Последни новини
Министър Цецка Цачева проведе работна среща с председателя на Комитета против изтезанията Микола Гнатовский
25.09.2017
   „Усилията ни за решителни мерки за справяне с идентифицираните от Комитата против изтезанията проблеми в местата за лишаване от свобода продължават с пълна приемственост на действията, предприети от кабинета „Борисов 2“. Това каза днес министърът на правосъдието Цецка Цачева на работна среща с председателя на Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешко и унизително отнасяне или наказание /КПИ/ Микола Гнатовский. На срещата присъстваха още Далиа Закаускиене от секретариата на КПИ и ръководството на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/. 
   По време на разговора министър Цачева заяви, че мерките, които българската държава предприема, са от разнообразно естество. За пример тя даде  законодателните промени в Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, регулярните посещения на неправителствени организации в местата за лишаване от свобода, както и аналитичните и концептуални дейности. „След последния доклад на КПИ през 2015 г. въведохме ефективни компенсаторни и превантивни средства за защита, изготвихме анализ на финансовите потребности на затворническата администрация и подобряваме ролята на социалните работници, фокусирайки се върху поправителната функция на наказанието“, отбеляза правосъдният министър. Тя допълни, че имаме конкретни резултати в добра посока, но предстои още много работа. 
   От своя страна г-н Гнатовский отбеляза, че КПИ следи много внимателно случващото се в българската пенитенциарна система след публичното изявление на Комитета през 2015 г. и е в течение на многото позитивни промени оттогава. „Надявам се съвместните усилия между Министерство на правосъдието и КПИ да доведат до успех, който ще бъде даван за пример на държави от региона“, посочи председателят на КПИ.
   Свилен Цветанов, временно изпълняващ длъжността главен директор на ГДИН изтъкна, че се предприемат редица мерки срещу пренаселеността в затворите и се следи за стриктното изпълнение на изискването за най-малко 4 кв. м. жилищна площ на лишен от свобода. 
   На срещата се представиха още мерките срещу лошите материални условия в затворите, предприемани с помощта на Норвежкия финансов механизъм и с бюджетни средства. 
   Сред останалите акценти в разговора бяха осигуряването на качествени медицински услуги, обучението и преквалификацията на затворническия персонал и алтернативните санкции и мерки. Застъпена бе и темата за подобряване на ресоциализационните дейности с лишените от свобода.  
   Делегацията от Съвета на Европа е у нас на седмото си редовно посещение, което ще продължи до 6 октомври.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ