Последни новини
12 магистрати взеха дипломи за обучители на колеги за работа с деца в конфликт със закона
30.03.2017

      12 съдии и прокурори от страната получиха дипломи за обучители на свои колеги за работа с деца в конфликт със закона.

      Те приключиха успешно днес 4-дневен курс във Велико Търново по   „Правата на децата, специализация по детско правосъдие за професионалисти в България“.

      Съдиите и прокурорите, които са от петте пилотни съдилища със специализирани съдебни състави за работа с малолетни и непълнолетни (Окръжен съд Варна, Районен съд Варна, Окръжен съд Пловдив, Районен съд Пловдив и Районен съд Козлодуй), ще могат в бъдеще да предават на свои колеги опита си. Например: изготвяне на определения в детското правосъдие, процедурни гаранции, съгласно Комитета по правата на детето, както мерки и санкции за деца в конфликт със закона.

      Предстои Министерството на правосъдието да предостави списъка с новите обучители на Националния институт на правосъдие с цел те да бъдат ползвани при бъдещата специализация на магистрати от страната.

      Обучението бе организирано от Министерството на правосъдието с помощта на  Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца”. По същия проект Министерството на правосъдието изгради и оборудва три „сини стаи“ за изслушване на деца в досег със закона във Варна, Плевен и Козлодуй. А в момента се работи по изграждането на още четири помещения в страната за щадящо изслушване на малолетни и непълнолетни.

      Лектори по ключови умения на новите обучители в областта на детското правосъдие бяха г-н Жан Зерматен, експерт от Международния институт по правата на детето (МИПД) в Швейцария, г-жа Паола Рива Гапани, директор на МИПД и върховният съдия Ренате Уинтер, заместник-председател на Комитета на ООН за правата на детето.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ