Последни новини
Първа експертна мисия в областта на медиацията на Европейската комисия за ефективност на правосъдието към Съвета на Европа
03.04.2017
   Заместник-министърът на правосъдието Деница Александрова-Митрова приветства днес първата експертна мисия в областта на медиацията на Европейската комисия за ефективност на правосъдието, Съвет на Европа. Сътрудничеството е по молба на Министерството на правосъдието и е организирано съвместно с Европейската комисия за ефективност на правосъдието. 
   Целта на срещата е да се обсъди актуалното състояние на медиацията в България и да се изготви анализ на българската законодателна и организационна рамка, като се очертаят потенциални области за подобрение. 
   Експертите на Европейската комисия за ефективност на правосъдието ще се срещнат с различни ключови заинтересовани страни в областта на медиацията с оглед подготовка на точна оценка и първи основни препоръки.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ