Последни новини
Отварят 24 избирателни секции в местата за лишаване от свобода
24.03.2017
   24 избирателни секции са разкрити в поделенията на Главна дирекция „Изпълнения на наказанията“ /ГДИН/, като за обезпечаване реда и сигурността при провеждането на парламентарните избори  на 26 март 2017 г. е създадена необходимата организация. 
   По данни на ГДИН към 24 март т.г. 1222 български граждани, които в момента са на територията на затворите и арестите в страната, имат право да гласуват. Това са обвиняемите и подсъдимите, които нямат вляза в сила присъда към датата на провеждането на изборите.
   Според Конституцията всички граждани, с изключение на изтърпяващите наказание „лишаване от свобода“ и поставените под запрещение, имат избирателни права.
   Избирателни секции са разкрити във всичките 12 затвора в страната и в 12 от арестите. Най-много гласоподаватели има в ареста на столичния бул. „Г. М. Димитров“ – 170. Най-малко граждани с право на глас ще отидат до урните в арестите в Сливен и Ямбол – съответно по 12 и 13 души. 
   Съгласно Изборния кодекс, избирателни секции в местата за лишаване от свобода се разкриват там, където има над 10 лица, имащи право на глас.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ