Последни новини
Зам.-министър Ахладова: България ще ратифицира Истанбулската конвенция
21.11.2017
      България е на прага на ратифицирането на Истанбулската конвенция. В тази връзка сме подготвили проекти на нормативни изменения в гражданскоправната и в наказателноправната област, които след обществено обсъждане ще бъдат внесени в Министерския съвет.
      Това заяви заместник-министър Десислава Ахладова по време на Годишния колоквиум по основните права 2017 г. „Правата на жените в размирни времена“.
      Събитието, което се провежда в Брюксел, е под егидата на заместник-председателя на Европейската комисия Франс Тимерманс.
      В изказването си заместник-министър Ахладова изтъкна, че България е предприела поредна стъпка за противодействие на домашното насилие и насилието, основано на пола, като вече е подписала Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (Истанбулска конвенция) на 21 април 2016 г.
      „Важно да се отбележи, че това е приоритетно досие за България в рамките на работна група FREMP. Ние подкрепяме и присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията. В зависимост от напредъка, постигнат от Естония, по време на Българското председателство ще продължим активно да работим по финализирането на Кодекса на поведение и по разглеждането на проектите на решения за сключването на Конвенцията от Европейския съюз“, каза още заместник-министър Ахладова.
      В заключение тя обясни, че Министерството на правосъдието е ангажирано с проблематиката, свързана с домашното насилие, като във връзка със своята компетентност отговаря за финансирането на програмите и обучението, съгласно Закона за защита от домашното насилие. Ежегодно по бюджета на Министерството се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности за разработване и изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ