Последни новини
Министър Цачева обсъжда с евродепутати предстоящото Председателство на България на Съвета на ЕС
28.11.2017
   Министърът на правосъдието Цецка Цачева, която е на двудневно посещение в Брюксел, провежда серия от работни срещи с депутати от Комисията по правни въпроси (JURI) и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент (ЕП).
   Планираните срещи са част от редовните контакти на българския министър на правосъдието с евродепутатите от всички политически групи на ЕП във връзка с подготовката на Българското председателство.
   Сред акцентите в разговорите в белгийската столица са плановете на България за провеждане на преговорите в Съвета и в тристранните преговори между Съвета, ЕП и ЕК, и целите, които се очаква да бъдат постигнати по основни законодателни предложения, попадащи в обхвата на компетентност на комисиите JURI и LIBE.
   Още в началото на Българското председателство - през януари 2018 г. - министър Цачева ще представи пред пленарните състави на тези комисии целите ни в областта на правосъдието и ще обсъди с тях работата по всички досиета в тази област.
   Министър Цачева ще се срещне и с българските членове на Европейския парламент, пред които отново ще изложи нуждата от тясно сътрудничество при преговорния процес между ЕК, Съвета на ЕС и Парламента по множество досиета. Става дума за изпирането на пари, взаимното признаване на решенията за конфискация, обмен на информация от регистрите за съдимост, правила относно договорите с цифрово съдържание, защитата на авторските права, които ще са в центъра на законодателния процес на ЕС през предстоящия период до края на 2018 г.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ