Последни новини
Зам.-министър Стоянов: Довършването на реформата в детското правосъдие е приоритет на Министерството на правосъдието
07.06.2017
      „Завършването на реформата в детското правосъдие е сред основните приоритети на Министерството на правосъдието“, заяви заместник-министърът на правосъдието Евгени Стоянов по време на срещата с посланика на Конфедерация Швейцария у нас Н.Пр. Денис Кнобел.
      Двамата обсъдиха напредъка във връзка с поетите ангажименти от страна на България в сферата на детското правосъдие.
Н.Пр. Денис Кнобел отбеляза, че реформата в сферата на младежкото правосъдие е стратегическа за всяка една държава и, че швейцарската страна не просто следи отстрани развитието на България в тази посока, но се стреми и активно да допринася за това. Той изтъкна още, че правителството отбелязва значителен напредък в подготовката на експерти и магистрати за работа с деца- жертви, свидетели и извършители на престъпления в периода на подготовката за промяна на законодателството в тази област.
      В последния месец с финансовата подкрепа на Швейцария по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” Министерството на правосъдието организира и проведе обучението на 20 медиатори  от страната за работа с непълнолетни в конфликт със закона, а 12 съдии и прокурори преминаха през квалификация за обучители на свои колеги за работа с деца па граждански и наказателни дела. Беше проведена и експертна дискусия с над 50 магистрати и полицаи от Варненския апелативен район по проекта на Закона за отклоняване от наказателно производство и налагане на възпитателни мерки на непълнолетни лица. Проектът беше изработен от Министерството на правосъдието и пуснат за обществено обсъждане в края на м.г.
      В изпълнение на българо-швейцарския проект бяха изградени сини стаи за изслушване на деца жертви - свидетели или извършители на престъпления във  Варна, Плевен и Козлодуй, обучени бяха съдии,прокурори, полицейски служители и социални работници от пет пилотни съдилища със специализирани съдебни състави за работа с малолетни и непълнолетни (Окръжен съд Варна, Районен съд Варна, Окръжен съд Пловдив, Районен съд Пловдив и Районен съд Козлодуй).
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ