Последни новини
Заместник-министър Сабрие Сапунджиева: Правата на човека се защитават всеки ден, всеки миг и не са нещо веднъж завинаги дадено
24.03.2014
„Правата на човека се защитават всеки ден, всеки миг и не са нещо веднъж завинаги дадено, защото винаги са застрашени“, това подчерта заместник-министърът на правосъдието Сабрие Сапунджиева в словото си при отриването на Първия форум за правосъдие и права на човека, започнал днес в Гранд хотел „София“.
Събитието е организирано от Националния институт на правосъдието в изпълнение на проект „Повишаване капацитета на съдебната система и обучение по Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи в Националния институт на правосъдието’’, финансиран по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.
„Преди 22 г. България ратифицира Европейската конвенция за правата на човека. Тя има субсидиарен характер, което предполага, че правата и свободите  следва да бъдат защитени на първо място на национално равнище, а разпоредбите й – да се прилагат пряко от националните органи. В този контекст е изключително важна ролята на  превенцията и насочването на усилията за подобряване приложението на Конвенцията в националните правни системи, включително и посредством реформи във вътрешното законодателство, обучение на магистрати, държавни служители, правоприлагащи органи“, заяви в изказването си заместник-министър Сапунджиева. В него тя подчерта, че в резултат на вътрешните компенсаторни механизми от 2012 г. значително е намалял броят на висящите жалби в Европейския съд по правата на човека  - от 3850 към 1 януари 2013 г., на 2577 към 1 януари 2014 г.
В работата на Първия форум за правосъдие и права на човека участват видни експерти по темата, представители на Министерството на правосъдието, Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт, на Висшия адвокатски съвет, Националният омбудсман, също и представители на НПО, на професионалните сдружения на съдиите и прокурорите, на академичната общност. В дискусиите вземат участие и директорът на НИП Драгомир Йорданов, също и Джереми Макбрайд, експерт по законодателството в областта на правата на човека при Съвета на Европа, съосновател и председател на INTERIGHTS (Международен център за правна защита на правата на човека).
До 26 март те обсъждат в седемте му дискусионни панела важни аспекти по темата: конституционното правосъдие като проекция на общоевропейските принципи и стандарти за защита на човешките права; изводите и равносметката относно юриспруденцията на ЕСПЧ и неговите основополагащи дела и констатирани повтарящи се нарушения; изграждането на мостове между институциите - ролята на държавата в защитата на човешките права и основни свободи; съдебната система като естествен гарант за върховенството на закона  и зачитането на правата и основните свободи; мисията, експертизата и перспективите на Съвета на Европа;  обучението по въпросите на Европейската конвенция за правата на човека и разширяването хоризонтите на това обучение; опитът на българската адвокатура в защита на правата на човека и основните свободи, а също - и ролята на неправителствения сектор.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ