Последни новини
Министър Цецка Цачева: Приемането на антикоруционния закон ще гарантира интересите на обществото
01.09.2017
   „Ефективното противодействие на корупцията е гаранция за защита на интересите на обществото“, заяви  министърът на правосъдието Цецка Цачева днес по време на общественото обсъждане на проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в Народното събрание.
  Дискусията бе организирана от Комисията по правни въпроси, съвместно с Министерство на правосъдието. В обсъждането участваха членовете на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, народни представители, представители на институциите, магистрати, неправителствените организации и научните среди.
   „Искаме да бъдат чути всички мнения и текстовете да се прецизират, тъй като интересът е изключително голям и гражданите ни и партньорите ни от ЕС очакват финализирането на този процес“, каза министър Цачева.
   По думите й законопроектът има за цел да се създадат гаранции, че лицата, заемащи публични длъжности, изпълняват правомощията и задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите, както и да се  предотврати възможността за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
   „Амбицията е до края на сесията на Народното събрание законът да бъде приет“, отбеляза правосъдният министър. Тя допълни, че се предвижда новият орган да се избира от парламента, защото така ще се гарантира независимост, публичност и отчетност. 
   Проектът е изработен от разширена работна група в Министерството на правосъдието с участие на магистрати, неправителствени организации и на експерти в тази област.
 
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ