Последни новини
Министър Павлова и 12 нейни колеги от ЕС възобновяват преговорите за създаване на Службата на Европейската прокуратура
29.03.2017
      Министърът на правосъдието Мария Павлова и колегите й от 12 други държави-членки на ЕС подписаха в Брюксел вчера писма за засилено сътрудничество, с което става възможно възобновяването на преговорите за създаване на Европейска прокуратура, която ще може да разследва и внася обвинения по престъпления срещу финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС).
      Преговорите бяха прекъснати на 3 март т.г., заради липсата на единодушие относно приемането на необходимия Регламент. Очаква се до края на месеца писмата да бъдат подписани от правосъдните министри на още четири държави, а преговорите да приключат до края на 2017 г.
      От българска страна бе заявено желанието Европейската прокуратура да бъде учредена в най-кратки срокове и в нея да участват максимален брой държави-членки.
      Министрите на правосъдието обсъдиха и въпроса за подобряване на сътрудничеството и координацията в областта на наказателното правосъдие в киберпространство. Беше очертана основата на бъдещото сътрудничество, което включва изграждане на правна и оперативна регулаторна рамка за работа на правоохранителните органи с доставчиците на интернет услуги, както и прилагането на интеринституционален подход за разследване на киберпрестъпления.
      Министър Мария Павлова потвърди подкрепата на страната ни за продължаване работата на европейско ниво по различните направления, сред които общата рамка за приложимата юрисдикция при киберпрестъпления между и постигане на минимален стандарт по молбите за правна помощ, и функционална техническа платформа за обмен на доказателства. Участниците в срещата се обединиха около нуждата от запазване на, установените на европейско и международно ниво, принципи и норми на защита на личните данни при обмена на доказателства. Те изразиха  желание за допълнително сътрудничеството между различните заинтересовани страни, в т. ч. и с трети държави извън ЕС.
      В хода на срещата беше изтъкната и нуждата от пълно прилагане на съществуващите европейски и международно-правни норми за наказателно преследване и изправяне пред правосъдието на лицата, свързани с терористични организации.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ