Последни новини
Министър Цачева разговаря с експерти от Съвета на Европа за реформата в затворите
13.09.2017
   Министърът на правосъдието Цецка Цачева проведе среща с началника на отдел „Сътрудничество в наказателното правосъдие“ към Съвета на Европа Таня Ракушич Хаджич, на която бе обсъдена реформата в затворите у нас. „Държавата, в лицето на Министерство на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, полага усилия реформите да бъдат  в съответствие с европейските стандарти и по-специално с препоръките на Европейската конвенция за правата на човека и Комитета за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание /КПИ/“, заяви по време на срещата министър Цачева. 
   Гостите от Съвета на Европа са у нас във връзка с кръгла маса, на която утре ще бъде представен напредъкът по проект „Подкрепа за прилагането на решенията на ЕСПЧ и стандартите и препоръките на КПИ“, финансиран от Съвета на Европа в партньорство с Националния институт на правосъдието. 
   В рамките на събитието ще бъде представена Стратегия за здравните грижи в затворите в България и План за действие, разработени от експерти от Съвета на Европа. Стратегическите документи са изготвени след оценка на място в затворите Бургас, Варна и София и работни срещи с представители на ГДИН и други заинтересовани институции. „Очакваме укрепването на организационния и управленски капацитет на пенитенциарната система у нас да гарантира пълна защита на правата на човека в работата със задържаните и осъдените лица, както и предоставянето на адекватна здравна грижа в затворите“, каза още министър Цачева.
   На срещата присъстваха още Ралука Иван - ръководител на проекта към Съвета на Европа, Марсена Ксел – консултант по проекта и вицепрезидент на КПИ, Йорг Понт – международен консултант и Надя Радковска началник на сектор „Международно сътрудничество и професионална подготовка на  персонала“ в ГДИН, координатор от българска страна.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ