Последни новини
НПО-та могат да кандидатстват за участие в Съвета по прилагане на актуализираната стратегия за съдебна реформа до 30 септември
07.08.2017
      Министерството на правосъдието обявява  прием на  заявления от неправителствени организации за участие в дейността на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в срок до 30 септември 2017 г.
       В съответствие с Постановление на Министерски съвет №3 от 2016 г. за създаване на Съвета, заявления за участие могат да подават всички юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на дейност в обществена полза,  работили най-малко 5 години в областта на съдебната реформа, с реализирани през последните 5 години конкретни инициативи в тази сфера и подали до министъра на правосъдието формуляр за участие по образец, утвърден от него.
      Утвърденият образец на формуляр за участие в Съвета е публикуван на сайта на ведомството в секция  „Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система“. Формулярът и необходимите документи, посочени в него, могат да се подават в деловодството на Министерството на правосъдието.
      В случай, че повече от 5 организации отговарят на нормативно установените критерии за членство, комисия в състав заместник-министър на правосъдието, секретаря на Съвета и представител на Секретариата на Съвета, определя чрез жребии 5 от тях за участие в работата на Съвета за период от 6 месеца, считано от 1.01.2018г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ