Последни новини
Министър Захариева подкрепи европейския кодекс срещу речта на омразата в интернет
09.06.2016

    Правосъдният министър Екатерина Захариева подкрепи подписания миналата седмица Кодекс за поведение срещу незаконната реч на омразата в интернет.
    Документът бе подписан между Европейската комисия и Фейсбук, Майкрософт, Туитър и Ютюб, и бе представен днес на Съвета на министрите на правосъдието в Люксембург от комисар Вера Йоурова.
     В кодекса ИТ компаниите поемат ангажимента да въведат прозрачни и ефективни процедури за преглеждане на всички сигнали за реч на омразата с цел тя да бъде премахвана от техните онлайн платформи или достъпът до такова съдържание да бъде прекратен. Фейсбук, Майкрософт, Туитър и Ютюб поемат ангажимент да премахват тази реч в 24-часов срок от получаването на нотификация. Нещо повече, компаниите поемат задачата да обучат своите потребители публикуването на какво точно съдържание няма да се толерира от тях. ИТ компаниите ще определят точки за контакт във всяка страна членка, които да получават сигнали за незаконно съдържание, за да се вземат мерки максимално бързо.
     За целите на Кодекса страните се споразумяха да използват дефиницията за реч на омразата, съдържаща се в решение на Съвета на министрите от 2008 г. – „всякакво действие, публично призоваващо към насилие или омраза, насочено срещу групи от хора или към член на тази група, дефинирана по признак раса, цвят на кожата, религия,  национален или етнически произход“.
На 14 юни 2016 г. в Брюксел ще се проведе среща на представители на държавите-членки за създаване на Група на ЕС на високо ниво за борба с расизма, ксенофобията и други форми на нетърпимост. От страна на България контактна институция е Главната дирекция „Борба с организираната престъпност“.
    По време на Съвета министър Захариева подкрепи от името на България предложението за Директива за някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание от търговци към потребители за услуги онлайн. В изказването си тя настоя проектът да се хармонизира със сегашните директиви за защита на потребителите и за договорите за онлайн продажби и продажби на други стоки от разстояние.
    По време на заседанието на Съвета България подкрепи създаването на европейска централизирана база данни с пръстови отпечатъци на осъдени граждани от трети страни с оглед предотвратяването на терористични заплахи.
   По отношение на предложението за Регламент за създаване на Служба на Европейския прокурор, министър Екатерина Захариева направи изказване, с което категорично подкрепи създаването на тази бъдеща европейска независима и ефективна институция. Тя призова в продължаващата работа по регламента да се намерят по-точни определения в текстовете за поемането на разходите.
 


 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ