Последни новини
Министерството на правосъдието облекчава процедурата при кандидатстване за обучители по медиация
31.10.2017
   Организациите, кандидати за обучители по медиация няма да плащат такса от 5 до 7 лева за издаване на удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър в процедурата по одобряването им от Министъра на правосъдието. Отпада изискването организацията – кандидат да предоставя към заявлението си удостоверение за актуално състояние на хартия.
   Това предвижда публикуваното днес за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието изменение на Наредба № 2 за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора. 
  Изготвените промени от екипа на министър Цецка Цачева са поредните в посока на изпълнение на политиката на правителството за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса,  чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител пред административните органи.
    Проверката на организациите - кандидати за обучители по медиация ще става по служебен път, чрез предоставения от тях Единен идентификационен код (ЕИК).
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ