Последни новини
Министър Цачева представи българските приоритети за Председателството ни пред партньори в Брюксел
20.06.2017
  „Искам да предадете моите най-искрени поздрави на моя приятел – премиерът на България г-н Бойко Борисов". Така започна срещата си с министъра на правосъдието Цецка Цачева еврокомисарят по миграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос. Двамата очертаха нуждата от единство и подкрепа при провеждане на политиките на ЕС в областта на защита на границите на ЕС, предотвратяване на нелегалната миграция, сигурността в кибернетичното пространство и събирането на електронни доказателства от правоприлагащите и съдебни органи. Споделена беше нуждата да се предвиждат максимално бързо и по време на Българското председателство европейски законодателни актове в областта на защита на границите на ЕС, взаимодействието между европейските агенции в областта на сигурността, криптирането, регламентът за обмен на данни за съдимост за граждани на трети държави, събиране на доказателства в електронна форма.
   Сред основните теми на разговорите на министър Цачева в Брюксел, където тя е на работно двудневно посещение, беше предстоящото първо Българско председателство на Съвета на ЕС. "С оглед осигуряването на приемственост и
последователност на политиките на ЕС, Българското председателство си поставя за цел да продължи напредъка по законодателството на ЕС, който се очаква да постигнат естонските ни колеги", заяви министър Цачева по време на срещите си в белгийската столица.
  В рамките на визитата в Брюксел министър Цачева проведе срещи с г-жа Кристин Роже, генерален  директор на ГД  „Правосъдие и вътрешни работи“,
   Генерален секретариат на Съвета на ЕС, г-н Павел Свобода, Председател на Комисията по правни въпроси на Европейския парламент (JURI), както и с г-жа  Параскеви Миху, заместник-главен секретар на Европейската комисия.
Министър Цачева информира, че тя и екипът й усилено работят по подготовката на Българското председателство. В област "Правосъдие" съвместно с Генералния секретариат на Съвета на ЕС, е изготвен календар за провеждане на заседания на работните групи към Съвета. Предвиждат се близо 100 заседания по 16 основни преговорни теми в областта на гражданското, наказателното и дружественото право. От българска страна са сформирани екипи по преговорите, състоящи се от 80 експерти - от Министерство на правосъдието, съдебната система и научните среди. Тези екипи ще бъдат подпомагани от 40 експерти от Генералния секретариат на Съвета на ЕС.
   В областта на правосъдието министър Цачева очерта пред партньорите няколко теми, по които по време на Трио- Председателството - Естония- България- Австрия ще се работи приоритетно.  Става дума за разработване и популяризиране на електронното правосъдие и електронните средства и задълбочаване на сътрудничеството в областта на международното гражданско процесуално право.
Службата на Европейския прокурор, наказателното правосъдие в киберпространството, както и Регламентът относно родителската отговорност и признаване на решенията относно международното отвличане на деца бяха приветствани от домакините като заложени приоритети по време на Българското председателство на Съвета на ЕС в област Правосъдие.
По време на срещите си в Европейския парламент, министър Цачева подчерта нуждата от тясно сътрудничество при преговорния процес между ЕК, Съвета на ЕС и Парламента по множество досиета в областта на изпирането на пари, взаимното признаване на решенията за конфискация, обмен на информация от регистрите за съдимост, правила относно договорите с цифрово съдържание, защитата на авторските права, които ще са в центъра на законодателния процес на ЕС през предстоящия период до края на 2018 г.                       
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ