Последни новини
Министър Цачева: Решимостта за създаване на Европейска прокуратура е послание, че финансовите интереси на ЕС ще бъдат защитени
08.06.2017
      "Настъпи моментът категорично да заявим своята подкрепа за този толкова важен европейски проект – създаване на  Европейска прокуратура, и да отстояваме нейната ефективност. Това ще зависи най-вече от лоялното сътрудничество между всички държави-членки срещу престъпните посегателства по отношение на общия ни европейски бюджет".
      Това заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на заседанието на  Съвета по правосъдие и вътрешни работи в Люксембург днес, на което министрите на правосъдието на 19 държави от Европейския съюз (ЕС) се договориха за създаването на обща Европейска прокуратура. Новият орган ще се специализира в борбата с финансовите престъпления в ЕС.  Той ще провежда разследвания и ще повдига обвинения за престъпления, засягащи бюджета на ЕС като корупция, измами с евросредства и трансгранични измами с ДДС.
       „Поздравяваме малтийското председателство и всички предходни председателства за интензивната работа и за постигнатата съгласуваност по компромисния текст на Регламента за създаване на Европейска прокуратура и изразяваме удовлетворение от присъединяването на нови държави-членки към засиленото сътрудничество, което е показател за общата ни решимост в защита на финансовите интереси на Съюза“, каза пред колегите си от ЕС министър Цачева.
      Тя подчерта позицията на българската държава относно важността  Службата на Европейската прокуратура да бъде единна и неделима, ефективна и независима,  за да внася успешно обвинения срещу извършителите на престъпления срещу европейски фондове и да възстановява средства в европейския бюджет в полза на всички европейски граждани.
       „Изразяваме увереност, че към инициативата ще се присъединят и останалите държави-членки с цел гарантиране на единството на Европейската прокуратура и политическата подкрепа за този проект. По този начин ще изпратим силно послание към европейските граждани, че финансовите интереси на ЕС ще бъдат защитени от престъпни посегателства, а щетите на европейския бюджет – възстановени“, допълни още българският министър на правосъдието.
      Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер акцентира, че измамите, засягащи бюджета на ЕС, не се толерират и че „всеки цент от този бюджет трябва да бъде похарчен в полза на европейските граждани".
Ежегодно в цяла Европа националните бюджети губят приходи от ДДС в размер на най-малко 50 милиарда евро заради трансгранични измами. Идеята на проекта е европейските прокурори да провеждат бързи разследвания в цяла Европа и да осъществяват обмен на информация в реално време.
      Проектът предвижда Европейската прокуратура да бъде високоспециализиран и независим орган извън съществуващите институции и служби на ЕС. Организацията ще включва централна служба на равнище ЕС и децентрализирано ниво, състоящо се от европейски делегирани прокурори, установени в държавите членки, които същевременно ще продължават да изпълняват функциите си като национални прокурори („двойна функция“).
      На заседанието си днес министрите обсъдиха и основни въпроси по Регламента Брюксел Iia относно компетентността,признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца. Те споделиха нуждата децата да бъдат изслушвани по дела, при които се определят родителските права и да се изследват последиците от подобно изслушване върху процедурите за транснационалното признаване на решенията за родителска отговорност.
Относно Директивата  за превантивно преструктуриране на предприятия и предоставяне на втори шанс за тяхното оздравяване министрите, в т.ч. и българският министър, подчертаха нуждата от внимателен подход при отчитане на ролята на съда като гарант за зачитане на страните в производството, оставане на длъжника, поне частично, в управлението на активите, но не автоматично, а по преценка на съда. Условията за назначаването на доверено лице в производството по преструктуриране не следва да са изчерпателно уредени в Директивата, за да може да се съобразят със специфичните нужди на длъжника и  възможното оздравяване на неговата дейност.
      Съветът постигна още общ подход по Директива за борба по наказателно-правен ред с изпирането на пари и по регламент за защита на данните, обработвани от институции, органи, служби агенции на ЕС, както и по предложението относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание във връзка със защита на потребителите при сделки с такива стоки на територията на ЕС.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ