Последни новини
Заместник-министър проф. Проданов участва в кръгли маси, посветени на изпълнението на решения на ЕСПЧ
24.10.2017
    Заместник-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов участва в кръгли маси, организирани от Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) към Съвета на Европа и Министерство на правосъдието (дирекция „Процесуално представителство на Република България пред Европейския съд по правата на човека“) в Страсбург, Франция. Форумите бяха посветени на изпълнението на някои групи решения на ЕСПЧ.
   Сред обменените гледни точки бяха тези, относно общите мерки, които българската държава следва да предприеме за изпълнението на решенията Йорданова и други и Иванова и Черкезов. Те касаят необходимостта от прилагане на принципа за пропорционалност в административни производства по премахване на незаконни жилища. Другата кръгла маса беше посветен на обмяната на гледни точки върху общите мерки за изпълнение на групата решения С.З. и Великова, свързани с ефективността на наказателни производства при смърт или нечовешко отношение, причинени от частни лица, или при твърдения за прекомерна употреба на сила от страна на държавни служители. 
    Българският съдия в ЕСПЧ Йонко Грозев, както и представители на Комитета за предотвратяване на изтезанията и на Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа направиха подробно описание на изискванията, свързани с изпълнението на тези решения. Представители на българските власти представиха последните развития в националното законодателство, съдебна и административна практика, както и идеи за предприемане на допълнителни мерки, имащи за цел предотвратяването на бъдещи подобни нарушения. 
   От българска страна във форумите участваха магистрати от Върховния административен съд, Върховна касационна прокуратура и Върховния касационен съд, представители на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция “Изпълнение на наказанията“, Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа и други институции. 
   Двете кръгли маси бяха организирани в контекста на приоритизирането на работата по изпълнение на решенията на ЕСПЧ. В рамките на проведените дискусии бяха обсъдени различни идеи, които ще подпомогнат българските власти в предприемането на законодателни и други мерки за ефективно изпълнение на горепосочените решения.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ