Интервюта
Интервю на заместник-министъра на правосъдието Петко Петков в предаването "12+3" по БНР
30.09.2014
Водещ: Общо 13 души са подали документи в конкурса за български съдия в Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Сред тези 13 кандидати специална комисия, определена от министъра на правосъдието, ще избере тримата победители. Те пък ще бъдат предложени на Съвета на Европа, който окончателно ще посочи българския съдия в Съда в Страсбург. Подробностите сега ще научим от Петко Петков, който е заместник-министър на правосъдието. Силвия Великова го покани за това интервю. Г-н Петков, здравейте.
Петко Петков: Здравейте.
Репортер: Здравейте и от мен. Първо, ако трябва да се вгледаме в числото 13 – много-малко, фатално – не?
Петко Петков: Очаквано, надявам се не и фатално.
Репортер: Казвате очаквано. Това, което открояваме ние журналистите, анализирайки този списък, е присъствието на силната кандидатура на Йонко Грозев и отсъствието на коментираната кандидатура на Павлина Панова. Вие как бихте профилирали имената, които стоят зад това число – съдии, адвокати с международен опит, без международен опит?
Петко Петков: Аз за съжаление познавам много малко от кандидатите за участие в конкурса за избор на съдия в ЕСПЧ – не лично, а включително и като имена. Доколкото ми е известно, част от тях са съдии, някои от тях административни. Може би най-очакваната кандидатура е на г-н Йонко Грозев, който е всепризнат специалист в областта „Права на човека“. Известно ми е, че част от явилите се кандидати са заемали определена административна длъжност в ЕСПЧ. Прави ми впечатление също присъствието на името на г-жа Таня Куцарова, която беше определена за съдия ад хок в Европейския съд по-рано тази година, еднолично от г-н Георги Колев.
Репортер: А отсъствието на съдия Павлина Панова?
Петко Петков: Не мога да го коментирам. Тя би била силна кандидатура, безспорно, доколкото се яви в предходния конкурс, и е единственият съдия от списъка на ад хок съдии, които до момента са били викани от ЕСПЧ да участват по дадени дела. Определено би била силна кандидатура, определено липсата й не е от полза за българското представяне в този съд, но в крайна сметка тя има и други ангажименти и вероятно други планове за бъдещето.
Репортер: Вероятно и други планове. Сега споменахте нейното участие в предишната процедура. Де факто това, което предстои сега като процедура, до голяма степен повтаря тази през 2007 г. Какво оттук нататък следва, след като са известни тези 13 имена?
Петко Петков: В момента комисията, която трябва да осъществи подбор, разглежда документите на кандидатите и съвсем скоро, може би след час или два - може дори вече да се е случило – ще обяви тези, които допуска по документи.
Репортер: Кой влиза в комисията да ни кажете?
Петко Петков: В комисията влизат общо девет души. Ние се постарахме, доколкото през 2007 г. обществото нямаше никакви забележки и възражения относно както процедурата, така и комисията, постарахме се нейните членове, доколкото е възможно, да са същите. Това поради различни причини естествено не е възможно за всеки от членовете. През 2007 г. г-н Йонко Грозев…
Репортер: Беше в комисията.
Водещ: … беше член на конкурсната комисия, да, а днес той е кандидат, което естествено го дисквалифицира като потенциален член на комисията. Голяма част от персоналния състав на тази комисия са същите хора. В нея са включени съдии от Върховния касационен съд, от Софийския апелативен съд, български адвокати по правата на човека, правозащитници от Българския хелзинкски комитет. Мисля, че се постарахме да осигурим може би наистина най-добрите специалисти по права на човека, които да осъществят подбора.
Репортер: Вероятно съвсем скоро ще стане ясно кои са допуснати по документи, след което какво следва? Доколкото има очакване, около 8 октомври да станат ясни тези три имена, за които спомена и Даниела?
Петко Петков: Тези кандидати, които ще трябва да се явят на езиков тест, ще го направят на 7 октомври. Публичното устно събеседване ще бъде на 8 октомври, да. Не знам дали същия ден или два по-късно ще бъде направен и окончателният избор на комисията.
Репортер: Г-н Петков, забелязах, че след анализа, който ще прави комисията, за да открои кои отговарят на качествата, и онова много обтекаемо изискване за високи морални качества – как в такава сравнително кратка процедура ще се изследва това?
Петко Петков: Аз мисля, че самата комисия трябва да избере методологията, по която ще го оцени. В крайна сметка, повечето от имената, които кандидатстват за тази позиция, са добре познати в обществото, включително и чрез репутацията, включително и чрез професионалните и чрез моралните си качества. Така че едва ли самата комисия би била твърде затруднена да го оцени.
Репортер: Т.е. казвате, че комисията ще си направи труда да изследва някои публични източници или някаква информация около тези кандидати, за да формира позиция?
Петко Петков: Не бих могъл да го кажа, тъй като от една страна не съм и член, от друга страна не бих могъл да й се меся в работата. Но съм убеден, че комисията ще намери начин да оцени по определен начин и това изискване.
Репортер: Изборът, който евентуално очакваме около 8 октомври – три имена, които трябва да спазят и едно важно напоследък европейско изискване за равенство на половете. Как ще постигнете баланса, когато трябва да излъчите трима?
Петко Петков: Това е въпрос, който самата комисия ще трябва да реши.
Репортер: Така де, но все пак, очевидно… Ако се окаже, че жените са по-качествени обаче и трябва да се търси баланс, може да се окажем в една абсурдна ситуация.
Петко Петков: Квотният принцип съществува от години и жените, ако трябва да сме честни, най-често са ощетени от това. Аз лично се надявам, че няма да се стигне дотам, тъй като има силни кандидатури както сред мъжете, така и сред жените.
Репортер: Важно е на финала да коментираме и това доколко… вие казахте силната кандидатура на Йонко Грозев, но от едната страна на процеса той трябва да мине в другата, това бонус или проблем, ако бъде избран, разбира се, е за вас? То се отнася също така за съдиите и за адвокатите?
Петко Петков: За добрите юристи да минеш от едната страна или от другата не би трябвало да е проблем никога.
Репортер: Добре, последно – завършваме с това: очаквате на 8 октомври силни кандидатури да бъдат представени, предвид това, че горе-долу процедурата ще приключи с мандата на това служебно правителство.
Петко Петков: Би трябвало да приключи в мандата на това правителство, да. Очаквам да изберем наистина трима много, много достойни кандидати за ЕСПЧ.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ