Последни новини
Днес ще се проведе извънредно заседание на съвета по съдебна реформа
21.11.2017
  Министърът на правосъдието Цецка Цачева свика извънредно заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
  Заседанието ще се проведе днес от 15 часа в Министерството на правосъдието при следния дневен ред: представяне и обсъждане на проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс; обсъждане на ратификацията на Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция, с оглед необходимостта от промени в българското законодателство; представяне и обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.
  Материалите от заседанието ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерство на правосъдието (http://www.mjs.bg/2147/).

 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ