Последни новини
Съветът за съдебна реформа обсъди предложенията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс
19.09.2016
   Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система обсъди днес предложените промени в Наказателно-процесуалния кодекс, изготвени от работна група в Министерството на правосъдието.
  В края на няколкочасовото заседание правосъдният министър Екатерина Захариева заяви, че професионалната дискусия по измененията ще продължи, докато министерството получи становищата на всички институции и професионални организации.
  Повечето участници в заседанието се обединиха около мнението, че предлаганите промени за ускоряване на правораздаването трябва да бъдат подкрепени. Текстовете предвиждат въвеждането на открито разпоредително заседание, в рамките на което да се изчистят окончателно въпросите относно допуснатите процесуални нарушения в досъдебното производство. Това ще съкрати значително продължителността на делата, защото в момента е възможно нарушения в досъдебната фаза да бъдат констатирани дори на въззивна инстанция. Бързото производство с разследване до 14 дни, задължението съдебният състав да обяви мотивите си до 60 дни от произнасяне на присъдата и разширяването на кръга от лица, които могат да искат ускоряване и в двете фази на процеса са част от останалите мерки срещу бавното правосъдие, което е причина за много осъдителни решения срещу страната ни в Европейския съд по правата на човека. На заседанието на Съвета бяха предложени някои редакционни бележки, които ще бъдат взети предвид.
   Дискутирано бе и предложението Специализираният наказателен съд да поеме корупционните престъпления, за които като обвиняеми са привлечени депутати, министри, ръководители в редица държавни органи, магистрати, членове на ВСС и инспектори и служители от Инспектората на ВСС. Бяха изразени резерви в промяната на компетентността на специализираните структури. В отговор бившият конституционен съдия Благовест Пунев изтъкна, че делата в Специализирания наказателен съд се гледат по общия ред и стандартните процесуални правила, че магистратите от съда и съответната прокуратура се назначават от ВСС досущ като останалите съдии и прокурори, и че решенията подлежат на касационен контрол от страна на ВКС.  Вземайки предвид изразените резерви от някои организации, както и призивите идеята да бъде подложена още веднъж на професионално обсъждане, министър Екатерина Захариева заяви, че ще помоли Прокуратурата и Софийският градски съд, който сега гледа делата за корупция срещу висши държавници, да предоставят статистика за броя и хода на делата срещу високите етажи на властта, след което текстът ще бъде обсъден отново.
  По време на заседанието бяха предложени идеи за още промени в НПК.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ