Последни новини
Министър Мария Павлова: Вече имаме изпълнение на препоръки на ЕК, залегнали като мерки за изпълнение тази година
22.02.2017

      Вече имаме изпълнение на препоръки от Доклада на ЕК от 25 януари 2017 г., заяви министърът на правосъдието Мария Павлова след като правителството одобри днес Плана за действие за изпълнение на препоръките на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка с конкретни мерки, срокове и отговорни институции.
      За пример Павлова даде приетата преди дни Наредба за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.  „На утрешното заседание на пленума на ВСС са включени за разглеждане двете наредби за атестирането на магистрати. Това са наредбата за атестирането на съдии и наредбата за атестиране на прокурори, които са предвидени в Плана като мерки за изпълнение до края на този месец.“
      Министър Павлова посочи и някои от общо 48-те мерки, по които предстои организиране на работа. По отношение на законодателни промени от особена важност е приемането на антикорупционен закон и създаването на Национално бюро за предотвратяване на корупцията. „Това, както знаете, при недействащ парламент, не може да бъде реализирано“, каза Павлова и припомни, че такъв проект вече е внесен в Народното събрание и е приет на първо четене. 
      По думите й липсата на парламент, не е пречка във всяко ведомство да продължи работата по изготвяне на проекти за промени в законодателството, там където е необходимо. За пример даде Министерството на правосъдието, което е напълно готово със законопроект за промени в Наказателно-процесуалния кодекс.
      „Продължаваме работа по синхронизиране на нашето законодателство с директивите на ЕС във връзка с борбата с корупцията по високите етажи и организираната престъпност“, допълни правосъдният министър.
      Относно приетият от Министерски съвет днес отчет на Плана за действие за 2016 г. за изпълнение на препоръките в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка на Европейската комисия, Павлова отбеляза, че резултатът е бавен напредък в редица области. От 59 мерки, предвидени за миналата година, 30 са изпълнени, 24 са в процес на изпълнение, а 5 не са изпълнени.       Неизпълнените мерки са предимно в частта „Противодействие на корупцията“, но по тях ще продължи работата и през тази година, обясни министър Павлова.
      „Този Доклад е важен не само с това, че прави обзор на последните 10 години, но в него за първи път ЕК поставя и конкретни препоръки за всеки от критериите по Механизма и ясно указва, че ако те бъдат изпълнени, наблюдението би могло да приключи“, подчерта тя.
      В заключение правосъдният министър добави, че изпълнението на Плана за действие за 2017 г. ще придвижи в значителна степен страната напред в изпълнението на показателите по Механизма. „Служебното правителство има волята за това, а се надяваме, че следващото правителство ще продължи процеса в позитивна насока.“
      Министър Павлова подчерта, че през 2017 г. усилията на страната ни трябва да са насочени към повече действия за борба с корупцията, както и на отчетливи резултати в тази област и в противодействието на организираната престъпност. Важно е също така да се демонстрират устойчиви резултати и необратимост на реформите.
      „Изпълнението на Плана за действие за 2017 г. ще придвижи в значителна степен страната напред в изпълнението на показателите по Механизма. Служебното правителство има волята за това, а се надяваме, че следващото правителство ще продължи процеса в позитивна насока“, каза още правосъдният министър.

Отчет на Плана по МСО за 2016 г. и Плана по МСО за 2017 г. са публикувани на страницата на Министерството на правосъдието в рубриката "Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система"

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ