Последни новини
Министър Цачева проведе работна среща с ръководствата на Синдиката на служителите в затворите и на Синдикат „Охрана“
23.10.2017
      Да се унифицират правилата за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в  двете главни дирекция „Изпълнение на наказанията“ и „Охрана“. Около това становище се обединиха днес представителите на синдикалните организации в затворите и в съдебната охрана и политическото ръководство на Министерството на правосъдието. Работната среща бе насрочена от министъра на правосъдието Цецка Цачева във връзка с поредица писма от Синдикат на служителите в затворите в България /ССЗБ/ и Синдикат „Охрана“.
      Постигна се консенсус работната група за правилата да се председателства от ресорния заместник-министър на правосъдието проф. Николай Проданов и в нея да участват представители на синдикатите.
      Министърът на правосъдието Цецка Цачева пое още ангажимент за своевременно информиране относно конкретните числа в проекта на бюджета за 2018 г., касаещи дейността на двете дирекции. По време на срещата тя предостави на представителите на синдикатите подробна информация за предприетите стъпки от страна на министерството с оглед удовлетворяване искания за по-високи заплати и изравняване на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд с тези на служителите в МВР. Министър Цачева подчерта, че МП нееднократно е защитавало исканията на служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ /ГДИН/ и Главна дирекция „Охрана“ /ГДО/ на срещи в Министерството на финансите и допълни, че в случая за конкретни параметри ще може да се говори едва след приключване на бюджетната процедура до края на месеца, и окончателното приемане от Народното събрание.
      „Първият ни политически приоритет, по който работим, е за изравняване на статута на двете главни дирекции с целия сектор „Сигурност“, каза министър Цачева. От своя страна проф. Проданов заяви, че усилията в тази насока са насочени ГДИН и ГДО да бъдат включени в Актуализираната стратегия за  национална сигурност.
      Взе се решение следващата работна среща да се проведе, когато има яснота за конкретните параметри в законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
      На съвещанието присъстваха още Свилен Цветанов - временно изпълняващ длъжността главен директор на ГДИН, Георги Жеков - главен директор на ГДО, Христо Илков - председател на Управителния съвет на ССЗБ, Петко Чалъков - председател на УС на синдикат „Охрана“, представители на ръководствата на двата синдиката.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ