Последни новини
40 новоназначени служители на ГДИН започват курс за първоначално обучение
11.04.2017
   40 новоназначени служители на Главна Дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) започнаха курс за първоначално обучение в Плевен. В рамките на 3 месеца те ще получат правна информираност по пенитенциарна педагогика и психология, работа с правонарушители, както и познания по основните нормативни документи, като Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и Правилника за прилагането му.
   Новоназначените служители ще бъдат обучени още и в надзорно-охранителна дейност, и в бойно-приложна техника. Успешно приключилите учебния курс ще получат полицейска степен „младши инспектор“ и ще придобият възможност за професионална реализация в местата за лишаване от свобода.
   Учебният център на ГДИН в Плевен бе ремонтиран през 2015 годинa със средства по Норвежкия финансов механизъм. В изцяло реновираната сграда има изградена спортно-тренировъчна зала, учебни килии за симулации и тренировки в условия близки до реалните - съвременни условия за повишаване подготовката на личния състав на Главната дирекция.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ