Последни новини
Заместник-министър Ахладова взе участие в кръгла маса, посветена на по-доброто управление на съдилищата
10.11.2017

   Заместник-министърът на правосъдието Десислава Ахладова взе участие в кръгла маса на тема „Иновативен подход в управлението на съдилищата, която се проведе в град Рига, Латвия. Форумът бе посветен на неизследвания потенциал на управлението на съдилищата за постигане на по-добро правосъдие със средствата на стратегическото планиране и новаторския подход. Основната идея на форума беше да се сподели различен опит от управлението на съдилищата, насочен към различни предизвикателства.
   В него се включиха представители на държавите членки на ЕС, Източното партньорство, Централна Азия, ОССЕ, Съвета на Европа и Европейската комисия към Съвета на Европа за ефективност на правосъдието (CEPEJ).
   По време на форума зам.-министър Ахладова представи стратегическите цели на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в България и запозна участниците със законодателните промени и предприетите организационни мерки за утвърждаване на съдийското самоуправление. Тя акцентира върху последното изменение на Конституцията от 2015 г., което е направено с цел осигуряването на по-голяма независимост на съдебната власт.
   Зам.-министърът запозна участниците и с процедурата за избор на членове на ВСС, като постави акцент върху публичността и прозрачността на процеса. Представени бяха автоматизираните информационни системи, въведени в съдебната система и предприеманите мерки за въвеждане на електронното правосъдие.

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ