Последни новини
Министър Цачева: Европейска прокуратура, електронното правосъдие и регламентът за признаване на решения за родителските права са приоритетите на председателството на Съвета на ЕС в част „Правосъдие“
19.09.2017
   Създаването на Европейска прокуратура, електронното правосъдие и проектът на т.нар. регламент „Брюксел ІІа“ относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и международното отвличане на деца, са трите основни приоритета, по които Министерството на правосъдието ще работи особено интензивно по време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. Това обяви днес министърът на правосъдието Цецка Цачева по време на общественото обсъждане на приоритети на България за предстоящото председателство през 2018 г. в областта „Правосъдие и вътрешни работи“, което се проведе в Народното събрание.
   По отношение на създаването на Европейската прокуратура, министър Цачева поясни, че е в наш интерес Службата да започне работа час по-скоро, защото от нея се очаква да провежда ефективни разследвания, свързани с престъпления срещу европейския бюджет. „Става въпрос за милиарди европейски средства, с които се ощетява бюджетът на ЕС“, каза правосъдният министър и допълни, че това неминуемо ще подобри и борбата с корупцията и другите финансови престъпления. 
   По думите на министър Цачева Българското председателство ще работи изключително в посока за институционализирането на Службата европейския прокурор, и изграждане на отношенията с партньорските служби, включително Евроюст, Европол, ОЛАФ. Тези въпроси ще бъдат разисквани на планирана конференция по време на нашето Председателство на 26-27 март 2018 г. в София, като на нея ще бъдат поканени представители на различни институции на ЕС, представители на прокуратурите и експерти по материята от държавите членки.
   „Електронното правосъдие и по-конкретно „Наказателно правосъдие в киберпространството – електронни доказателства“ е сред темите, които са приоритетни и за трите държави-партньори Естония, България и Австрия, обясни министър Цачева. По темата електронно правосъдие, обмен и директен достъп до електронни доказателства и електронно връчване на документи по граждански дела е планирана конференция в София на 14 май 2018 г., с участието на представители на различните институции на ЕС, специалисти по електронни системи от държавите членки и практици.
   Относно проекта на регламент за признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца очакваме най-голям напредък, стана ясно от думите на министър Цачева. Целта е да се доизгради европейското пространство на правосъдие и основни права, базиращо се на взаимно доверие, като се премахнат оставащите пречки пред свободното движение на съдебни решения в съответствие с принципа на взаимно признаване, и да се подобри защитата на висшите интереси на детето чрез опростяване на съществуващите процедури. „По-конкретно ще работим за въвеждане на мерки за повишаване на ефективността на механизма за връщане на дете, както и въвеждане на задължение да се дава възможност на детето да изрази мнението си“, каза Цачева. 
   В общественото обсъждане участваха още вътрешният министър Валентин Радев, министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, народни представители, магистрати и членове на неправителствени организации.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ