Последни новини
Министър Цачева се срещна с председателя на Комисията за контрол на специалните служби на Баварския Ландтаг Юрген Хайке и съветника в Баварското министерство на правосъдието Хелмут Палдер
22.11.2017
      Продължаване и задълбочаване на двустранното сътрудничество между България и Бавария и по-специално установяване на заселено взаимодействие и обмяна на опит между българското министерство на правосъдието и баварското. За това принципно се договориха на работна среща днес министърът на правосъдието Цецка Цачева, председателят на Комисията за контрол на специалните служби на Баварския Ландтаг и член на Подкомисията G 10 Юрген Хайке и Хелмут Палдер, юрист и съветник в Баварското министерство на правосъдието.
      По време на разговорите днес министър Цачева представи пред баварските гости краткосрочните и средносрочните приоритети, които стоят в дневния ред на министерството. Изтъкната бе усилената работа по Актуализираната стратегия за продължаване на съдебната реформа, както и стъпките, които страната ни предприема по отношение на препоръките от доклада на Европейската комисия за напредъка на България по показателите от Механизма за сътрудничество и оценка.
      Сред темите, които бяха разисквани днес беше и проектът на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, който бе приет от Народното събрание на първо четене и предлаганите от МП промени в Наказателния кодекс, които вече са минали междуведомствено обсъждане, а вчера бяха дискутирани и на извънредното заседание на Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
       Беше изтъкнато високото ниво на сътрудничество между съдебните органи на България  и Бавария. „Вярвам, че сред ключовите фактори за това са инструментите на Европейския съюз, въвеждащи принципите на директния контакт и взаимното признаване на съдебни актове, които не само че улесняват комуникацията между съдебните органи, но и способстват за повишаване на доверието между тях”, каза по време на срещата министър Цачева.
      Тя представи на гостите и основните приоритети в област „Правосъдие“ по време на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз - създаване на Службата на европейския прокурор, изменение на Регламент „Брюксел II а“ относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца и електронно правосъдие: Наказателно правосъдие в киберпространството - електронни доказателства.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ