Последни новини
Заместник-министър Десислава Ахладова се срещна с директора на Европейския институт за равнопоставеност на половете Вергиния Лангбак
14.12.2017
   Заместник-министър Десислава Ахладова се срещана вчера с директора на Европейския институт за равнопоставеност на половете Вергиния Лангбак.
   По време на срещата зам.-министър Ахладова информира Лангбак за предприетите от страната ни стъпки за постигане на напредък в борбата с насилието над жени. Тя изтъкна, че въпросите, свързани с насилието срещу жени и момичета и борбата с всички форми на дискриминация срещу тях, сериозно ангажират вниманието на всички български институции.
  „Към настоящия момент, с оглед въвеждането в българското законодателство на принципите и изискванията на Истанбулската конвенция преди ратифицирането й, са изготвени проекти на нормативни изменения в гражданскоправната и в наказателноправната област, които след преминаване на процедура на обществено обсъждане предстоят да бъдат внесени в Министерския съвет и впоследствие в Народното събрание“, каза още зам.-министър Ахладова. И допълни, че Министерството на правосъдието е ангажирано с проблематиката, свързана с домашното насилие, като съобразно своята компетентност отговаря за финансирането на програмите и обучението по Закона за защита от домашното насилие. Така ежегодно по бюджета на МП се определят средства за финансиране на проекти на юридически лица с нестопанска цел, които осъществяват дейности за разработване и изпълнение на програми за превенция и защита от домашно насилие.
  Тя увери Лангбак, че присъединяването на Европейския съюз към Истанбулската конвенция е приоритетно досие за България в рамките на работна група FREMP и страната ни подкрепя присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията. „В зависимост от напредъка, постигнат от Естония, по време на Българското председателство ще продължим активно да работим по финализирането на Кодекса на поведение и по разглеждането на проектите на решения за сключването на Конвенцията от Европейския съюз“, категоричен бе зам.-министърът.
  Вергиния Лангбак и зам.-министър Десислава Ахладова се обединиха около тезата, че липсва пълноценна база данни за насилието над жени и такава трябва да бъде създадена с помоща на всички институции и ще си сътрудничат занапред в тази област.
 
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ