Последни новини
Министър Павлова: Отговаряме на основни препоръки от мониторинговите организации за състоянието на затворите
28.02.2017
   „С ремонта на затвора в Сливен се изпълнява основна препоръка на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешко или унизително отнасяне или наказание, за неизпълнението на която България е критикувана многократно от различни институции“. Това заяви днес министърът на правосъдието Мария Павлова при официалното откриване на обновения корпус на единствения у нас затвор  за жени, лишени от свобода.
   От днес условията, при които те търпят своите наказания, напълно отговарят на европейските изисквания – 4 кв.м. жилищна площ на едно лице, санитарен възел във всяка килия, подновен интериор в жилищната площ, модерни бани, обновени клубове по интереси. 
   За 6 месеца са ремонтирани 76 жилищни помещения за 223 лишени от свобода. Успоредно с ремонтните дейности вътре в корпуса, е подменена част от покрива и е изградена инсталация от слънчеви колектори, предвидена да работи целогодишно. С подобряване ефективността на отоплителната инсталация се увеличава времето на ползване на топла вода от лишените от свобода и се отговаря на конкретна препоръка от националния превантивен механизъм. Поетапно е подменена и прозоречната дограма, като почти в целия затвор е поставена енергоспестяваща.
   Ремонтът се финансира с бюджетни средства и е на стойност 1 093 682 лева. През 2013 г. в рамките на Норвежкия финансов механизъм и с бюджетни средства се извърши ремонт и преоборудване на медицинския център и отделението за майки с деца, като помещенията бяха изцяло приведени в съответствие с национални и европейски изисквания за здравно обслужване на осъдените. От тогава до днес са проследени 42 бременни жени и са отгледани 17 деца до 1 година. В момента на територията на детската ясла в Сливенския затвор има 3 бебета.
   По време на откриването днес, министър Павлова категорично заяви, че Министерството на правосъдието ще продължи активната работа за подобряване на материалните условия в затворите и арестите, като необходима предпоставка за хуманното третиране на закононарушителите и гаранция за спазване правата на човека. В плана за ремонтни дейности през тази година са включени затворите в Пазарджик и Бургас, затворническото общежитие „Черна гора“ към затвора в Стара Загора, а в Плевенския затвор ще бъдат  внедрени мерки за енергийна ефективност. Ще продължи и политиката на преместване на арести в съществуващи затвори, там където това е възможно, като за 2017 г. е предвидено това да стане в Сливен и Стара Загора. Ще бъде обособен и арест в затворническо общежитие Велико Търново към затвора в Ловеч, а арестът в Хасково ще бъде ремонтиран. 
   До дни ще бъде открито и първото ново затворническо заведение с повишени изисквания към охраната - затворническо общежитие от закрит тип в село Дебелт, като очакванията са в него да бъдат преместени около 350 лишени от свобода, които търпят наказанието си в един от най-пренаселените затвори у нас – този в Бургас. 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ