Последни новини
Министърът на правосъдието Цецка Цачева разпредели ресорите на заместниците си
29.05.2017
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева разпредели със заповед ресорите между заместник-министрите на правосъдието.
      Заместник-министър Евгени Стоянов ще отговаря за дирекциите „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“, „Съвет по законодателство“, „Стратегическо развитие и програми“, „Електронно правосъдие и регистри“ и „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“.
      Заместник-министър Десислава Ахладова ще осъществява контрол върху дейността на Инспектората на министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт, дирекции „Българско гражданство“ и „Взаимодействие със съдебната власт“, както и върху Централния регистър на особените залози, Агенция по вписванията и Националното бюро за правна помощ.
      Заместник-министър Николай Проданов ще контролира дейността на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Главна дирекция „Охрана“,  Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, както и на дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ