на Правосъдието Цецка Цачева. Здравейте, драго ми е да Ви видя. Безкомпромисна, казвате. Какво значи това?
Цецка Цачева: Това означава, че с оглед резултатите от доклада на инспектората, който своевременно съм разпоредила да извърши проверка, след медийното огласяване на случая и много обоснован журналистически интерес, тъй като това, което на мен ми се казва от изпълнителната директорка, че всичко е съобразно правилата. Дай, има наредба за възнагражденията на държавните служители, където се предвижда такава възможност, в случаите, когато има икономия в средствата за работна заплата. Тук искам да поясня, във връзка с репортажа, който току-що видяхме, че, да, имаше срив, имаше криза по отношение на Търговския регистър и Регистъра за Юридическите лица с нестопанска цел. Но останалите три регистъра на агенцията работиха безпроблемно. Във времето, след възстановяването на неговата функционалност и на Търговския регистър, бяха положени невероятни усилия, за да се навакса със закъснението и действително агенцията вече, вписванията в Търговския регистър се извършват в предвидения по закон 3-дневен срок.
Водещ: Моля Ви, г-жо Цачева, за да е ясно, още веднъж, какво значи, казвате, когато получите този доклад: Ще бъда безкомпромисна. Дефинирайте тази безкомпромисност.
Цецка Цачева: Ако в доклада се съдържат констатации за нарушения на нормативните актове и на вътрешните правила на агенцията, които са одобрени от изпълнителния директор и съобразно тях са определени лицата и размера на съответните плащания, в този случай трябва да има санкция. Но, нека да държим сметка…
Водещ: Каква е тази санкция? Хипотетично говорим, каква би могла да бъде?
Цецка Цачева: Аз не бих искала да навлизам в неща, преди да съм видяла доклада. Ще бъде оповестен, неговото съдържание.
Водещ: Кога ще бъде готов този доклад?
Цецка Цачева: Помолила съм инспектората, в максимално кратки срокове. Те влизат още утре, в понеделник, имам уверението, от страна на агенцията, че всички необходими документи ще им бъдат своевременно предоставени. Надявам се в петък, най-късно идния понеделник, да разполагам с него.
Водещ: Края на седмицата, или началото на другата, вече да имате този доклад на бюрото си.
Цецка Цачева: Да.
Водещ: Сега, признавам Ви, че това, което ми направи лошо впечталение, като журналист, по време на тази съвместна пресконференция, която дадохте с директора на агенцията – Габриела Козарева е, че тя говори за това, какви бонуси са раздавани, призна, че е взела бонус, но не каза, какъв е.
Цецка Цачева: Конкретните числа, както и конкретните имена, всъщност от пресконференцията стана ясно, че има служители, които не са…
Водещ: Не, тук говорим за „главата” на Агенцията по вписванията. Като си взел бонус и като си поканил журналисти, кажи колко си взел. Аз не виждам нищо нередно в това.
Цецка Цачева: Това е нейно право да го направи. В момента аз не знам нито едно число, различно от това, което тя сподели на пресконференция, за размер от 700 до 3 000, плюс, мисля че се изрази…
Водещ: Да.
Цецка Цачева: …ако коректно цитирам. Ако такива числа се съдържат в доклада на инспектората, тогава ще ги узная и аз. Защото министърът, спрямо второстепенен разпоредителс бюджетни средства, нито определя, нито утвърждава подобни допълнителни плащания. Към този момент, аз не знам конкретни числа. И дори да ме питате, не бих могла да Ви отговоря.
Водещ: Не, аз питам просто, макар че тук, примерите с частния бизнес са ирелевантни. Обаче, ако ти си шеф на частна фирма и тя в края на годината, примерно, не се е представила добре или има някакви финансови загуби, нали шефът на тази частна фирма не си дава награда, не си дава дивиденти?
Цецка Цачева: Нека да държим сметка за конкретната ситуация. Г-жа Козарева пое агенцията в най-критичния момент, около 20 август. На 27-и започна рабитата в пълната функционалност на регистъра. Много усилия бяха положени. И най-вече, след това, по отношение на конкурсите, които бяха в забава, писменият изпит е минал, предстои устният изпит, конкурс за длъжностни лица по регистрацията. Освен това, пак казвам, през цялата година, особено от месец март, до средата на лятото, преди срива още на Търговския регистър, имаше натрупана една забава в обработването на документите. Тя успа, с извънреден труд на екипа, това са над 600 служители, разбира се не всчики са участвали, но това, което в кратък период бе извършено, за да мога аз да го заявя и от пленарна зала в Народно събрание, на въпрос от народни представители, действително заслужава да бъде оценено.
Водещ: Сега, към не по-маловажния въпрос, защо толкова месеци вече, нито ние, като граждани, нито Вие, като министър на Правосъдието, знаем, какви са причините и кои са виновниците за срива на Търговския регистър през август?
Цецка Цачева: Както знаете, върви проверка от компетентните служби.
Водещ: Кога ще приключи тази проверка?
Цецка Цачева: Това са Прокуратурата. Те имат законови срокове. Аз се надявам, в рамките, до края на годината, тъй като, изтичат сроковете. Разбира се, има възможност те да бъдат удължени, проверката да бъде приключена и тогава да се вземе решение, да се оповести, какво е установено. Става дума, действително за много сложна материя. Не са толкова много специалистите, които работят по тази тема. Самият факт, че по време на кризата, държавата мобилизира водещи ІТ-специалисти и фирми, както и международно участие, тук дойдоха и специалисти от „Фуджицу”, които са доставяли въпросните дефектирали дискове, говори за сериозността на проблема.
Водещ: Последен въпрос по тази конкретна тема. Като министър на Правосъдието, изключвате ли да е имало умисъл в срива на Търговския регистър?
Цецка Цачева: Не допускам в съзнанието си да мисля за хипотези. Ако човек започне да разсъждава, какво и как, но аз считам, че това не е коректно, без компетентните служби да са се произнесли.
Водещ: Добре. Държавната агенция за българите в чужбина, тя пък беше във фокуса на скандалите през по-изминалите седмици. Там, сякаш скандалът позаглъхва. Но, така или иначе, какви са изводите, които Вие си правите, като министър на Правосъдието?
Цецка Цачева: Много преди, както казахте Вие, скандала с Държавната агенция за българите в чужбина, още при поемането ми на този пост в министерството, бяха индивидуализирани проблемите, които създават затруднения в работата на Дирекция „ Българско гражданство” и функционирането на този съвет. В конкретика, няколко групи бих индивидуализирала. На първо място, удостоверението за български произход. Така, както Законът изисква, трябва да се установи възходящ българин, за да може едно лице, въз основа на това удостоверение за произход, да кандидатства на това основание за гражданство.
Водещ: И точно в това удостоверение беше ядката на съмненията за злоупотреби, за непочтена игра?
Цецка Цачева: Тук причините също са няколко. Тъй като в редица държави, в различни исторически периоди са унищожени всякакви писмени документи за наличие на български произход. Полагат се усилия да се стигне до някакви документи, в т. ч. кръщелни свидетелства, ползването на архиви. В годините назад, тъй като този въпрос стои от повече от 10 години…
Водещ: Как трябва да се промени това, според Вас?
Цецка Цачева: Има създадена работна група, от февруари месец.
Водещ: Тази година?
Цецка Цачева: Тази година. Много е сложен въпросът, защото тук се бият, образно казано, две крайности. От една страна, се казва, след като МВР и ДАНС дават категорично становище, дали лицето представлява заплаха за националната сигурност, защо трябва да се търси българският произход, там където е ясно, че в определени територии, днес в границите на други държави не могат да бъдат открити? Това е едната, бих казала либералната теза. Другата теза е, че, видите ли, във всички случаи трябва да има уседналост, поне една година, всеки кандидат за Българско гражданство да бъде живял на територията на България. Извън контекста на удостоверенията за български произход, се поставя въпроса за ролята на интервюто. Провеждат се, на седмица, близо 500 интервюта в министерството, от Дирекция „ Българско гражданство”. Какво е значението на това интервю? Тъй като, в мнозинството си, онези наши сънародници са запазили езика си, освен самосъзнанието, но трябва да призная, че има и такива, които искат да правят това интервю с преводач. И това не е голямата беда, освен в случаите, когато има писмени доказателства и разполагаме с надлежни документи, че действително лицето има български произход.
Водещ: Сега, г-жо Цачева, Вие признахте преди време, че сте уволнили Катя Матева, това е тази дама, която е бивш служител на министерството, което днес оглавявате, която е изпращала сигнали до ДАНС и Прокуратурата, за това, че в даването на български паспорти има корупция, има търговия. С две изречения, защо я уволнихте?
Цецка Цачева: Нейното уволнение няма нищо общо с подаваните сигнали.
Водещ: С тези сигнали.
Цецка Цачева: Да, аз съм уведомена от службите, че има такива сигнали и се работи по тях. Нейното уволнение е свързано със следното: Проверка на Инспектората на министерски съвет от декември месец, 2016 г. Образувано е още тогава дисциплинарно производство. В този доклад на Инспектората на министерски съвет се съдържат достатъчно данни, факти за загубени преписки, за едно число от 17 000 молби, върху които не бяха образувани…
Водещ: Това е причината? Няма други, извън тази…
Цецка Цачева: Това е завареното към момента, в който аз постъпих. По мое време, от ДАНС й бе отнет допускът до класифицирана информация. Не може директор на такава дирекция, който работи със сведения на службите. И най-вече, от Прокуратурата получих нарочно писмо, в което ме уведомяват за образувано досъдебно производство срещу нея. На основание на последното писмо, аз я отстраних от длъжност за време на досъдебното производство. Тя е обжалвала това отстраняване. Но на две инстанции компетентният Съд е потвърдил законосъобразността и правилността на моята заповед за отстраняването й. За да завърша, с едно изречение, г-жа Матева е уволнена дисциплинарно на база на констатациите в доклада на Инспектората на министерски съвет, на отнетия й достъп до класифицирана информация и на образуваното досъдебно производство срещу нея по тези теми.
Водещ: Разбрах Ви. Сега, като ключов министър в кабинета „Борисов”, министър на Правосъдието, ще Ви помоля да коментирате част от обръщението на президента Румен Радев, което той произнесе. Ето някои от ключовите послания в него:
Румен Радев, Президент на Р България: Възродиха се познатите механизми на партията-държава. Демократичните институции атрофират. Решенията се вземат на тъмно, често еднолично. Лобизмът и корупцията пронизват цялата система на държавно управление и го правят арогантно, без страх от санкция. Законите се пишат все по-често в интерес на бизнес-кръгове и лобита, а не на гражданите.
Водещ: Така, много са въпросите след това обръщение на държавния глава. В опасност ли е демокрацията в България, днес, в края на 2018 г.? Питам Ви, като министър на Правосъдието?
Цецка Цачева: Във всяко едно демократично общество има теми, които са в центъра на вниманието на медиите и на гражданското общество. Такива категорични заключения, в обръщение на държавен глава, чиято гледна точка трябва да бъде на обединител на нацията, на мен ми се струва, че фактите, тезите са поднесени едностранно. И, по-скоро, ако не знаех кой е произнесъл тези думи, аз щях да ги разчета като лидер на опозиция, за да се говори по този начин. Искам да припомня, че средата на идната седмица се очаква поредният доклад по Механизма за сътрудничество и оценка, където ние очакваме усилията на правителството, на всички държавни институции, на българския парламент, да бъдат обективно отразени. Защото се работи много и аз съм убедена, че коректно тези усилия ще бъдат споменати. В един такъв момент, едностранно, пак повтарям, без да се посочи поне едно усилие, поне един резултат, а такива има и те се признават и от нашите партньори, за това, как стои България днес, 2018 г., и в международен план, и във вътрешен план, това което през държавния бюджет, като политики, среща подкрепата на хората, за мен е пресилено едно такова изказване.
Водещ: Моля Ви за еднозначен отговор: Лобистки ли са Законите, които се коват в момента? Това е една от тезите на президента.
Цецка Цачева: Вероятно има отделни примери, където би могло да се допуска, че има такива закони. Но от тук да се лепи етикет на цялата законодателна дейност, която по процедури е позрачна, в нея участва гражданското общество, дебатите, обсъжданията. Преди да влезе един законопроект в народното събрание, по линия на изпълнителната власт, в самото Народно събрание, за мен е пресилена и недопустима такава теза.
Водещ: Благодаря Ви за този коментар и за това интервю. Цецка Цачева, министър на Правосъдието.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ