Последни новини
До 2 години всички адвокатски съвети ще отчитат правната помощ електронно
10.02.2017
   Националното бюро за правна помощ /НБПП/ работи по създаването на единна информационна система за отчитане на правната помощ по електронен път от всички адвокатски съвети. Тя ще бъде внедрена до две години, а финансирането ще дойде по Оперативна програма „Добро управление“.
   Във връзка с обнародването на измененията в Закона за правната помощ, заместник-министърът на правосъдието Валери Тарандов проведе работна среща с ръководството на НБПП, на която бяха очертани задачите в краткосрочен план. Приоритетно ще се работи именно по изграждането на единната информационна система за служебен обмен на информация и електронно отчитане на правната помощ от всички адвокатски съвети. През миналата година подобен пилотен проект във Великотърновския апелативен район показа, че това е добре работещ модел за електронно отчитане и към момента правната помощ в адвокатската колегия в града се извършва по електронен път.
   На срещата при заместник-министър Тарандов стана ясно още, че вписаните адвокати в Националния регистър за правна помощ към края на 2016 г. са 5 588, като за сравнение през 2015 г. те са били 5 272. През миналата година са били подадени 488 заявления за вписване, заличени са 172 служебни защитници. 
   От Националния телефон за първична правна помощ (070018250) са дадени 2 940 консултации и правни съвети. Ще продължи и създаването на Регионални центрове за консултиране към адвокатските колегии. Към момента такива действат в Габрово, Благоевград, Варна, Сливен и Видин.
   Очакванията са тази година да нарасне броя на консултациите по телефона и в центровете, тъй като с измененията в Закона за правната помощ се разшири кръгът от лица, имащи право на правна помощ. Целта е тя да стане по-лесно достъпна за хората от уязвими социални групи и да се преодолее формализмът в системата. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ