Последни новини
Зинаида Златанова: Гаранциите за независимост на магистратите да бъдат в центъра на продължаващата съдебна реформа
01.04.2014

      „Върховенството на закона е в основата не само на правовата държава, но и път за устойчиво развитие, икономически растеж и доверие в съдебната система”, това заяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Зинаида Златанова днес при откриването на двудневната международна конференция „Интегритет на магистратите“. Вицепремиерът изтъкна, че обективността при постановяването на съдебните решения,  почтеността и високият морал на магистратите са необходимите условия за утвърждаване върховенството на закона. „Последният доклад на Европейската комисия от януари тази година, в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка, също установи, че интегритетът на магистратите е едно от условията за възстановяване на доверието в съдебната система”, посочи министър Златанова и допълни, че обикновено оценката на интегритета се смята и за важен елемент за оценката на способността за противодействие на корупцията в една държава. „Затова са необходими високи стандарти за компетентност и морал, които да елиминират всякакви възможности за влияние. Уверена съм, че гаранциите за независимост на магистратите следва да бъдат поставени в центъра на продължаващата съдебна реформа”, изтъкна правосъдният министър.
       В изказването си Зинаида Златанова посочи още, че добрите практики на страните-членки на Европейския съюз и други развити демократични страни показват, че поддържането на интегритета и почтеността на магистратите са предмет на система от правила и мерки за тяхното изпълнение. „Но всъщност най-важното е как ние ще претворим всички тези добри практики, така че общественото доверие в българската съдебна система да се укрепи. А това е възможно само, ако има воля в самите нас, ако всеки български магистрат допринесе не само за своята почтеност, но и за интегритета на системата като цяло. Разковничето е в хората от системата - необходимо е те самите да имат усет за избягване на всякакъв конфликт на интереси, включително и този, който не е непременно уреден с нормативен акт”, заяви правосъдният министър. Тя изтъкна факта, че в последните години професионалната гилдия реагира негативно на всеки опит за намеса в работата на съдебната власт. „Това безспорно е израз не само на конституционната уредба, че съдебната власт е независима, но и порив на вроденото чувство на всеки магистрат за справедливост”.
      След откриването на конференцията, в отговор на журналистически въпроси за адвокатските хонорари, министър Златанова призова адвокатите да преразгледат решението си за драстичното вдигане на таксите, защото това решение освен, че възпрепятства достъпът до правосъдие на хората, не е и подходящо в икономически аспект. 
      Конференцията на високо равнище „Интегритет на магистратите”, която бе открита днес в гранд хотел „София”, се финансира по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014г., в рамките на програмата „Изграждане на капацитет и сътрудничество в областта на съдебната система“, с програмен оператор Министерство на правосъдието. Програмен партньор от страна на донора е Съветът на Европа. Основната цел на форума е обмен на опит и знания във връзка с интегритета на магистратите, както и дискутиране на въпроси, свързани с укрепване ефективността на съдебната система.
Във конференцията участват норвежкият заместник-министър на правосъдието и обществената сигурност Видар Брайн-Карлсен, г-жа Ханне Юнкер – ръководител на Департамента по правосъдие и правно сътрудничество в Съвета на Европа, г-жа Славица Банич от Конституционния съд на Хърватия, член на Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/, г-н Барт Ван Лироп, председател на Консултативния съвет на европейските съдии към Съвета Европа, представители на министерствата на правосъдието на страните-членки на ЕС, на европейската мрежа от висши съдебни съвети - на Португалия, Словакия, Унгария, Латвия, Словения, Румъния, Полша, Италия и Белгия.
       Утре, 2 април 2014 г., програмата на международния форум продължава в 9.30 ч. с разискване на теми като: „Открити и прозрачни процедури за назначаване на членове на съдебната власт – гаранция за почтеност”, „Значимостта на обучението за целостта и независимостта на магистратите”, „Общественото доверие: съдебната власт и отношенията с медиите” и др.

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ