Последни новини
Мисията на Европейската комисия за анализ на Прокуратурата започна работа в София
27.06.2016
   Техническата и експертна мисия от прокурори, която има задача да изготви независим анализ за структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република в България, пристигна в София и вече провежда своите срещи по програма.
   В мисията участват прокурори от Великобритания, Германия, Испания и Холандия, които провеждат интервюта с представители на различни институции. Прокурорите бяха излъчени от Европейската комисия след консултации между изпълнителната и съдебната власт на съответната изпращаща държава.
   Задачата на експертите е да съберат мнения за структурния и функционалния модел на държавното обвинение – йерархията, специализираните структури, интегритета, прозрачността и натовареността.
   Техническата помощ се организира от Службата за подкрепа на структурните реформи – звено към Генералния секретариат на Европейската комисия.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ