Последни новини
Съветът по съдебна реформа с консенсус за промените в Наказателния кодекс
21.11.2017

   Предложенията за изменения в Наказателния кодекс, които касаят разследването на корупционни престъпления да бъдат внесени в Министерски съвет в максимално кратки срокове. Около това становище след продължителен дебат се обединиха участниците в извънредното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система. Заседанието бе свикано днес от министъра на правосъдието Цецка Цачева. Проемените идват след препоръката на Европейската комисия от януари т.г. да се подобри наказателното преследване на корупцията.
   До края на годината Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, наричана още Истанбулска конвенция трябва да бъде ратифицирана, реши още съветът.
   Експертите в съвета постигнаха и съгласие, че до приемането на нов закон, регламентиращ дейността и заплащането на вещите лица, ще бъдат приети изменения в Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица.


 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ