Последни новини
Министър Цачева запозна комисаря по правосъдие Вера Йоурова с приоритетите на България в предстоящото председателства на Съвета на ЕС
09.06.2017
      „За България е много важна темата за изпълненията на решения по брачни дела, отговорност на родителите и делата за отвличания на деца от родители. Споделяме позицията, че децата трябва да бъдат изслушвани в един съдебен процес по тези въпроси“, заяви министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на работна среща с Комисаря по правосъдие, потребители и равенство на половете Вера Йоурова.
      Министър Цачева запозна комисар Йоурова с подготовката на България във връзка с предстоящото ни председателство на Съвета на Европейския съюз. Правосъдният министър изтъкна, че приемането на Регламент Брюксел IIа във връзка с упражняване на родителската отговорност и връщане на отвлечените от родител деца ще бъде един от приоритетите на българското председателство.
      Останалите са икономически растеж, кохезия и електронно правосъдие. „Ще положим усилия и за напредък по досието относно оздравяване на предприятията, които са изпаднали в неплатежоспособност и трябва да получат втори шанс. Като комисар по въпросите на потребителите можете да разчитате на нашата подкрепа за напредък по преговорите относно дистанционните продажби на стоки и договорите с цифрово съдържание“,  заяви още министър Цачева по време на срещата.
       Комисар Йоурова изрази удовлетворение за последователната подкрепа на България по законодателните инициативи на ЕК. Изказа и готовност да посети България през втората половина на тази година, където заедно с министър Цачева да обсъдят приоритетите на ЕС и предстоящото Българско председателство.
       Министър Цачева увери комисаря по правосъдие, потребители и равенство между половете, че за България най-важен приоритет в наказателно-правната област остава институционализирането на Европейската прокуратура. „От самото начало подкрепяме създаването на силна и ефективна, неделима европейска прокуратура, която да внася обвинения срещу извършителите на измами с европейски средства. Доволни сме, че след толкова продължителни преговори постигнахме общ подход по текста. Много сериозна работа обаче предстои, за да започне Европейската прокуратура да функционира - избор на европейски прокурори, бюджет, вътрешни правила, изграждане на информационна система и други организационни мерки“, заяви министърът на правосъдието и отправи покана до комисар Йоурова съвместно да организират работна среща по време на Българското председателство, посветена на този въпрос.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ